Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Medie- och informationskunnighet (MIK) för ett demokratiskt medborgarskap 26-27 oktober 2022

Den 26 – 27 oktober 2022 bjuder Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen in till en nationell konferens om MIK för ett demokratiskt medborgarskap. Med konferensen skapar vi en mötesplats där politik, kunskap och praktik tillsammans flyttar fram positionerna.

Idag behöver såväl unga som gamla navigera i en värld som har blivit allt svårare att överblicka och genomskåda. Ett förändrat medielandskap med nya produktionsvillkor och konsumtionsmönster har ytterligare förstärkt behovet av kunskap och nya förhållningssätt. Efter krigets utbrott i Europa aktualiseras än fler utmaningar som desinformation, censur och propaganda. Mot denna bakgrund framstår relevansen för begreppet medie- och informationskunnighet (MIK) allt tydligare. Utgångspunkten är att ett inkluderande demokratiskt samhälle bygger på välinformerade, engagerade och reflekterande medborgare. MIK är en nyckelresurs, vilket både EU och den svenska regeringen har fastställt, och det gäller i synnerhet för de unga.

Eftersom det fortfarande saknas en helhetssyn för MIK-området är det dags att lägga in en högre växel. För att nå målet om ökad medie- och informationskunnighet i samhället krävs det mer samverkan och tydligare ansvarsfördelning. Särskilt angeläget är att stimulera ett ömsesidigt utbyte mellan nationell, regional och lokal nivå. 

Konferensens huvudfrågor

 • Vilka är de största utmaningarna inom MIK-området idag enligt forskare och praktiker?
 • Hur kan politiken skapa förutsättningar för ett ökat samspel mellan regional/lokal nivå och nationell nivå?
 • Hur kan aktörer med olika uppdrag och målgrupper samverka i MIK-frågor?

För frågor om konferensen kontakta:

pia-marie.wehrling@vgregion.se
karolina.westling@kultvet.gu.se

Om konferensen

Tid och plats

26–27 oktober 2022 på Göteborgs universitet, Humanistiska fakulteten, i Göteborg.

Deltagande och medverkan

Konferensens första dag, 26 oktober, kommer att livesändas och alla som är intresserade av eller arbetar med MIK-frågor kommer att kunna ta del av den via sändningen.
Plattform och länk till sändningen publiceras under hösten.

Till den fysiska konferensen bjuder vi in särskilt berörda aktörer såsom politiker och chefer samt strateger inom myndigheter med MIK-relaterade uppdrag samt forskare och praktiker som jobbar med medie- och informationskunnighet. Inbjudningarna skickas ut från oss till dessa aktörer. 

Medverkande

Välkommen att läsa mer om de medverkande och deras arbete. 

 • En bild som ligger i bildspelet
  Bild 1 av 7

  Jonas Ivarsson, professor i informatik vid Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet 

 • En bild som ligger i bildspelet
  Bild 2 av 7

  Ulla Carlsson, UNESCO-professor i yttrandefrihet, medieutveckling och global politik vid Göteborgs universitet.

 • En bild som ligger i bildspelet
  Bild 3 av 7

  Jesper Strömbäck, professor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation på Göteborgs universitet. 

 • En bild som ligger i bildspelet
  Bild 4 av 7

  Jutta Haider, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

 • En bild som ligger i bildspelet
  Bild 5 av 7

  Carl Heath, senior forskare på Research Institutes of Sweden (RISE).

 • En bild som ligger i bildspelet
  Bild 6 av 7

  Conny Brännberg (KD), regionråd och ordförande för Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

 • En bild som ligger i bildspelet
  Bild 7 av 7

  Thomas Nygren, professor i didaktik på Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

För dig som är konferensgäst

Här hittar du som fått en inbjudan programmet för båda konferensdagarna, fördjupningsmaterial, hotellerbjudande och praktisk information.

Läs mer

Angelägen konferens

"Det finns goda skäl att lägga in en högre växel med tanke på utvecklingen i samhället som gör att frågan är brådskande ur ett demokratiperspektiv. Aktuella händelser tillsammans med den teknologiska utvecklingen ställer viktiga frågor om medier, yttrandefrihet och demokratiutveckling. Det är därför vi arrangerar denna konferens där teori, politik och praktik möts för att formera en gemensam ram för genomförande av MIK på såväl nationell som regional nivå" säger UNESCO-professor Ulla Carlsson, en av initiativtagarna till MIK-konferensen.

Efterlyser ökad samverkan

"Som region vill vi samarbeta både med lokala och kommunala verksamheter och aktörer men också med myndigheter, lärosäten och civilsamhället i stort. Tillsammans kan vi göra skillnad och flytta fram positionerna!" säger Conny Brännberg (KD), ordförande för Västra Götalandsregionens kulturnämnd, om Västra Götalandsregionens intentioner för konferensen.

Västra Götalandsregionens MIK-satsningar

Västra Götalandsregionen arbetar aktivt med MIK-frågor på både regional och nationell nivå. Genom satsningen Medier och demokrati har regionen till exempel i samarbete med Lindholmen Science park tagit ett nationellt ansvar för att stärka de publicistiska mediernas roll. Satsningen bedriver experimentell projektforskning för att stärka journalistiken, det offentliga samtalet och yttrandefriheten.

Vidare framhävs i Kulturstrategi Västra Götaland 2020–2023 prioriteringar kring digitalisering inom kultursektorn, där medie- och informationskunnighet är en viktig fråga. Västra Götalandsregionen agerar resurs för inte minst regionens bibliotek, vilka är centrala platser för MIK-insatser då den nationella biblioteksstrategin tar upp MIK och bibliotekens roll att fungera som en säker, oberoende och trovärdig informationsförmedling för hela samhället.

Regionen kraftsamlar också för ökad kunskap om digital inkludering och utanförskap så att varje invånare att kunna ta del av samhället på de digitala arenorna. Digital tillgänglighet är reglerat i lag för offentlig sektor och handlar i grunden om demokrati.
Västra Götalandsregionen driver vidare ett regionalt MIK-nätverk och startar hösten 2022 upp ett nationellt MIK-nätverk för representanter från Sveriges samtliga regioner.

Välkommen att läsa mer om vårt arbete med MIK-frågor här.

Senast uppdaterad: 2022-08-01 11:20