Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samarbeten

Under arbetet med Landskapsobservatoriet behöver vi samarbeta med andra. Det är ju hela idéen med arbetet. I landskapet finns massor av olika anspråk och nyttor som vi måste planera för på ett långsiktigt och hållbart sätt. Europeiska landskapskonventionen understryker vikten av delaktighet i planeringen av europeiska landskap och det är utifrån konventionens intentioner vi bedriver arbetet.

Vi vill att så många aktörer som möjligt bidrar med perspektiv och kunskap om frågor som gäller landskapets planering. Vi välkomnar dig som är intresserad att delta och dela med dig av din och din organisations kompetens och kunskap.

Vi tänker att samverkan sker såväl inom Västra Götaland som med andra regioner och organisationer i Sverige och i Europa.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Ett enkelt sätt att öka kunskapen och förståelsen för den biologiska mångfalden och samtidigt göra omgivningen lite vackrare. Ett projekt för att sprida kunskap om biologisk mångfald och skapa engagemang.

Projektet syftar till att sprida kunskap om biologisk mångfald och skapa engagemang. Var med i rörelsen som står upp för den vilda floran och den biologiska mångfalden!

Så vilda!

Klasserna får möjligheten att bidra till att öka den biologiska mångfalden, lära sig mer om den och observera samspelet mellan växt och pollinatör. De får också en inblick i den aktuella forskningen om biologisk mångfald vid Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (GGBC) på Göteborgs universitet.

Projektet kan kopplas till bland annat ämnet biologi i grund- och grundsärskolans läroplan.

Klassen/skolan kommer att

 • öka den biologiska mångfalden
 • öka kunskapen om våra vilda växter och deras betydelse
 • öka kunskapen om pollinatörer och ekosystemtjänster
 • omvandla platser i vardagen till blommande oaser för människor och mångfald

Läs mer om projektet här.

Vill du veta mer?

Kontakta Helen Ekvall
E-post: helen.ekvall@vgregion.se

Landskapsobservatorium Västra Götaland har inlett en samverkan med LBDC. Samverkan innebär ett utbyte av kunskap och nätverk. LBDC arbetar med bildande av ekomuseer eller liknande strukturer samt med ett bildande av Landskapsobservatorium. Det är i tankar och genomförande kring detta vi vill bygga en långsiktig samverkan. Intresset för arbetet i Västra Götaland är stort.

LBDC anser att det är viktigt att ständigt uppmärksamma de åtgärder och händelser som äger rum i regionen för att få uppdaterad information om de pågående ekonomiska, sociala och miljömässiga processerna och att dela denna information med allmänheten och institutioner som är intresserade av utvecklingen av området. Rådet agerar som processtöd och är engagerade i att underlätta kommunikation och samarbete mellan organisationer som är intresserade av utvecklingen av regionen.

Läs mer om LBDC här.

Kontakpersoner:

István Hegedűs, senior project manager

Ilona Dr. Némethyné Péterffy, territorial representative (Keszthely)

Kulturlandskap kan vara många olika sorters landskap, till exempel jordbrukslandskap, industrilandskap, stadslandskap eller maritima landskap. Men även ännu mer specialiserade varianter kan användas, såsom matlandskap, ljudlandskap, etcetera. Gemensamt för dem alla är att de representerar materiella och immateriella effekter och resultat av människans interaktion med landskapet. Den här breda förståelsen av kulturlandskapsbegreppet ligger till grund för ett europeiskt samarbete inom Erasmus, med syfte att formulera en gemensam ram för masterutbildningen med namnet Sustainable Management of Cultural Landsdcapes (SUMCULA).

Ett antal frågeställningar ligger till grund för hur kurser kommer att struktureras inom samarbetet:

 • Hur kan de många intressenterna i landskapsfrågor organiseras i en hållbar förvaltningsstruktur?
 • Hur kan modeller utvecklas för att identifiera, beskriva och tolka material och immateriella egenskaper i landskapet?
 • Hur kan strategier utvecklas för värdering, bevarande, utveckling?
 • Hur kan lokala ekonomier och hållbar turism, som bygger på kvaliteter och egenskaper i landskapet, utvecklas?

Genom ett antal fallstudier ska projektet närma sig dessa frågor och därmed åstadkomma en utveckling av kurser och didaktiska resurser som ska användas inom utbildningsramen. Fallstudierna som idag är uppemot ett 50-tal kan vara av olika karaktär och storlek, men en mindre handfull är av större strategisk betydelse. En av dessa är Landskapsobservatorium Västra Götaland, som i sig adresserar likartade frågor som SUMCULA-projektet.

De förväntade resultaten är:

 • En utbildningsplan för ett gemensamt masterprogram.
 • En digital kunskapsbank som en didaktisk resurs.
 • Utveckling av GS-baserad programvara för området med applikationer för didaktiska tillämpningar, funktioner för dokumentation, registrering och övervakning, samt tillämpningar för strategisk planering och modellering,
  en ökad vetenskaplig publicering.
 • Utbildning av professionella som ökar samhällets förmåga till långsiktigt hållbar förvaltning av kulturlandskap.
 • Ett internationellt nätverk av experter.

Medlemmarna i SUMCULA-partnerskapet:

Göteborgs universitet (koordinator); Universitetet i Pécs, Ungern; University of Pannonia, Veszprém, Ungern; Lake Balaton Development Coordination Agency, Siófok, Ungern; European Ecocycles Society (ECyS); University of Palermo, Palermo, Italien; Ecole des Métiers de l’Environnement, Bruz, Frankrike; Mendel University , Brno, Tjeckien; GAIA Education, Findhorn, Skottland, Storbritannien; Slovak Agricultural University, Nitra, Slovakien; University College of Tourism and Ecology, Sucha Beskidzka, Polen; Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Katalonien, Spanien; University of Applied Sciences, Dresden, Tyskland


Senast uppdaterad: 2022-06-16 15:45