Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Maritim service och besöksnäring

Vy över haminloppet till Åstol i Bohuslän.

Under 2019-2020 står den maritima närheten i fokus för en satsning på lokal platsutveckling med syfte att stärka den lokala servicen och besöksnäringen.

Västra Götalandsregionen arbetar på olika sätt med att stödja platsutveckling på landsbygden. Under 2017–2019 driver vi ett projekt som heter Hållbara platser där nio platser arbetar med att stärka sin långsiktiga utveckling. Inom projektet förfinar vi också vårt eget arbetssätt för att på bästa sätt fungera som et stöd för platserna.

Under 2019–2020 kommer vi att göra en ny satsning på platsutveckling som vi kallar Maritim Service och besöksnäring.  Denna gång fokuserar vi på platser längs kusten i Bohuslän, längs Dalslands kanal och i Vänern, som är viktiga för besöksnäringen i Västra Götaland. Eftersom vi ser att service är en viktig faktor i besöksnäringen riktar vi in oss på platser med en butik. Projektet drivs av Förvaltningen för kulturutveckling i samverkan med Näringslivsenheten VGR. Det finns möjlighet för tio platser att delta i satsningen.

Lokal utveckling

Målet med satsningen är att man på de ingående platserna ska arbeta fram konkreta förslag på hur butiker och besöksnäringens aktörer kan arbeta bättre tillsammans. Lokal utveckling görs bäst lokalt. Nationella, regionala och kommunala verksamheter behöver dock arbeta stödjande för att stärka lokala initiativ.

I Maritim Service och besöksnäring är tanken att arbetet på platsen hålls ihop av en lokal processledare. Processledaren har i uppgift att stärka den lokala förankringen och säkerställa att erfarenheterna stannar på platsen efter projektets slut. Man ingår också i ett team tillsammans med andra platsers processledare och oss på VGR.

Vi kommer också att ha möjlighet att finansiera någon mindre pilotsatsning på varje plats under sommaren 2020.  

Maritim service och besöksnäring

Lokal service är viktigt för turismen och besöksnäringen är viktigt för att bibehålla servicen på landsbygden.

Västra Götalandsregionen arbetar på olika sätt med att stödja platsutveckling på landsbygden. 2017–2019 drev vi ett projekt som heter Hållbara platser där nio platser arbetade med att stärka sin långsiktiga utveckling. Inom projektet förfinade vi också vårt eget arbetssätt för att på bästa sätt fungera som et stöd för platserna.

Under 2019–2020 pågår en ny satsning på platsutveckling som vi kallar Maritim service och besöksnäring. Projektet avslutas i mars 2021.  Denna gång fokuserar vi på platser längs kusten i Bohuslän, längs Dalslands kanal och i Vänern, som är viktiga för besöksnäringen i Västra Götaland. Eftersom vi ser att service är en viktig faktor i besöksnäringen riktar vi in oss på platser med en butik.

Beskrivning av projektet inför uppstart

Projektet drivs av Förvaltningen för kulturutveckling i samverkan med Näringslivsenheten på Västra Götalandsregionen. Det finns möjlighet för tio platser att delta i satsningen. Målet med satsningen är att man på de ingående platserna ska arbeta fram konkreta förslag på hur butiker och besöksnäringens aktörer kan arbeta bättre tillsammans. Lokal utveckling görs bäst lokalt. Nationella, regionala och kommunala verksamheter behöver dock arbeta stödjande för att stärka lokala initiativ. I Maritim service och besöksnäring är tanken att arbetet på platsen hålls ihop av en lokal processledare. Vi har möjlighet att genom projektet betala ut ett arvode till de som tar denna roll. Arbetsinsatsen kan variera från plats till plats men vi bedömer att det handlar om cirka 200 timmar fördelat på 18 månader. Processledaren har i uppgift att stärka den lokala förankringen och säkerställa att erfarenheterna stannar på platsen efter projektets slut. Man ingår också i ett team tillsammans med andra platsers processledare och oss på VGR.

Vi kommer också att ha möjlighet att finansiera någon mindre pilotsatsning på varje plats under sommaren 2020.
Projektet är tänkt att genomföras i åtta steg enligt följande:

 1. Förankring (januari–mars 2019)

  Genomförande/anordnare: VGR projektledare
  Projektet uppstartsskede. Detta innebär 1 möte på varje plats för mer information om projektet samt avlyssna tankar och idéer.
  Deltagare: Butiksägare, kommun, nyckelaktörer på platsen.
 2. Kartläggning (mars–april 2019)

  Genomförande/anordnare: VGR projektledare samt utsedd lokal processledare.
  Under kartläggningsprocessen kommer en sammanställning göras av service och besöksnäring samt sociala medie-flöden på aktuell plats i projektet. Denna följs upp och kompletteras genom en workshop på varje plats.
  Deltagare: Projektledare, processledare.
 3. Workshops (april–september 2019)

  Genomförande/anordnare: VGR projektledare samt utsedd lokal processledare.
  Under denna period kommer det att anordnas en workshop på varje platsen som är med i projektet. Under dessa tillfällen kommer vi tillsammans med er att identifiera hinder och flaskhalsar för service och besöksnäring.
  Deltagare: Aktörer på platserna (företag, föreningar, kommun)
 4. Tankesmedja (september–december 2019)

  Genomförande/anordnare: VGR projektledare samt utsedd lokal processledare.
  Fem tematiska tankesmedjor anordnas gemensamt för alla platser utifrån kartlagda flaskhalsar. Externa aktörer som universitet, högskolor, inkubatorer mm kommer att bjudas in för att hjälpa oss med hur vi ska gå vidare med våra utvecklingsidéer. Vilka teman som blir aktuella beror på vilka utmaningar varje plats identifierat.
  » Deltagare: Aktörer på platserna (företag, föreningar, kommun)
 5. Analys och prioritering (januari–februari 2020)

  Genomförande/anordnare: VGR projektledare samt utsedd lokal processledare. Gemensamt seminarium som uppföljning för tankesmedjorna som följer av en analys av de tre mest strategiska förslag som framkommit.
  Deltagare: Aktörer på platserna (företag, föreningar, kommun)
 6. Pilotinsatser (mars–juni 2020)

  Genomförande/anordnare: VGR projektledare samt utsedd lokal processledare.
  För att testa de framtagna förbättringarna planeras pilotinsatser på platserna sommaren 2020. Projektet har möjlighet att stödja någon utvecklingsidé på varje plats eller en satsning flera platser vill göra tillsammans. Förhoppningen är att dessa piloter ska leda till ytterligare ansökningar eller arbetssätt som blir permanenta.
  Deltagare: Aktörer på platserna (företag, föreningar, kommun)
 7. Genomförande pilotinsatser (maj–september 2020)

  Genomförande/anordnare: VGR projektledare samt utsedd lokal processledare. De föreslagna förbättringarna testas under sommaren och utvärderas.
  Deltagare: Aktörer på platserna (företag, föreningar, kommun)
 8. Avslutning, spridning (september–oktober 2020)

  Genomförande/anordnare: VGR projektledare Slutkonferens och slutrapport.
  Deltagare: Kommuner, turismaktörer, servicegivare, regioner etc.

Om projektet

Maritim service och besöksnäring finansieras av: 

 • Landsbygdsprogrammet
 • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
 • Västra Götalandsregionen
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden. Blå flagga med cirkel av gula stjärnor.

Anders Nilsson

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-08-18 11:43