Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nytt pilotprojekt: Kulturskapa på distans

Har du ett eller flera kulturpedagogiska projekt i Kulturkatalogen Väst? Sök till vårt pilotprojekt och utveckla digitala pedagogiska format! Målet är att hitta nya metoder för kulturpedagogik på distans, publik presentation och kunskapsspridning. Sök senast 30 november.

Coronapandemin har påverkat möjligheten att träffas fysiskt i kulturpedagogiska projekt. Detta har påskyndat efterfrågan på nya metoder för att genomföra kulturpedagogik på distans. Hur kan vi utveckla nya hållbara former och format för att nå ut under, och framför allt efter pandemins slut?

Nu erbjuder vi tio utövare som bedriver kulturpedagogik, och som finns tillgängliga i den regionala Kulturkatalogen Väst, att ingå i ett undersökande arbete. Projektet riktar sig till dig som arbetar kulturpedagogiskt med barn och unga och har idéer för pedagogik på distans som du vill pröva.

Innan du skickar in din ansökan vill vi att du är med på vår digitala informationsträff 18 november. Där får du veta mer om projektet samt testa din projektidé.

Så här går det till

Du som blir antagen får möjlighet att fördjupa och pröva nya sätt att genomföra kulturpedagogik på distans under fyra veckor. Du kan förlägga ditt utforskande arbete när du vill och var du vill under perioden december–februari. Förvaltningen för Kulturutveckling bistår ej med lokal.

Vi betalar ut ett arvode på 30 000 kr per person. Grupper som söker kan maximalt få två arvoden, det vill säga sammanlagt 60 000 kr.  

Efter avslutat projekt presenterar du en kort utvärdering av hur du använt din tid för att utveckla din idé. Du förväntas även vara med på en öppen träff under våren 2021 för att dela med dig av ditt arbete. Du väljer själv i vilken form du vill presentera ditt arbete (till exempel video, bildspel, spel, performance, muntligt etcetera). Förvaltningen för kulturutveckling kan komma att publicera utvärderingarna i sina kanaler, till exempel på hemsida eller i sociala medier.

Vad menas med distanspedagogik?

Med distanspedagogik menar vi en pedagogisk situation som sker digitalt, eller på distans på annat vis, där barn och unga får möjlighet att ta del av kulturupplevelser, kulturpedagogiska projekt och/eller skapa själva.

Distanspedagogik inom kultur kan se ut på många vis. Fokus ligger på utveckling av nya digitala pedagogiska format, förnya din teknik eller utveckla interaktionen. Kanske vill du använda dig av nya digitala verktyg i ett kulturpedagogiskt projekt eller kommunicera genom ett nytt medium?

Vem kan söka?

Professionella fria utövare som har godkända kulturpedagogiska projekt i Kulturkatalogen Väst. Ansökan kan göras individuellt eller som grupp. Vi har möjlighet att anta sammanlagt tio utövare till pilotprojektet.

Kriterier och urval

  • Du ska vara godkänd utövare i Kulturkatalogen Väst
  • Du är professionell fri utövare
  • Du har erfarenhet av kulturverksamhet för och/eller med barn och unga.
  • Du har tänkt in perspektiv som tillgänglighet, jämställdhet och jämlikhet samt barns delaktighet och inflytande.
  • Din idé har både en konstnärlig och kulturpedagogisk grund.
  • Du kan beskriva vad det är du vill utveckla och pröva inom ramen för detta pilotprojekt
  • Du delar med dig av tips, tankar och vunna erfarenheter efter projektperioden.

Informationsträff inför ansökan

För att få mer information och kanske testa din idé innan du skriver färdigt din ansökan vill vi att du är med på vår digitala träff 18 november kl 16.30–18.00. Anmäl dig senast 17 november till: jonna.borjesson@vgregion.se

Om du vill skicka in en ansökan, men inte har möjlighet att närvara vid informationsträffen vill vi att du meddelar oss.

Så här söker du

Du ansöker senast 30 november via digitalt formulär som du hittar här. 

Besked ges senast i mitten av december 2020.

Senast uppdaterad: 2020-11-06 16:04