Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Program Kulturting 2021

Kulturtinget blev en smältdegel med högaktuella belysningar av kulturlivets nystart. Här hittar du programpunkterna för dagen.

Vår konferencier för dagen var Amanda Termén, erkänd journalist som arbetat mycket med politiska och näringslivsrelaterade frågor.

Kommentator under konferensen var David Karlsson som är idéhistoriker och kulturskribent. Han var också sekreterare för kulturutredningen 2008 men hoppade av och skrev ”En kulturutredning: Pengar, konst och politik”.

Kulturinslag från scenen fick vi av Hanna Haag i form av spoken word, och musikern Annelie Johansson med det nya projektet Johnny, Johnny.

Kulturpolitiskt läge nationellt och regionalt

Vi gästades av kulturminister Amanda Lind som resonerade kring nystarten av kulturlivet på en nationell nivå och sedan samtalade kulturcheferna Sara Vogel-Rödin (Åmål) och Juan Ochoa-Echevarria (Tranemo) om den kommunala nivån.

Linda Zachrisson, ansvarig utredare för kulturdepartementets rapport ”Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin”, gav oss en sammanfattande analys utifrån rapporten.

Vi fick också träffa Pelle Amberntsson, som är Myndigheten för kulturanalys ansvarige utredare för rapporten ”Så fri är konsten”. Han pratade om hur kulturpolitik kan stötta men inte styra kultur- och konstaktörer, utifrån ett regionalt och kommunalt perspektiv. 

Representanter från Västra Götalandsregionen berättade under dagen om arbetet för att möjliggöra en nystart av kulturlivet i regionens 49 kommuner, och om vilket stöd som finns att få. Vi fick träffa Conny Brännberg (KD), ordförande för Västra Götalandsregionens kulturnämnd och AnnaSara Perslow (C), styrelseordförande på Västra Götalandsregionens förvaltning för kulturutveckling. Även Katti Hoflin, kulturchef på Västra Götalandsregionen och Kerstin Alnebratt, förvaltningschef på Västra Götalandsregionens förvaltning för kulturutveckling.

Du har ordet

Kulturting är en plats för dialog och din röst behövs. Deltagarna fick vid flera tillfällen under dagen diskutera och resonera tillsammans med andra i våra digitala dialogrum. Vårt mål med samtalen var att fånga in de frågor som du tror är viktiga för att få till stånd en nystart av kulturlivet i regionen.

Spaningar

Vi fick kika in i spåkulan tillsammans med fem kvalificerade spanare som under dagen delade med sig av vad de ser hända i framtiden.

Mariah Ben Salem, VD på Drivhuset Göteborg och metodansvarig på Drivhuset Norden.

Tomas Kåberger, energiprofessor på Chalmers, rådgivare för miljöorganisationer och energiföretag samt krönikör.

Olav Fumarola Unsgaard, journalist, programansvarig på Göteborgs Litteraturhus, författare och förlagsredaktör samt styrelseordförande för Ord&Bild.

Abid Hussain, VD på Diversity at Arts Council England. Intervjuare är Jenny Sandgren Wahlström, verksamhetsledare för Språng och konstnärlig ledare för Konstra.

Lene Rachel Andersen, ekonom, filosof och författare från Danmark.

Valbara seminarier

Under eftermiddagen bjöd vi på sex valbara seminarier på olika teman, de presenteras nedan.

Nya publikmönster – nya möjligheter?

Kulturlivet har sett annorlunda ut under det här året, med stängda samlingsplatser och inställda evenemang. Vi vet att många nu längtar efter att ses och att få sitta fysiskt tillsammans och dela upplevelsen med varandra. Men i väntan på den möjligheten har många hittat nya sätt att engagera sig i kultur och ta del av kulturupplevelser, till exempel i digitalt format. Kan dessa nya erfarenheter komma att påverka förväntningarna på den fysiska upplevelsen? I så fall hur? 

Pandemin har också inneburit tid till reflektion och möjligheter att tänka nytt för kulturarrangörerna. Vad har man lärt sig? På vilket sätt har arbetet med innehåll och format blivit annorlunda? Det är lätt att tro att ett digitalt utbud automatiskt når fler, eftersom det är så lätt att ta del av hemifrån via datorn, eller till och med mobilen. Men hur ser det ut egentligen? Har fler fått tillgång till kulturupplevelser? Finns det publikgrupper som hamnat helt utanför? 

Pandemiårets samlade erfarenheter kommer gissningsvis att innebära förändringar för hur framtidens publikdeltagande kommer att se ut.  

Medverkande

Jenny Johannisson, utredare, analytiker och ställföreträdande myndighetschef på Myndigheten för kulturanalys.

Sara Törn, produktionschef på Vara konserthus.

Victor Estby, verksamhetsledare för Bokdagar i Dalsland och Dalslands Litteraturförening.

Samtalet leddes av Johanna Hagerius, konsulent för arrangörs- och publikutveckling på Förvaltningen för kulturutveckling.

Krama din lokala kulturarbetare

Alla rapporter visar att den grupp som blev värst drabbad under pandemin var just de fria kulturarbetarna. Samtidigt är vi alla, hela samhället, beroende av dessa nyckelspelare i kultursektorn som tar smällarna om uppträdandet eller projektet ställs in.  Utan kulturarbetare som vågar och vill ta risker i form av tid och resurser får vi ett fattigare och mer slätstruket kulturliv.

Men hur ser kulturarbetarnas villkor ut? Finns det möjlighet för konstnären att vara verksam i hela regionen och vad betyder de för det lokala samhället?  Hur kan vi tillsammans skapa ett mer hållbart kulturekosystem där också kulturarbetarens levnadsvillkor är skäliga?

Medverkande

Jimmy Alm, kommunpoet i Tranemo.

Annelie Högberg (S), ordförande för Kultur- och fritidsnämnden i Uddevalla kommun.

Per Hasselberg, verksamhetsledare på Konstfrämjandet.

Samtalet leddes av Eyrun Thorhallsdottir, danskonsulent på Förvaltningen för kulturutveckling.

Kulturens gränsgångare – när kulturen får spilla över i samhället

Främjare av kultur behöver berätta om möjligheter. Det behöver de göra genom att ta på sig en gränsgångarroll och aktivt och tydligt sälja in kulturen som något som kan stärka andra sektorer.
Kulturens värde är svår att få syn på om den behandlas som en enskild verksamhet separerad från övriga samhället. Men om man ser kultur som “jästen i degen”, alltså en viktig kvalitetsfaktor som får andra områden och människor på individnivå att utvecklas, så ökar man relevansen för kulturen.   

Det är denna ingrediens, även kallad “Faktor K”, som kulturens gränsgångare behöver förankra eller säkra. Hur går de tillväga och hur ser förutsättningarna ut? 
Samtalet kommer att handla om varför just kulturområdet är i behov av gränsgångare, vilka kompetenser som behövs och vilken typ av ledarskap som krävs.  

Medverkande

Heiti Ernits, doktorand vid forskningsinstitutet RISE och författare till rapporten "Omgiven av gränsgångare - Framväxten av nya samverkansroller i offentlig sektor".

Cathrine Berntsson, avdelningschef för Barn och unga samt tf kultur- och fritidschef i Tjörns kommun.

Medea Ekner, museispecialist och curator som arbetar med innovation och utveckling av museer i Sverige och internationellt.

Samtalet leddes av Karin Lundmark, konsulent för kultur- och samhällsutveckling på Förvaltningen för kulturutveckling.

Unga invånare, allas mest åtråvärda målgrupp - men med minst inflytande och utan betalt?

Vilken roll ska nästa generations kulturbärare spela i nystarten av kulturen? I många kommuner längtar och hoppas man på att få se de äldre tonåringarna och de unga vuxna ta plats i politiken, föreningslivet och kulturen. Efterfrågan på de ungas deltagande och engagemang har inga gränser, vilket ofta speglas i olika kommunala kulturplaner- och -strategier. Men just den unga målgruppen förväntas fortfarande engagera sig ideellt och ofta under förutsättningar som till stora delar satts av andra än de själva.   

Ett lokalt kulturutbud för fler kräver ett nytänk och kanske helt nya förutsättningar. Så vad behövs egentligen för att ge kultursektorns mest eftertraktade målgrupp verklig och relevant påverkansmöjlighet?   

I det här seminariet samtalar vi om sambandet mellan ideellt arbete, kommunala strukturer, drivkrafter och arrangörskap som möjlighet.    

Medverkande

Mahan Zirdehi, frilansande dansare och arrangör.

Charlin Svanér dela Cruz, processledare inom kulturutveckling i Åmåls kommun.

Susanna Eskilsson Juhlin, verksamhetschef för Kultur- och fritid i Härryda kommun.

Samtalet leddes av Ernesto Escobar, konsulent för publik- och arrangörsutveckling på Förvaltningen för kulturutveckling. 

Gräv där du står

Pandemin förändrade våra livsvillkor över en natt.  Människors vanor gällande boende, arbetsplatser, shoppingvanor och kulturupplevelser ser annorlunda ut ett och ett halvt år senare. Inte minst visade krisen att samhället – både stadskärnor, förorter och landsbygden, behöver ha en större flexibilitet framåt för att skapa ett levande lokalsamhälle. Ett lokalsamhälle som är hållbart socialt, miljömässigt och kulturellt, och som kan möta förändringar.  
Stadsplanering eller gestaltad livsmiljö handlar inte främst om nya byggnader, trendiga bostadsområden eller flashiga projekt utan allt måste handla om att sätta människan och hennes behov i fokus.

Hur kan myndigheter, ideella krafter och kulturarbetare samspela för att skapa en lokal delaktighet som gynnar samhällsutvecklingen?  

Medverkande

Julia Chronholm, processledare på Bottnafjorden ideella förening.

Emelie Roland, kommunutvecklare i Svenljunga kommun.

Yvonne von Friedrichs, professor på Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism på Mittuniversitet.

Samtalet leddes av Björn Ohlén, utvecklare på Förvaltningen för kulturutveckling.

Och vem ska betala då?

De senaste åren har diskussionen om vem som betalar för kulturens varit i ropet, då det finns en stark kulturpolitisk ambition att bredda kulturens finansiering till fler aktörer än det offentliga. Samtidigt har många företag vittnat om ett större intresse att delta samhällsutvecklingen. 

Under pandemin har ett delvis nytt kulturlandskap vuxit fram – digitala scener, hybridvarianter och många andra kreativa lösningar, på hur kulturen kan nå fler. Men hur kan då fler också vara med och bidra ekonomiskt till kulturen? Vilken roll kan näringslivet spela?

Medverkande

Ann-Sofie Köping Olsson, lektor och programsamordnare på Konst, kultur och ekonomi på Södertörns högskola.

Mirja Wester, VD på Göteborg Film Festival.

Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Samtalet leddes av Therese Ytter, litteraturkonsulent på Förvaltningen för kulturutveckling.

Kvällsaktiviteter

Vi erbjöd en digital after work mellan kl. 16.30 -17.00. 

Framåt kvällen var man sedan välkommen till vår digitala kulturscen. Den öppnade kl. 17.00 på konferensdagen och höll öppet hela den efterföljande helgen. Där hittade deltagarna fem olika scener fyllda av film, musik, opera och teater. 

Senast uppdaterad: 2021-10-20 12:08