Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Medie- och informationskunnighet

Medie- och informationskunnighet är de kompetenser som gör att människor kan hitta, analysera, värdera och skapa innehåll i olika mediala genrer och former. Att förstå mediernas roll, att kritiskt kunna värdera deras innehåll och fatta välgrundade beslut både som sändare och mottagare, är kärnan i yttrande- och informationsfriheten.

Flera olika proffessioner inom Förvaltningen för kulturutveckling arbetar med MIK-frågor. Bland annat konsulenterna inom film, konst, litteratur och bibliotek. Vidare drivs det regionala nätverket ”Möte med MIK (MMM)” av förvaltningen. Vi samarbetar ofta med andra viktiga aktörer utanför förvaltningen och med MIK-frågor i stort inom regionen.

Nationell konferens om medie- och informationskunnighet

Den 26 – 27 oktober 2022 arrangerar Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen en nationell konferens om MIK för ett demokratiskt medborgarskap. Med konferensen skapar vi en mötesplats där politik, kunskap och praktik tillsammans flyttar fram positionerna.

Bibliotek och MIK

Främja människors digitala kompetens och medie- och informationskunnighet och ge fri och lika tillgång till information och medier.

Filmkunnighetsdagen

Filmkunnighetsdagen arrangeras i januari varje år och vänder sig till dig som arbetar inom skola, utbildning och kultur.

Lärresurser

Här kan ni botanisera bland lärresurser och länkar till MIK-relaterat innehåll utifrån de olika verksamhetsområdena, som bibliotek och film.

Det regionala nätverket ”Möte med MIK (MMM)” drivs av Förvaltningen för kulturutveckling och består av cirka 50 personer och 20 olika organisationer i Västra Götaland. Här möts personer som på olika sätt har ett uppdrag av sin organisation att utveckla eller förstärka diverse MIK-kompetenser för sina respektive målgrupper. Nätverket innefattar praktiker, forskare, pedagoger, utvecklare inom skola, bibliotek eller mediepedagogik samt tjänstepersoner på förvaltningar.

Nätverket är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte för medlemmarna och en plattform för samverkan. Genom att delge varandra de olika verksamheternas aktuella aktiviteter och de utmaningarna som finns i respektive område förstärker alla medlemmar den egna omvärldsbevakningen. Det leder till en ökad kunskap om MIK-området i Västra Götaland och kan därmed bidra till fortsatt stärkt utveckling och i bästa fall visionärt tänkande.
Målsättningen är också att öka kompetensen för nätverkets olika målgrupper genom att bjuda in till de av nätverkets arrangerade aktiviteter och/eller varje organisations enskilda arrangemang.

Nätverket träffas två gånger per termin.
Ett seminarium eller workshop arrangeras varje termin, där både nätverkets medlemmar samt deras olika målgrupper, såsom pedagoger, bibliotekarier, forskare och andra, är välkomna att delta.

Nätverket har en lång historia och startade redan 2000 som ett informellt nätverk under namnet Möte med Media men gruppen bytte namn under 2015 för att vidga nätverket.

Kontakta Pia-Marie Wehrling om du vill gå med i nätverket. 

Pia-Marie Wehrling

Projektledare och utvecklare inom Medie- och informationskunnighet (MIK)
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Jaana Atosuo

Chef Analys och utveckling
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-06-28 15:38