Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Open Call för fria konstaktörer i Västra Götaland

Vill ni som fri konstorganisation delta under Samtidskonstdagarna 20–22 oktober? Är ni intresserade av att knyta nya kontakter, diskutera angelägna frågor kring konst och demokrati och vidga era vyer? Just nu utlyser vi deltagarersättning till fria organisationer inom konstområdet, för att delta under konferensdagarna som sker online. Sök deltagarersättning senast 6 oktober.

I år fyller demokratin i Sverige 100 år. Samtidskonstdagarna 2021 vill titta närmare på hur konstfältet kan bidra till det demokratiska samhället och hur konstfältet själv kan bli mer demokratisk. Representation, jämställdhet, intersektionalitet, tillgänglighet, exkludering, inkludering och yttrandefrihet tillhör stora och ständigt aktuella ämnen inom och utanför konstfältet. Likaså förhållande mellan stad och landsbygd.

Digitaliseringen i Coronapandemins spår har suddat bort geografiska avstånd men betyder det att vårt samhälle har blivit mer jämlikt? Vad betyder konst för demokrati och demokrati för konst när det finns röster som ifrågasätter konstens självklara del i samhällsbygget? Vilken infrastruktur behövs på kommunal, regional och nationell nivå för att få en hållbar demokratisk utveckling för samtidskonst? Och hur påverkas samtidskonsten av sociala medier? På senare tid har vi blivit mer medvetna om klimatutmaningar och begrepp som ”energidemokrati” blir vanligare. Kan samtidskonsten bidra till detta samtal och i så fall hur?

Tillsammans med er vill vi undersöka dessa frågor och ha ett utbyte kring konstfältets möjligheter att samverka, formulera sig och hur vi kan få kraft av varandra.

Samtidskonstdagarna anordnas årligen av Statens Konstråd. Läs mer här...

Sök deltagarersättning för att delta

Vi erbjuder sex deltagare deltagarersättning á 6 000 kr för att delta vid Samtidskonstdagarna 20-22 oktober samt på en regional nätverksträff 23 november.

Du förväntas delta vid alla konferensdagar samt på den regionala nätverksträffen, för att dela med dig av erfarenheterna.

Vem kan söka?

Representanter verksamma inom fria organisationer på konstområdet.

För att ansöka formulera er organisations behov och vilka möjligheter ni ser med deltagandet. Vi erbjuder max två platser från samma organisation.

I urvalet tar vi hänsyn till regional spridning och sökandes motivering. Vi prioriterar dig som inte har utrymme inom ordinarie verksamhet att delta.

Observera att du själv gör anmälan till konferensen senast 6 oktober. Anmäl dig till Samtidskonstdagarna här... 

Ansökan

Ansökan ska innehålla följande kontaktuppgifter: Namn, adress, kommun, telefonnummer och e-postadress.

Beskriv också kort:

  • Inom vilken fri konstorganisation är du verksam?
  • Vilken är din roll i organisationen?
  • Vilka möjligheter ser ni med ert deltagande?

Vi behöver också veta att du kan delta under Samtidskonstdagarna 20-22 oktober samt på regional nätverksträff den 23 november.

Skicka in din ansökan via mail senast den 6 oktober till linn.gall@vgregion.se

Besked om deltagarersättning ges under v 41.

Linn Gall

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-09-20 15:21