Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

För arrangörer

Arrangörerna är helt avgörande för att konsten ska nå publiken och besökarna. Hur kan man som arrangör utveckla sitt arbete? Här finns inspiration och konkreta verktyg för dig som arrangerar, oavsett om du arbetar ideellt eller är arrangör genom din profession.

Vem är arrangör?

Med arrangörer menar vi personer och/eller organisationer som arrangerar publika kulturhändelser. Det kan vara ideella föreningar, kommuner, studieförbund, kulturella institutioner, samfund eller bygdegårdar. Det kan även handla om näringsverksamheter, som caféer och gallerier, eller kulturutövare som arrangerar sina egna evenemang.

Läs mer om vårt arbete med arrangörsutveckling

Vad är publikutveckling?

Publikutveckling definieras allt oftare som en process som handlar om att fördjupa engagemanget, bredda publiken eller öka publikens mångfald.

Läs mer hos RePublik, vårt centrum för publikutveckling

Följ RePublik på LinkedIn

Hej arrangör!

 
 
 

Här är en film till er arrangörer, med tankar och tips om hur ni själva kan tänka när ni vill utveckla era arrangemang och era föreningar.

Filmen är åtta minuter lång och innehåller konkreta utmaningar. Använd den gärna i kompetensutvecklingssyfte, se den själv och bli inspirerad eller se den tillsammans i föreningen.

Kontakta oss

Ernesto Romero Escobar

Konsulent Arrangörsutveckling och KulturCrew Västra Götaland
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

 

Carita Forslund

Konsulent Arrangörsutveckling och Festivalplattformen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

 

Helén Liljedal

Konsulent Arrangörsutveckling
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

 

Johanna Hagerius

Konsulent publikutveckling
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Caroline Laudon

Utvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

 

Marie Fors

Utvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

 

Jessica Bergström

Utvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Verktyg och inspiration

Kulturkatalogen Väst

I Kulturkatalogen Väst finns ett brett utbud av professionell scenkonst, workshops, projekt, skolbiofilmer och besöksmål. Allt är riktat till barn och unga, allt är kvalitetssäkrat och allt omfattas av det regionala arrangörsstödet.

Kulturliv för alla

Vill du arbeta för att kultur ska nå och angå alla oavsett förutsättningar? Vi erbjuder stöd till kommuner, arrangörer, konstnärer och andra för ett kulturliv där alla har möjlighet att ta del av, och utöva, kultur. Du kan till exempel få coachning och stöd i hur du tänker runt tillgänglighet och jämställdhet. Kontakta oss!

Arrangörslyftet

Arrangörslyftet innebär genomlysning av arrangörsläget i en kommun. Vi tror att Arrangörslyftet ger värdefulla ingångar i samtal kring kommuners arbete med arrangörsutveckling och för diskussioner kring arrangörers värde för kommunen.

Om arrangörsskap på Kulturting

Flera av seminarierna på konferensen Kulturting, som vi arrangerade i oktober 2021, handlade om olika aspekter på arrangörskap. Se dem här i efterhand!

Nya publikmönster – nya möjligheter?

Pandemitidens samlade erfarenheter kommer att innebära förändringar i framtidens publikdeltagande. Men på vilka sätt?

Medverkande

Jenny Johannisson, utredare, analytiker och ställföreträdande myndighetschef på Myndigheten för kulturanalys.

Sara Törn, produktionschef på Vara konserthus.

Victor Estby, verksamhetsledare för Bokdagar i Dalsland och Dalslands Litteraturförening.

Samtalet leddes av Johanna Hagerius, konsulent för arrangörs- och publikutveckling på Förvaltningen för kulturutveckling.

Unga invånare, allas mest åtråvärda målgrupp - men med minst inflytande och utan betalt?

Vilken roll ska nästa generations kulturbärare spela i nystarten av kulturen? Vi tittar på sambandet mellan ideellt arbete, kommunala strukturer, på drivkrafter och på arrangörskap som möjlighet.    

Medverkande

Mahan Zirdehi, frilansande dansare och arrangör.

Charlin Svanér dela Cruz, processledare inom kulturutveckling i Åmåls kommun.

Susanna Eskilsson Juhlin, verksamhetschef för Kultur- och fritid i Härryda kommun.

Samtalet leddes av Ernesto Escobar, konsulent för publik- och arrangörsutveckling på Förvaltningen för kulturutveckling. 

Och vem ska betala då?

Under pandemin har ett delvis nytt kulturlandskap vuxit fram så att kulturen kan nå fler. Men hur kan då fler även vara med och bidra ekonomiskt till kulturen? Och vilken roll kan näringslivet spela?

Medverkande

Ann-Sofie Köping Olsson, lektor och programsamordnare på Konst, kultur och ekonomi på Södertörns högskola.

Mirja Wester, VD på Göteborg Film Festival.

Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Samtalet leddes av Therese Ytter, litteraturkonsulent på Förvaltningen för kulturutveckling.

 

Alla seminarierna spelades in och kan ses här i efterhand

Skapa engagemang i digitala arrangemang

Vad krävs för att engagera sin publik, moderera samtal och evenemang. Hur kan möten, seminarier eller festivaler göras mer interaktiva och få deltagarna att känna sig mer delaktiga? Hur paketerar man ett digitalt arrangemang?

Filmen är en del i inspirationsserien Publiken och arrangören

Nätverk

Vi erbjuder flera nätverk och återkommande arrangemang där fokus ligger på att träffa andra, inspireras och utvecklas. 

Förvaltningen för kulturutveckling är en plattform för fem nätverk för musikarrangörer. Med vår specialistkompetens inom de olika genrerna kan vi ge stöd och information. Vi delger arrangörerna vad som sker regionalt, nationellt och internationellt samt bistår med rådgivning och vägledning. Vid regelbundna arrangörsträffar förmedlar vi kunskapsutbyten och erbjuder fortbildning. Genom upprättande av programråd vill vi medverka till ökat samarbete mellan föreningarna till exempel kring gemensamma turnéer. Vårt syfte är att inspirera till fortsatt verksamhet och samtidigt öka professionalismen inom arrangörsleden i Västra Götaland.

Vill du delta i något av nätverken? Kontakta kontaktpersonen för respektive nätverk!

Kammarmusik i Väst

Richard Sandblom
richard.sandblom@vgregion.se

Blues i Väst

Torbjörn Eliasson
torbjorn.eliasson@vgregion.se

Nätverket Jazz

Chinaski Nymark
chinaski.nymark@vgregion.se

Nätverket Folk- och Världsmusik

Emma Johansson
emma.v.johansson@vgregion.se

Nätverket Populärmusik

Jonathan Björk (fl)
jonathan.bjork@vgregion.se

Chinaski Nymark
chinaski.nymark@vgregion.se

Webbinarierna är till för dig som arbetar med publikutveckling på olika sätt - institutionschefer, kommunikationschefer, marknadsförare, producenter och programläggare. Vi arrangerar tre till fyra webbinarier per år, med svenska och internationella gästföreläsare.  

Publiken i fokus

Syftet med nätverket är att skapa ett gemensamt forum för diskussion, idéutbyte och samverkan och därmed söka stärka förutsättningarna för litterära arrangörer att verka i regionen. Nätverket är öppet för alla som arrangerar litterära program - så som litteratur- och poesifestivaler, bokmässor och kulturföreningar.

Är du intresserad av att medverka eller vill veta mer? Kontakta Therese Ytter.

Therese Ytter

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Fördjupning och inspiration

Vi har tagit fram flera publikationer om arrangörsskap. Här finns några. Fler hittar du på vår hemsida under Publikationer

PUBLIK – en antologi om konst, kultur och utveckling

Vi har bjudit in tretton skribenter, både nationella och internationella, och bett dem dela med sig av sina funderingar, erfarenheter, kunskaper och synpunkter på det omstridda begreppet Publikutveckling.

Utgiven år: 2018
Finns att beställa i tryckt format.

PUBLIK som pdf

Kultur för alla barn

Kultur i Väst och Göteborgs kulturkalas har arbetat tillsammans med tillgängligheten på Barnens kulturkalas. I denna rapport finns bland annat intervjuer, tips och handlingsplaner för att se hur du och din organisation själva kan gå vidare med ert tillgänglighetsarbete. 

Utgiven år: 2017
Finns att beställa i tryckt format. 

Kultur för alla barn som pdf

Handbok för programarbete på bibliotek

Handbok för programarbete på bibliotek är en handledning med tips, idéer och inspiration för dig som arrangerar program på bibliotek. Texten är ett resultat av metodkursen Programarbete på bibliotek, som arrangerades av Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen, Regionbibliotek Halland och Region Skånes kulturförvaltning 2019–2020.

Utgiven år 2021.
Finns även i tryckt format. 

Handbok för programarbete på bibliotek som pdf. 

Allt ljus på arrangörerna

Arrangörerna är avgörande för ett vitalt kulturliv men kan ibland hamna i skymundan i kulturdebatten. Med detta för ögonen har vi genomfört en genomlysning av musikarrangörernas förutsättningar i Västra Götaland.

Utgiven år 2014.
Finns att beställa i tryckt format. 

Allt ljus på arrangörerna som pdf. 

Senast uppdaterad: 2021-12-09 16:35