Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ungas delaktighet

Att involvera barn och unga i olika processer är en vital del av samhällsutvecklingen och demokratin, särskilt sedan barnkonventionen antogs som svensk lag. Att själv få skapa och arrangera kultur, och att få tillgång till högkvalitativa kulturupplevelser, är grundläggande.

Vi har lång erfarenhet av att utforska och arbeta med frågan, sprida kunskap om modeller och bjuda in till nätverk och fortbildningar. Vi ger ut projektstöd till utveckling för delaktighet och bjuder in till träffar och utbildningar i ämnet. 

Vi erbjuder också fortbildning, inspiration och vägledning så att kommuner, arrangörer, kulturutövare, institutioner och civilsamhället kan erbjuda alla barn och unga kvalitetssäkrad konst och kultur, bland annat genom Kulturkatalogen Väst. Flera av de medverkande akterna i katalogen arbetar med delaktighet i olika former.

Kulturkatalogen Väst

I Kulturkatalogen Väst finns ett brett utbud av professionell scenkonst, workshops, projekt, skolbiofilmer och besöksmål. Allt är riktat till barn och unga, allt är kvalitetssäkrat och allt omfattas av det regionala arrangörsstödet.

Ungas skapande i Kulturskolan

Barn och ungas eget skapande är ett prioriterat område för Västra Götalandsregionen. Förvaltningen för kulturutveckling har i uppdrag att stödja kulturskolornas utveckling. Arbetet tar sin utgångspunkt i barnkonventionen. Här finns bland annat materialet Vad sätter vi på scenen och flera andra användbara verktyg.

Delaktighet i kulturskolan

Vårt webbmaterial för kulturskolan, Vad sätter vi på scenen?, består av tolv kapitel. Flera av dem berör delaktighet och inflytande. Här tipsar vi särskilt om kapitlen: Jämställdhet, Delaktighet, Inkludering och normer och Att välja att vara med och att välja att inte vara med.

Seminarium från Kulturting 2021

Under VGR:s stora kulturpolitiska konferens Kulturting, som hölls i oktober 2021, stod ungas inflytande i kulturen högt på agendan. Här diskuteras frågan om hur vi ska förändra att den mest attraktiva målgruppen också är den som oftast har minst inflytande. Och hur det är att alltid få minst betalt, det illustrerar den unga arrangörsgruppen Under Balkongen från Hallstahammar med sin version av Abbas Money money money, som inleder seminariet. 

Unga invånare, allas mest åtråvärda målgrupp - men med minst inflytande och utan betalt?

Vilken roll ska nästa generations kulturbärare spela i nystarten av kulturen? Vi tittar på sambandet mellan ideellt arbete, kommunala strukturer, på drivkrafter och på arrangörskap som möjlighet.    

Medverkande

Mahan Zirdehi, frilansande dansare och arrangör.

Charlin Svanér dela Cruz, processledare inom kulturutveckling i Åmåls kommun.

Susanna Eskilsson Juhlin, verksamhetschef för Kultur- och fritid i Härryda kommun.

Samtalet leddes av Ernesto Escobar, konsulent för publik- och arrangörsutveckling på Förvaltningen för kulturutveckling. 

 

Se alla seminarier från Kulturting 2021 här. 

En grön illustration där två händer rör sig i ett flätverk av grenar.

Arkitekturpedagogik

Arkitekturpedagogik handlar om att ge unga verktyg till att upptäcka sin närmiljö och att tolka den för att de i förlängningen ska kunna vara med och påverka. Tillsammans med Göteborgs stad driver vi ett nätverk för arkitektur- och designpedagoger. Vi har, ofta tillsammans med andra, arbetat fram ett antal metoder för delaktighet när barn och unga är med i utvecklingsprocesser.

Ungas roll i utvecklingen av den gestaltade livsmiljön

Arkitektur, form, design, konst och kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbygget eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag utifrån bland annat hälsa och välbefinnande. Ungas delaktighet i processer runt den gestaltade livsmiljön är självklara. Vi kan stötta med metoder och modeller för detta.

Kontakta oss!

En stor del av oss på Förvaltningen för kulturutveckling arbetar med barn och unga i något avseende – inom en specifik konst- eller kulturform, som pedagoger, eller som samordnare. Hör av dig till någon av oss så hjälper vi dig eller slussar dig vidare till rätt person. 

Jonna Börjesson

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Åsa Jansson

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Projekt för unga

Vi driver eller medverkar i flera projekt och initiativ för att hitta nya former att ta tillvara på ungas engagemang och vilja att ta sin självklara plats i kulturen och samhället. Kontakta någon av oss om du vill veta mer!

Ernesto Romero Escobar

Konsulent Arrangörsutveckling och KulturCrew Västra Götaland
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Carita Forslund

Konsulent Arrangörsutveckling och Festivalplattformen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Kulturpedagogik i nya format

I höst fortsätter projektet Kulturskapa på distans. Barn och unga ska involveras i metodutvecklingen. Den första delen av projektet pågick under fyra veckor hösten 2020. Då utforskade utövare inom dans, film, radioteater, litteratur, samtidskonst, arkitektur, design och musik nya sätt att genomföra kulturpedagogik på distans. Av deltagarna valde att alla att arbeta digitalt på något vis, och man undersökte utmaningarna i att arbeta pedagogiskt på distans, och hur skolors olika förutsättningar inom tekniskt kunnande och utrustning kan hanteras.

Linn Gall

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Inspiration och mer läsning

Techformance

Techformance är ett digitalt verktyg och en arbetsmetod där traditionell scenkonst möter spelvärlden. Projektet tar fram konkreta digitala verktyg med som scenkonstbranschen ska kunna använda för att skapa delaktighet, nya berättelser och konstnärliga upplevelser för barn.

Mötesplats barnkultur

Mötesplats barnkultur är cafékvällar där personer verksamma inom barnkulturområdet presenterar sitt arbete, sin forskning eller sitt konstnärskap. Delaktighet är ett ständigt återkommande tema när vi ses. Kontakta oss om du vill anmäla dig till nästa tillfälle!

Jonna Börjesson

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-12-09 16:36