Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Om platsutveckling

Platsutveckling är ett sätt att arbeta med regional utveckling som utgår från en mindre plats. Den bygger på långsiktig samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle och offentliga aktörer. Vilka frågor platserna arbetar varierar men ofta rör det service, attraktivitet, besöksnäring eller näringsutveckling.

En attraktiv livsmiljö med fungerande lokal service är en förutsättning för ett gott liv oavsett var man bor i Västra Götaland. Att stärka platser är en viktig del av den regionala utvecklingen och ett område som lyfts fram i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

En långsiktig och hållbar platsutveckling kräver bred samverkan mellan aktörer på platsen. En förutsättning är också att de regionala stödfunktionerna samordnas utifrån det specifika behovet.
Därför samverkar Näringslivsenheten, Koncernavdelning Kultur och Förvaltningen för Kulturutveckling för att samordna VGR:s olika stöd och kompetenser till olika platser.

I denna film (framtagen med stöd av Tillväxtverket genom Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) får du en bild av vad vi menar med platsutveckling, vad den kan leda till och hur den kan gå till. 

Västra Götalandsregionen har under många år gjort en rad satsningar på platsutveckling med stöd från bland annat Tillväxtverket. Vi har varit med i att ta fram ett arbetssätt för BID (Business Improvement District) på landsbygden och finansierat flera förstudier. Vi har även haft särskilda satsningar på kulturaktörers roll i platsers utveckling genom stöd till flera Kultursystem.

Att skapa en plats jag vill bo på - att arrangera på liten plats

Välkommen att inspireras, få erfarenhetsdelning och konkreta tips om hur det kan vara att arrangera på liten ort. I denna halvtimmeslånga film får du möta Eva Petrén, som är projektledare och en av många aktiva kulturarrangörer i den lilla byn Dals Rostock i Melleruds kommun.

Inspelat seminarium: Kulturdriven platsutveckling – kulturen, platsen eller båda?

All platsutveckling utgår från platsens unika kultur men på vissa platser med många kulturaktörer fungerar de som katalysator för utveckling och laddar om platsen med ny mening och identitet. Välkommen att se ett kulturpolitiskt seminarium som vi genomförde på Folk och Kultur 2022 tillsammans med tre av de kommuner i Västra Götaland som har starka kulturkluster.

Maritim Service och Besöksnäring

Hållbara Platser följdes upp 2020–2021 med satsningen Maritim Service och Besöksnäring där elva platser arbetade med hur service och besöksnäring kan stärka varandra.

Långsiktig organisering

Våren 2021 initierade Regionutvecklingsnämnden en ny satsning med fokus på långsiktig organisering där sex platser ingår.


Senast uppdaterad: 2023-03-27 17:50