Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

För kommuner

En mycket stor del av det vi på Förvaltningen på kulturutveckling gör handlar om kommuner. Att stötta er, att koppla ihop er i samarbeten, att hjälpa er att utveckla kulturliv, platser och annat som stärker er och de konstnärer och kulturutövare som verkar på platsen. Vi är en självklar resurs för er!

Vi har både färdiga paket, färdiga verktyg och färdiga lösningar som vi arbetat med under lång tid. Men vi är också alltid öppna för att tänka nytt och hjälpa er på det unika sätt ni behöver. Eftersom vi har kontakter i alla kommuner i regionen ser vi snabbt när liknande behov uppstår på flera ställen, och kan sätta in utbildningar, projekt eller andra insatser som underlättar, som utvecklar och som tar kommunen och kulturlivet framåt. 

Kontakta oss

En bra ingång till oss är vi som arbetar med just process- och projektstöd för kommuner. Oavsett om du är tjänsteperson eller politiker, hör av dig till oss om du vill veta mer! Vi hjälper dig, eller hjälper dig vidare till rätt personer inom Västra Götalandsregionen. 

Beställ kultur!

Boka kultur-, naturarvs- och kulturarvsupplevelser genom Kulturkatalogen Väst! Du slår, minst, två flugor i en smäll. Dels får barn och unga viktiga upplevelser, dels gynnar du kulturutövare av alla slag, samt museer och andra besöksmål.

Kultursäkringen

Kultursäkringen är ett paket med användbara argument, inspiration och konkreta tips för dig som ansvarar för kulturen i kommunen. Kultursäkringen kan till exempel användas inför dialoger med andra verksamheter.

Argument för kultur

Har du svårt att få gehör för kulturfrågor i din verksamhet? Känner du dig ifrågasatt om varför det du gör är viktigt? Här hittar du filmer, forskning och goda exempel som argumenterar för kulturens vikt och belyser olika aspekter på hur kultur spelar en stor roll i samhället.

Seminarier från Kulturting 2021

Årets upplaga av Kulturting var givetvis tillägnat nystarten av kulturlivet. Bland annat erbjöds sex olika seminarier. Där diskuterades bland annat ungas inflytande, hållbara kulturekosystem, kulturens finansiering, när kulturen får andra sektorer att växa och mycket mer. Här kan du se alla seminarierna i efterhand.

Vi stöttar folkbiblioteken

Förvaltningen för kulturutveckling har det regionala biblioteksuppdraget. Vi arbetar i nära dialog och samverkan med regionens kommuner och andra nyckelaktörer. Läs mer om vår verksamhet och hur vi stöttar biblioteken i möten med nya samhällsutmaningar och i att ständigt utveckla sin verksamhet.

Utvecklingsmedel

Förvaltningen för kulturutveckling har avsatt särskilda medel för att främja de kommunala bibliotekens utveckling genom att stödja initiativ och utvecklingsidéer som kommer från kommunerna.

Praktiskt stöd med processer och planer

Guide till hur du skriver kulturplan

Står du inför att skriva en kulturplan eller kulturstrategi? Här finns råd om processen, exempel på kulturplaner och annat som är bra att tänka på.

Fotograf: Marie Beckman

Kunskap och verktyg för offentlig konst

Här finns verktyg för tvärsektoriellt arbete runt offentlig konst, information om avtal med konstnärer och underlag från de många seminarier vi har hållit i ämnet.

Kulturliv för alla

Vill du arbeta för att kultur ska nå och angå alla oavsett förutsättningar? Vi erbjuder stöd till kommuner, arrangörer, konstnärer och andra för ett kulturliv där alla har möjlighet att ta del av, och utöva, kultur. Du kan till exempel få coachning och stöd i hur du tänker runt tillgänglighet och jämställdhet. Kontakta oss!

Platsutveckling och gestaltad livsmiljö

Platsutveckling

Hållbara och attraktiva platser och livsmiljöer bygger identitet och ger positiva effekter i samhällsutvecklingen. Vi kan hjälpa er kommun att hitta inriktning, samverkansformer och process.

Gestaltad livsmiljö

Förvaltningen för kulturutvecklings medarbetare är en resurs för kommuner och andra aktörer i sitt arbete med den gestaltade livsmiljön.

Kulturturism

I nära samarbete med olika aktörer, både i och utanför Västra Götaland, arbetar Förvaltningen för kulturutveckling för att långsiktigt stärka kulturens, naturens och kulturarvets roll i besöksnäringen.

Musiknoder

En musiknod handlar om att skapa ett levande musik- och kulturliv på en plats. Genom noden kan vi samla människor lokalt, nationellt och internationellt, föra samman konstnärer, kommun, näringsliv, utbildning, föreningsliv och invånare.

Krama kommunens kulturliv!

Superhjältar – en kort film om arrangörer

Den här filmen vänder sig i första hand vänder till dig som är tjänsteperson eller kulturpolitiker i någon av Västra Götalandsregionens kommuner. Här får du mer information om kulturarrangörer och arrangörers värde. Kultur bidrar till att göra de offentliga rummen tryggare och mer spännande och kan vara en sammanhållande kraft för hela samhället.

SPOK – stärker lokal produktion och lokala utövare

SPOK (Samtida produktion och konsumtion) är en plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. VGR är en av flera regioner som samarbetar i projektet.

Residens i din kommun?

Tillsammans med kommuner och andra samarbetsparter erbjuder vi kulturutövare residens. Ibland är målet att ge utövare plats för skapande och möjlighet till konstnärlig utveckling, ibland syftar residensen mer till att utveckla platsen. Läs och inspireras! Och kontakta oss om du vill veta mer eller kanske starta ett samarbete. 

Musikresidens

Läs mer om hur vi arbetar med musikresidens. Kontakta oss om du vill veta mer, eller är nyfiken på att samarbeta!

Cirkusresidens

Inspireras av de cirkusresidens vi erbjudit under 2021 i Marks och Uddevallas kommuner, det ena på temat barn och unga, det andra fokuserade på kvinnor och kvinnohistoria.

Dansresidens

Inom dans genomför vi sedan många år tillbaka olika residens, bland annat i communitydans och projektet KOKO – kommunkoreograf. Inom KOKO har vi hittills samarbetat med Mölndals och Härrydas kommuner.

AIR Litteratur

AIR Litteratur Västra Götaland ger författare och översättare från hela världen plats och tid till konstnärlig utveckling genom att erbjuda residensvistelser på flera platser i Västra Götaland. AIR Litteratur stärker både författaren och platsen.

Slöjd

Inom slöjd har vi storsatsat på residens under 2021. Det vävs med lin i Rybodal, träskon utforskas i Alingsås och i Kviberg och i Fengersfors ska slöjdarna tolka temat Skogsklok.

Mer om konstarter

Läs mer om hur vi arbetar med utveckling inom kultur och konstarter. Kontakta oss om du vill diskutera en idé, eller få hjälp med uppslag om hur kommunen kan boosta såväl kulturutövare och platser.

Inspiration och fördjupning

Senast uppdaterad: 2021-12-09 15:58