Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Internationella samarbeten och projekt

Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att skapa och upprätthålla internationella kontakter, globalt och inom EU. Här kan du läsa om projekt och aktiviteter där Förvaltningen för kulturutveckling arbetar internationellt.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd utvecklar modeller för internationellt utbyte och stödjer projekt som blandar uttryck från olika kulturer. Mer om kulturnämndens i Västra Götalandsregionen arbete med internationella samarbeten och utbyten, hittar du här...

 

 

European Diploma in Culture Project Management

European Diploma in Culture Project Management är en kurs för kulturprojektledare från hela världen. Sedan 1989 har kursen utbildat 600 projektledare från 50 länder, och bidragit till internationellt utbyte inom kultursektorn.

Fristadsregion Västra Götaland

Hotade författare, journalister och konstnärer ska kunna finna en trygg plats i Västra Götaland och därför är Västra Götalandsregionen en fristadsregion. Att vara en fristadsregion betyder ett starkt ställningstagande för yttrandefriheten för konstnärer som lever under hot i sina hemländer.

Centre Stage - för en jämställd scenkonst

Centre Stage är ett europeiskt samarbetsprojekt för att främja villkoren för konstnärligt verksamma kvinnor inom scenkonst. Vi vill med detta projekt vara med och bidra till en förändring på både individuell och strukturell nivå för kvinnliga scenkonstnärer i Europa.

CLIC - hållbara modeller och innovativa lösningar

CLIC är ett Horizon2020-projekt som initierats av Europeiska kommissionen och som studerar övergripande modeller för återbruk av kulturmiljöer och landskap ur ett hållbart utvecklingsperspektiv. Förvaltningen för kulturutveckling är en part i CLIC och vi har valt att fokusera på fem industriella kulturmiljöer där vi tror det finns goda förutsättningar att kulturmiljöerna kan bidra till platsens utveckling.

CHARTER - förstärker kulturarvssektorn

CHARTER är ett Erasmus+ projekt som administreras av Handelshögskolan vid Universitetet i Barcelona. Projektet har valts ut av Europeiska kommissionen för att utveckla och implementera strategier för att åtgärda kompetensbrister inom kulturarvsområdet. Västra Götalandsregionen deltar genom Förvaltningen för kulturutveckling som en av 6 regioner där undersökningar kommer göras och resultat testas.

Utbytesresidens inom dansområdet 2022: Dance+

Dance+ är ett utbytesresidens mellan Litauen och Sverige. Fyra danskonstnärer har antagits till residenset, två från respektive land. De fyra danskonstnärerna kommer att arbeta tillsammans en vecka i Litauen och en vecka i Sverige.

CHRISTA - samarbete för hållbar turism

Västra Götaland har tillsammans med åtta andra europeiska regioner inlett ett samarbete kring hållbar natur- och kulturturism, genom EU-projektet CHRISTA. CHRISTA startade våren 2016 och syftar till att hitta hållbara och innovativa strategier för hur man ska gå till väga.


Senast uppdaterad: 2022-04-11 18:19