Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stöd och stipendier

Här samlar vi information om aktuella utlysningar från förvaltningen. Vi berättar också om de former av stöd och stipendier som Västra Götalandsregionen i stort erbjuder. Vi har även börjat bygga upp en tipsbank om vilka andra aktörer man kan söka sig till för att få till exempel projektmedel eller bidrag. Givetvis har vi också ett stort fokus på stöden som finns med anledning av pandemin.

 

Aktuella utlysningar

  • För sjätte året utlyses nu Västra Götalandsregionens översättarstöd, som ska gå till svensk översättning av litterära verk skrivna på annat modersmål än svenska. Det går även att ansöka om stöd för provöversättning. 200 000 kr finns totalt till fördelning för de båda stöden.

  • Nu är vi på jakt efter olika röster och perspektiv som kan stärka mångfalden i svensk kortfilm.

  • Varje år delar FilmCloud ut projektstöd i form av stipendie på 25 000 kr till kortfilm eller dokumentär. Kan sökas två gånger under 2021.

  • Under 2021 finns det, inom ramen för det regionala arrangörsstödet, särskilda medel avsatta för att främja barn-och ungdomskultur. Genom stödet, som kan sökas av regionens kommuner, vill vi främja initiativ och utvecklingsidéer med utgångspunkt i kommunernas egna behov i ett barnrättsarbete.

  • När pandemin bröt ut startade vi Helpdesk kulturstöd. Det var uppenbart från start att kultursektorn och besöksnäringen skulle drabbas hårt, även om vi då inte kunde se hur hårt.

 

Regionala stödformer

Västra Götalandsregionen genomför i praktiken sin kulturpolitik genom att ge skriftliga uppdrag och ekonomiska bidrag till regionala institutioner, organisationer och stöd till det fria kulturlivet. Man ger också ut stipendier och möjligheter till internationellt utbyte för konstnärer och kulturarbetare i regionen.

Helpdesk för kulturstöd

Med anledning av pandemin driver vi en helpdesk för aktörer inom kultur, kulturarv och naturarv. Behöver du ett bollplank, vägledning om var du kan söka stöd, eller råd om hur du kan gå vidare? Kontakta oss!

Covid 19-pandemin

Läs mer om vilka insatser vi gör för att stötta kulturlivet och natur- och kulturarvets aktörer med anledning av den pågående pandemin.
Senast uppdaterad: 2021-06-11 16:10