Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Evenemang under vecka 43 – den globala MIK-veckan

Hur kan vi öka medie- och informationskunnigheten (MIK)? Frågan står i fokus hela vecka 43, under den globala MIK-veckan som är instiftad av Unesco och pågår över hela världen. Här har vi samlat ett urval av de många MIK-arrangemang som erbjuds i Västra Götalandsregionen under veckan.

Mänskliga rättighetsdagen | Fakta eller fejk?

I en värld där information flödar genom många alternativa vägar och där samhället alltmer polariseras växer många upp med en annan bild av verkligheten än den etablerade. Konspirationsteorier blir till fakta och sanningar blir till fejk. 

24 oktober kl. 9.15-15.40 i N3 kulturhus Stagebox i Trollhättan. 

I en värld där information flödar genom många alternativa vägar och där samhället alltmer polariseras växer många upp med en annan bild av verkligheten än den etablerade. Konspirationsteorier blir till fakta och sanningar blir till fejk. Vad gör detta med oss? Och hur kan vi förebygga, bemöta och hantera desinformation? Är källkritiken viktigare än någonsin och vad har egentligen vaccinmotståndare, Incels, NMR och Qanon anhängare gemensamt? 
Detta och mycket mer får du ta del av under MR-dagen 2022. Vi ses väl? 

Programmet kommer teckenspråkstolkas.

När: 24 oktober kl. 9.15-15.40

Var: N3 kulturhus Stagebox i Trollhättan, Nohabgatan 15.  

Anmälan: Ingen föranmälan krävs. Dagen är kostnadsfri. 

Arrangör: MR-dagen är inspirerad av de nationella MR-dagarna och är ett initiativ av Integrationsforum mot rasism och Antidiskrimineringsbyrån Trollhättan i samverkan med Trollhättan stad, N3 Trollhättan.
MR-dagen finansieras delvis av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Se programmet och läs mer här: Mänskliga rättigheter | Integrationsforum mot rasism Antidiskrimineringsbyrån (integrationsforum-adb.se)

Mänskliga rättighetsdagen är ett evenemang som har anordnats i Trollhättan varje år sedan 2017 med anledning av FN-dagen. Det är en samlingsplats för alla, allt från ideellt engagerade till skolor, tjänstemän och politiker som arbetar eller vill lära sig mer om mänskliga rättigheter. Årets MR-dag kommer att hållas den 24 oktober på N3 under temat Fakta eller Fejk. Du kommer att kunna ta del av dagen både på plats på N3 samt genom en livesändning via Youtube.

Ung och vilsen i medier | MIK debatt

Lyssna till ett samtal med de politiska ungdomsförbunden angående Medie-och informationskunnighet (MIK). Ta reda på vad ungdomsförbunden tänker om bland annat källkritik och säkerhet på nätet. 

24 oktober kl. 15.00-16.00 på Trappscenen på Göteborgs Stadsbiblitoket och streamat på MIK Bibliotekets sociala medier.

Samtalsledare: Kenny Dos Santos, MIK Biblioteket. Representanter från följande ungdomsförbund deltar:

 • Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU)
 • Miljöpartiet de grönas ungdomsförbund- Grön Ungdom 
 • Vänsterpartiets ungdomsförbund- Ung Vänster 
 • Centerpartiets ungdomsförbund (CUF)   
 • Moderata ungdomsförbundet (MUF) 
 • Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU)   

När: 24 oktober kl. 15.00-16.00

Var: Göteborgs Stadsbibliotek,Trappscenen på plan -1, Götaplatsen 3. Livesänds även på MIK Bibliotekets facebooksida: https://www.facebook.com/mikbiblioteket

Anmälan: Ingen anmälan krävs och samtalet är kostnadsfritt. 

Arrangörer: Programmet anordnas av MIK Biblioteket i samarbete med Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen. 

Läs mer i Göteborgs Stads kalendarium: Ung och vilsen i medier - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Medie- och informationskunnighet (MIK) för ett demokratiskt medborgarskap

Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen bjuder in till en nationell konferens om MIK för ett demokratiskt medborgarskap. Med konferensen skapar vi en mötesplats där politik, kunskap och praktik tillsammans flyttar fram positionerna. 

26 oktober kl 13.00-16.30. Konferensen livesänds på Förvaltningen för kulturutvecklings hemsida och GU Play.

Idag behöver såväl unga som gamla navigera i en värld som har blivit allt svårare att överblicka och genomskåda. Ett förändrat medielandskap med nya produktionsvillkor och konsumtionsmönster har ytterligare förstärkt behovet av kunskap och nya förhållningssätt. Efter krigets utbrott i Europa aktualiseras än fler utmaningar som desinformation, censur och propaganda. Mot denna bakgrund framstår relevansen för begreppet medie- och informationskunnighet (MIK) allt tydligare. Utgångspunkten är att ett inkluderande demokratiskt samhälle bygger på välinformerade, engagerade och reflekterande medborgare. MIK är en nyckelresurs, vilket både EU och den svenska regeringen har fastställt, och det gäller i synnerhet för de unga.

Eftersom det fortfarande saknas en helhetssyn för MIK-området är det dags att lägga in en högre växel. För att nå målet om ökad medie- och informationskunnighet i samhället krävs det mer samverkan och tydligare ansvarsfördelning. Särskilt angeläget är att stimulera ett ömsesidigt utbyte mellan nationell, regional och lokal nivå. 

Konferensens huvudfrågor

 • Vilka är de största utmaningarna inom MIK-området idag enligt forskare och praktiker?
 • Hur kan politiken skapa förutsättningar för ett ökat samspel mellan regional/lokal nivå och nationell nivå?
 • Hur kan aktörer med olika uppdrag och målgrupper samverka i MIK-frågor?

När: 26 oktober kl. 13.00-16.30

Var: Konferensen livesänds på GU Play och på Förvaltningen för kulturutvecklings hemsida. Här hittar du livesändningen. 

Arrangörer: Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen

Anmälan: Ingen föranmälan krävs och livesändningen är kostnadsfri. 

Konferensen sänds från Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet. Denna livesända konferensdag är en del av en större konferens som vi arrangerar fysiskt under två dagar, för särskilt berörda aktörer med MIK-relaterade uppdrag.

Läs mer om konferensen i sin helhet, se program och medverkande här Medie- och informationskunnighet (MIK) för ett demokratiskt medborgarskap 26–27 oktober 2022 (vgregion.se/mikkonferens2022)

Möt regionala MIK-aktörer

I samband med den nationella MIK-konferens som Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen bjuder in till 26–27 oktober arrangeras en utställning med utställning med föreningar, aktörer och verksamheter som jobbar med MIK-relaterad verksamhet mot olika målgrupper. Välkommen att komma och mingla, nätverka och lära mer!

26 från kl. 12.00 -27 oktober kl. 13.00, Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet, Göteborg.

Utställare

 • Backatorpsskolan
 • Filmpedagogerna Folkets Bio
 • Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen
 • Göteborgs universitetsbibliotek
 • MIK Biblioteket
 • MIK-templet för förskolan
 • MIK och spel, spelkunnighet
 • Nordicom
 • Språkbanken Text
 • Tidernas Göteborg

När: Onsdag 26 oktober kl. 12.00-17.00. Torsdag 27 oktober kl. 8.00-13.00.

Var: Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet. Renströmsgatan 6 i Göteborg. 

Anmälan: Ingen anmälan krävs, bara kom. 

Arrangörer: Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen.

Läs mer om utställarna här. 

 

BIG-symposium 2022: Barnkulturella perspektiv på Medie- och informations-kunnighet (MIK)

Symposium med reflektioner kring medie- och informationskunnighet, MIK, utifrån ett barn- och ungdomskulturellt perspektiv.

27 oktober kl. 13.30 – 16.00 på Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet.

Vuxenvärldens inställning till gamla och nya medier har länge pendlat mellan viljan att skydda de unga mot mediers eventuellt skadliga inverkan, och ambitionen att stärka deras förutsättningar att delta i samhället. Medie- och informationskunnighet handlar om de kunskaper vi behöver ha för att hantera en alltmer digitaliserad vardag. I dessa sammanhang lyfter man ofta fram vikten av källtillit och kritisk reflektion för en kompetent medieanvändare, medan lust och lekfullhet ofta förbises. 

MIK är onekligen en fråga för skola och utbildning, men innehållet måste uppdateras i takt med att den tekniska utvecklingen gör det möjligt att kommunicera på nya sätt. Det finns dessutom en inre motsättning inbyggd i själva MIK-begreppet. Informationskunnigheten har en instrumentell aspekt som står i kontrast till mediekunnighetens mer kritiska och tolkande dimensioner. Informationskunnighet bygger på att vi ska utveckla vår förmåga att värdera vad som utgör korrekt och pålitlig information. Mediekunnighet, däremot, innefattar såväl kritisk analys som estetiska erfarenheter, inklusive den kreativa förmågan att uttrycka sina egna tankar och idéer. 

Denna spänning gör det viktigt att föra en kontinuerlig diskussion kring medie- och informationskunnighet. Vi behöver fundera över vad vi vill lägga in i en vidare mediebildning som är relevant för dagens unga. Till BiGs årliga symposium 2022 har vi därför bjudit in föreläsare för att reflektera kring MIK utifrån ett barn- och ungdomskulturellt perspektiv. 

När: 27 oktober 13.30-16.00

Var: Sal J431 på Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet , Renströmsgatan 6. 

Anmälan: Ingen anmälan behövs och det är kostnadsfritt.

Arrangör: BiG - barnkulturforskning i Göteborg.

Läs mer om arrangemanget här: BIG-symposium 2022: Barnkulturella perspektiv på Medie- och informations-kunnighet (MIK) | Göteborgs universitet (gu.se)

BiG är ett nätverk som bildades 2014 med syfte att synliggöra den forskning om barn och unga som bedrivs av forskare i Göteborg. Ett mål med nätverket är att skapa en mötesplats för barn-och ungdomskulturforskare från olika ämnesområden, institutioner och fakulteter, men också öppna för möten med andra aktörer. Medlemmarna i BiG kommer från många olika håll, vilket gör att nätverket spänner över ett brett fält. En förhopning är att BiG kan komma att fungera som en resursbank när det gäller forskning kring barn-och ungdomskultur. Medlemmarna i BiG träffas några gånger per termin, under olika former, som presentationer av pågående forskning, textseminarier eller organiserade samtal om aktuella företeelser. Varje höst anordnar BiG ett symposium kring ett aktuellt tema. Symposiet är öppet för alla som är intresserade. 

BiG- Barnkulturforskning i Göteborg | Göteborgs universitet (gu.se)

MIK 2022 Samtal + Film | Den fantastiska maskinen (arbetstitel)

Den 26–27 oktober 2022 arrangerar Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen en nationell konferens om MIK för ett demokratiskt medborgarskap. I biosalongen bjuder vi in till fortsatt samtal och exklusiv förhandsvisning av en film som gestaltar temat. I salongen möter vi filmskaparna och fortsätter samtalet om bildens roll i samhället, och våra enskilda liv.
Filmskaparna Axel Danielson och Maximilien Van Aertryck vid Plattform produktion har i flera år utforskat människans relation till den fotografiska bilden. De möter oss i samtal efter visningen av deras purfärska film.

27 oktober kl. 15.00 på Bio Roy, Göteborg.

Välkommen på samtal och exklusiv förhandsvisning av en film som är så färsk att den ännu inte har en fastställd titel. Under denna föreställning får vi se senaste klippversionen av filmen och träffa filmskaparna Axel Danielson och Maximilien Van Aertryck från Plattform produktion. Efter visningen fortsätter vi med samtal om bildens roll i samhället utifrån filmens tematik.

Om filmen

Filmarna Axel Danielson och Maximilien Van Aertryck utforskar människans relation till den fotografiska bilden. En humoristiskt och allvarlig odyssé från uppfinningen av kameran till dagens aldrig sinande bildflöde.

Land: Danmark, Sverige, USA (2022)

Åldersgräns: Från 15 år

När: 27 oktober kl. 15.00

Var: Bio Roy, Kungsportsavenyen 45, Göteborg.

Arrangörer: Samtal och visning arrangeras som ett samarbete mellan FilmCloud/Förvaltningen för kulturutveckling, ABF Göteborg, Bio Roy i samarbete med nationella konferensen Medie- och informationskunnighet (MIK) för ett demokratiskt medborgarskap

Anmälan: Boka din biljett på Bio Roys hemsida. Arrangemanget är kostnadsfritt. 

Läs mer här om filmen och samtalet på Bio Roys hemsida. 

 

Samtal - Distribution av barnfilm - Filmkunnighetsdagen

Hur ser det ut för barnfilm i det nya visning- och spridningslandskapet?

Filmdistribution är sedan ett antal år inte begränsad till biograferna. Olika filmströmningssidor har gjort att film kan avnjutas nästan överallt, så länge internetuppkopplingen håller. Har strömning och nya plattformar inneburit att barn och unga kan få se mer diversifierad film? Vad görs för att sprida kvalitetsfilm från hela världen?

27 oktober kl. 16.30-17.30 på Hagabion, Göteborg.

Möt Daniel Lundquist från Barn och ungdomsfilmfestivalen BUFF Malmö i samtal med Olle Agebro, redaktör för Draken film.

BUFF jobbar för att tillgängliggöra bra film för den yngre publiken, film som vanligtvis inte visas på svenska biografer och som öppnar dörrar till nya kulturer och livssituationer. Festivalen arbetar dessutom sedan 2015 med att distribuera filmer till biografer och institutioner runt om i landet.

Draken Film är Sveriges ledande prenumerationstjänst för kvalitetsfilm. På plattformen samsas verk visade på Göteborg Film Festival, men också klassiker och utvald independentfilm från filmfestivaler över hela världen.

Vad kan vi vänta oss av framtiden när det kommer till spridning av barn- och ungdomsfilm? Vilka trender dominerar redan och vilka är att vänta? Vad är festivalernas roll i framtiden och vad kommer de att göra för att bredda barn- och ungdomsfilmsrepertoaren?

När: 27 oktober kl. 16.30- 17.30

Var: Hagabion, salong 2, Linnégatan 21 i Göteborg.

Anmälan: Anmäl dig i facebookevenemanget Samtalet är kostnadsfritt.

Arrangör: Arrangemanget görs av Västra Götalandsregion i samarbete med Göteborg Film Festival Prisma. 

Läs mer om arrangemanget här: https://www.filmcloud.se/sidor/samtal-distribution-av-barnfilm-filmkunnighetsdagen

 

Filmkunnighetsdagen är en årlig konferens om film i skolan och MIK-frågan kopplad till rörlig bild. Den arrangeras i början av februari varje år och vänder sig till dig som arbetar inom skola, utbildning och kultur. Förvaltningen för kulturutveckling bjuder in och arrangerar.

Göteborg Film Festival Prisma är festivalen för unga filmälskare. Årets Prisma äger rum den 26-31 okt och bjuder på 32 filmer från 17 länder, gäster, rysfest, filmaktiviteter och massa annat kul!

 

Demokrati & läsning - barn och unga med texten i fokus

En jämlik skola är en grundpelare i svensk demokrati. Men nu växer ojämlikheten både inom utbildningsväsendet och vad gäller barn och ungas kunskaper i läsning. Vad betyder det för framtidens demokrati?

31 oktober 2022 kl. 9.00-17.00 på Pedagogen, Göteborgs universitet.

Stora skillnader i läskunnighet och läsförståelse råder i Sverige, beroende på var du bor och i vilken skola du går; trots statliga satsningar på området. Detsamma gäller tillgången till folkbibliotek och bemannade skolbibliotek. Och allt färre läser kvalificerad text. Hur ska vi göra för att höja kunskapsnivån inom läsning? Och vad menar vi med läsning och läsförståelse? Varför det viktigt ur ett demokratiperspektiv att barn och unga kan förstå och tolka text?

Hur kan litteraturens och läsandets kraft omsättas i praktiken, med hänsyn till utbildnings- och kulturpolitik, nationell biblioteksstrategi och Agenda 2030? Frågan aktualiseras särskilt med anledning av att Göteborg nu är en Unesco City of Literature.

Konferensen vänder sig till dig som är yrkesverksam eller utbildar dig inom bibliotek, skola eller andra områden som är inriktade på litteratur och läsning. Dagen innehåller föreläsningar, panelsamtal, workshop och inspiration. 

När: 31 oktober kl. 9.00-17.00

Var: Pedagogen, Göteborgs universitet. Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25, Göteborg. 

Anmälan: Konferensinbjudningar skickas ut till berörda grupper, och anmälan görs via angiven länk i inbjudan. Saknar du inbjudan och är intresserad av att delta? Maila ditt intresse till jonseredsherrgard@gu.se tillsammans med information om din organisation, roll inom denna och engagemang på området. 
Sista anmälningsdatum är 24 oktober 2022 kl 23.59.
Konferensen är kostnadsfri. Lunch och fika ingår.

Arrangörer: Göteborgs universitet: Jonsereds herrgård och Institutionen för didaktik och pedagogisk profession samt Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen.

Läs mer här: Demokrati & läsning - barn och unga med texten i fokus | Göteborgs universitet (gu.se)

Global Media and Information Literacy (MIL) Week

Global MIL Week 2022: Nurturing Trust

Unescos Global MIL Week 2022 arrangeras i Abuja, Nigeria, och temat är Nurturing Trust (vårda tillit). I programmet lyfter de fram några lovande åtgärder i samband med medie- och informationskunnighet under det senaste året och pekar på hur MIK bidrar till att främja tillit och motverka misstro. Delar av innehållet finns att se streamat.

Läs mer och se programmet här. 

Bakgrund

Den årliga Global Media and Information Literacy (MIL) Week är instiftat av Unesco. Aktörer världen över uppmuntras att under veckan lyfta det viktiga arbetet med MIK och det är ett tillfälle för världen att samlas kring de utmaningar och framsteg som finns på området.  

Den årliga Global MIL Week instiftades 2012 och leds av Unesco. 2021 beslutade även FN:s generalförsamling att ansluta sig till den globala MIK-veckan med hänvisning till behovet av spridning av saklig, aktuell, tydlig, tillgänglig, flerspråkig och vetenskapligt baserad information. 

Läs mer på Unescos hemsida.


Senast uppdaterad: 2022-10-17 12:31