Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Om LOVG

Landskapsobservatorium Västra Götaland är en samverkansplattform för att stärka landskapets roll i samhällsutvecklingen på ett hållbart och effektivt sätt.

Det är när vi samverkar med de drivande krafterna i landskapet som regional utveckling kan ske på ett starkt och hållbart vis. Ett landskapsobservatorium i Västra Götaland ska fungera som ett komplement och stöd till olika sektorer i arbetet med regional utveckling. Frågor om till exempel kopplingarna mellan stad och land samt vattenförvaltning är stora frågor där kultur i en vidare betydelse med natur- och kulturarv kan göra en avgörande skillnad.

Samverkan och internationella nätverk

Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet, institutionen för kulturvård, har ett mycket stort internationellt nätverk av aktörer som under lång tid arbetat med Europeiska Landskapskonventionen och med bildande och drift av landskapsobservatorier och ekomuseer.

Landskapsobservatorium Västra Götaland kan bland annat bidra till:

  • Att öka kapaciteteten för att möta utmaningar kring klimatförändringar.
  • Att minska risken för stuprörsplanering och säkerställa att viktiga frågor kring landskapet verkligen hanteras och samordnas.
  • Att hantera frågor och samordning kring fysisk planering.
  • Att stärka medborgares möjlighet att delta aktivt i värdering och förvaltning av landskapet.
  • Att öka samverkan kring landskapsfrågor och stärka utbytet med forskning och utbildning.
  • Att fungera som ett kunskapscenter för nationellt och internationellt utbyte.

Västra Götalandsregionens kulturstrategi och regionala kulturplan 2020–2023 betonade vikten av samverkan och demokrati. Ett av många sätt att stärka både samverkan och demokrati var att starta upp och driva ett landskapsobservatorium. I kulturstrategin stod:

Europarådets europeiska landskapskonvention syftar dels till att lyfta landskapets värden som gemensam tillgång och allas ansvar, dels till att främja samarbetet kring landskapsfrågor inom Europa och dels till att stärka allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet. Som ett sätt att genomföra landskapskonventionens intentioner ska ett landskapsobservatorium utvecklas i Västra Götaland.
 
Observatoriet ska skapa möjligheter till invånarinflytande, samverkan mellan olika sam­hällssektorer och intresse för arbetet med att utveckla regionen utifrån en helhetssyn på landskapet. Målet är att komplettera och ge stöd till ökat samarbete och samordning som leder till hållbara lösningar i olika landskapsfrågor.
 

Utifrån detta gav Kulturnämnden i uppdrag till Förvaltningen för kulturutveckling att, i samverkan med Göteborgs Universitet och Mariestads kommun, starta upp och driva Landskapsobservatorium Västra Götaland. Arbetet påbörjades januari 2019 och har nu blivit en del av den ordinarie verksamheten, med Förvaltningen för kulturutveckling som huvudansvarig samordnare i arbetet. Prioriterat under perioden 2022-2024 är fokus på invånarinflytande och planering utifrån en helhetssyn på landskapets värden. Arbetet förutsätter samverkan med andra aktörer.

Ida Carlsson

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-03-27 11:52