Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

För kulturutövare

Vi arbetar för utövare inom alla konstformer – med rådgivning, kunskapsspridning, fortbildning, utveckling, omvärldsbevakning och nätverksbyggande, i nära samverkan med kulturlivet och regionens kommuner.

Du är väl med i Kulturkatalogen Väst?

Har du barn och unga som målgrupp? Då kan du ansöka om att finnas med i Kulturkatalogen Väst. Katalogen är vår tjänst för kvalitetssäkrad kultur, natur- och kulturarvsupplevelser och genom den når du en stor grupp arrangörer.

Mixed Minds

Mixed Minds är vår tvärkonstnärliga plattform där vi erbjuder fria utövare från alla konstformer regelbundna konstnärssnack, workshops och konstnärliga labb.

Här finns pengarna!

Inom Västra Götalandsregionen fördelas pengar och andra former av stöd dels genom Kulturnämnden, dels genom oss på Förvaltningen för kulturutveckling. Läs vidare om vad som finns – det är mycket! Vill du ha hjälp med vart du ska vända dig? Mejla oss på kulturutveckling.radgivning@vgregion.se så hjälper vi dig vidare.

Residens och andra utlysningar

Under Stöd och stipendier hittar du alltid våra aktuella utlysningar av olika slag - residens, utvecklingsprojekt och liknande. Håll koll!

Regionala stödformer

Västra Götalandsregionen genomför i praktiken sin kulturpolitik genom att ge skriftliga uppdrag och ekonomiska bidrag till regionala institutioner, organisationer och stöd till det fria kulturlivet. Man ger också ut stipendier och möjligheter till internationellt utbyte för konstnärer och kulturarbetare i regionen.

Pengar – om kulturstöd

Årligen arrangerar vi en dag om kulturstöd för frilansare inom alla konst- och kulturformer. Vi bjuder in en rad organisationer som berättar om sina stödformer. Hösten 2021 var arrangemanget digitalt och skedde två eftermiddagar 10-11 november.

Kontakta oss

Angelica Hadzikostas

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Skäliga villkor för kulturarbetare

Krama din lokala kulturarbetare! Det var det uppmanande namnet på ett av de seminarier som gavs under VGR:s stora kulturpolitiska konferens Kulturting i oktober 2021. 

Krama din lokala kulturarbetare

Hur kan vi tillsammans skapa ett mer hållbart kulturekosystem med skäliga villkor för kulturarbetare?

Medverkande

Jimmy Alm, kommunpoet i Tranemo.

Annelie Högberg (S), ordförande för Kultur- och fritidsnämnden i Uddevalla kommun.

Per Hasselberg, verksamhetsledare på Konstfrämjandet.

Samtalet leddes av Eyrun Thorhallsdottir, danskonsulent på Förvaltningen för kulturutveckling.

 

Här kan du se alla seminarierna i efterhand. 

Nätverk

Vi erbjuder flera nätverk och återkommande arrangemang där fokus ligger på att träffa andra, inspireras och utvecklas. 

Förvaltningen för kulturutveckling och Göteborgs stad samordnar tillsammans ett nätverk som består av arkitektur- och designpedagoger. 
Det är arkitekter och designers med kompetens att ha en dialog om den byggda miljön och involvera barn och unga i designprocessen. 

Nätverket träffas vid flera tillfällen varje år. Vid dessa träffar får deltagarna möjlighet att dela sina erfarenheter från genomförda projekt, öka sina kunskaper om olika metoder och diskutera aktuella frågor inom fältet.

Mania Teimouri

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen driver Infrastrukturellt Nätverk för Cirkus (INC). Här får du kontakt med andra utövare och arrangörer samt information om träffar, utbildningar och evenemang inom cirkus. Tillsammans strävar vi för att öka möjligheterna för både arrangörer och utövare att verka i regionen genom att skapa bättre förutsättningar via samverkan. 

För att gå med i nätverket, kontakta Karin Skierus. 

Karin Skierus

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Du är välkommen att delta i nätverket för communitydans, som danskonsulenterna på Förvaltningen för kulturutveckling driver i samarbete med DIS, Dans i Stockholms stad och län. Vi håller nätverksträffar regelbundet, både i Göteborg och i Stockholm. Vid träffarna i Stockholm brukar vi utlysa några resebidrag, som du som bor i Västra Götaland kan söka, för att fler ska få möjlighet att delta. Nätverket för communitydans samlar danskonstnärer som arbetar med communitydans som metod, eller som är nyfikna på att börja. Syftet med nätverket är bland annat att utbyta och stärka erfarenheter, lyfta communitydansfältet och sprida information om olika projekt.

Anna Bäckvall

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Två gånger per termin bjuder våra danskonsulenter in till Dansfrukost. Här får alla som jobbar inom dansfältet veta mer om sökbara projekt och insatser, dela erfarenheter och lyssna på inbjudna gäster. 

FilmFrukost är ett filmsamtal och mötesplats, en återkommande punkt i FilmClouds utbud för unga filmare i regionen. 

FilmClouds webbplats

Över en kopp kaffe och en frasig croissant bjuder våra litteraturkonsulenter in till litterära frukostar som oftast rymmer både en föreläsning och mingel. 

Konsulenterna för samtida konst, arkitektur, form och design på Förvaltningen för kulturutveckling arrangerar frukostseminarier tre gånger om året. Våra frukostar är en mötesplats med tematik – för alla som verkar inom fälten i Västra Götaland – och i digitalt format även för dig som verkar utanför regionen. Vi äter frukost, lyssnar på inbjudna gäster och diskuterar aktualiteter.

Mixed Minds är vår tvärkonstnärliga plattform där målet är att utveckla metoder och skapa kreativa mötesplatser och labb. Här erbjuder vi varje år utövare från alla konstarter konstnärssnack och workshops.

Håll också koll på....

...vad centrumbildningar, branschorganisationer och andra gör för nystarten av kulturlivet. 

Kulturrådet är en myndighet som – genom att främja utvecklingen, informera och ge bidrag till kultur – är med och förverkligar nationell kulturpolitik.

Kulturrådet har fördelat en stor del av regeringens krisstöd under pandemin. 

Kulturrådets hemsida

KLYS

KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd utgör en samlad röst för yrkesverksamma kulturskapare i Sverige. De företräder genom sina 14 medlemsorganisationer cirka 30 000 konstnärligt yrkesverksamma inom områdena ord, ton, scen/film och bild/form i frågor av gemensamt intresse. 

KLYS webbplats

Svensk Scenkonst

Svensk Scenkonst är en bransch- och arbetsgivarorganisation för verksamheter inom professionell scenkonst. 

Svensk scenkonsts webbplats

Riksteatern

Riksteatern är Sveriges största turnéteater, en offentligt finansierad teaterinstitution och en folkrörelse av lokala Riksteaterföreningar och 21 länsföreningar, vilka äger denna turnerande nationalscen

Riksteaterns webbplats

Fackförbundet scen och film

Fackförbundet Scen & Film, tidigare Teaterförbundet, är en fack- och yrkesorganisation för professionellt yrkesverksamma upphovsmän, artister, tekniker, administratörer och studenter inom scen och film.

Fackförbundet scen och films webbplats

Musikerförbundet

Svenska musikerförbundet är ett fackförbund inom LO. Förbundet grundades 1907 och organiserar professionella musiker i alla genrer. 

Musikerförbundets webbplats

Danscentrum Sverige

Danscentrum Sverige är en rikstäckande centrumbildning för den professionella samtida danskonsten med fyra självständiga regionala organisationer.

Danscentrum Sveriges webbplats

Svenska filminstitutet

Stiftelsen Svenska Filminstitutet har i uppgift att stödja produktion, distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet samt att representera den svenska filmen internationellt. 

Stöd till distribution och visning på Svenska filminstitutets webbplats

Författarförbundet

Huvudorganisation för Sveriges författare och översättare.

Författarförbundets tillfälliga krisfond

Konstnärernas Riksorganisation (KRO)

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) företräder 3 300 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige.

Konstnärernas riksorganisation

Senast uppdaterad: 2021-12-09 16:33