Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Möte med MIK (MMM) – ett regionalt MIK-nätverk

Det regionala nätverket Möte med MIK drivs av Förvaltningen för kulturutveckling och består av cirka 50 personer och 20 olika organisationer i Västra Götaland. Här möts personer som på olika sätt har ett uppdrag av sin organisation att utveckla eller förstärka diverse MIK-kompetenser för sina respektive målgrupper. Nätverket innefattar praktiker, forskare, pedagoger, utvecklare inom skola, bibliotek eller mediepedagogik samt tjänstepersoner på förvaltningar.

Nätverket är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte för medlemmarna och en plattform för samverkan. Genom att delge varandra de olika verksamheternas aktuella aktiviteter och de utmaningarna som finns i respektive område förstärker alla medlemmar den egna omvärldsbevakningen. Det leder till en ökad kunskap om MIK-området i Västra Götaland och kan därmed bidra till fortsatt stärkt utveckling och i bästa fall visionärt tänkande.
Målsättningen är också att öka kompetensen för nätverkets olika målgrupper genom att bjuda in till de av nätverkets arrangerade aktiviteter och/eller varje organisations enskilda arrangemang.

Nätverket träffas två gånger per termin.
Ett seminarium eller workshop arrangeras varje termin, där både nätverkets medlemmar samt deras olika målgrupper, såsom pedagoger, bibliotekarier, forskare och andra, är välkomna att delta.

Nätverket har en lång historia och startade redan 2000 som ett informellt nätverk under namnet Möte med Media men gruppen bytte namn under 2015 för att vidga nätverket.

Kontakta Pia-Marie Wehrling om du vill gå med i nätverket. 

Pia-Marie Wehrling

Projektledare och utvecklare inom Medie- och informationskunnighet (MIK)
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-10-03 11:53