Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Råd och tips för dig som är företagare inom kulturell verksamhet

På en presskonferens 21 augusti presenterade Regeringen ett förslag om ett nytt stort ekonomiskt paket på en och halv miljard kronor till kulturen under 2020. 

Det är inte beslutat hur stöden kommer att fördelas och av vem. Regeringen har också föreslagit att 1 miljard kronor avsätts för 2021 för omställning och återstart av kulturaktiviteter i hela landet. 

Regeringen har också föreslagit permanent ökade satsningar på kulturen. Det föreslås ske bland annat genom en förstärkning av kultursamverkansmodellen och av områdena barn och ungas tillgång till kultur, kulturskapares villkor, centrala museer, myndigheter och stiftelser, läsförmåga och bibliotek samt en ökning av statens inköp av konst.

Regeringens pressmeddelande från 9 september 2020

Här har vi samlat länkar och tips specifikt för dig som driver företag inom kulturell verksamhet. 

Lokalhyresstöd

Du som hyresgäst kan komma överens med din hyresvärd om en tillfällig hyressänkning. Hyresvärden ansöker då om stöd hos Länsstyrelsen Västra Götaland via ett e-formulär som håller på att tas fram.

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher på Länsstyrelsens webbplats

Personalkostnader

För företag som har anställd personal kan ansöka om stöd för korttidsarbete (tidigare korttidspermitteringar) där det inte är nödvändigt att säga upp personal. Detta stöd söks hos Tillväxtverket.

Korttidsarbete på Tillväxtverkets webbplats 

Digital omställning

Tillväxtverket erbjuder också digitala checkar till registrerade företag som vill ställa om till digitalt.
Företaget ska ha en omsättning på minst 3 milj. Kronor och ha 2-49 anställda.

Affärsutvecklingscheckar på Tillväxtverkets webbplats

Artifex 

Företagsstöd inom design, kultur- och konsthantverk

Företagsstöd inom design, kultur och konsthantverk på Artifex webbplats 

Verksamt.se 

Här samlas olika myndigheters information till företag om möjlighet att få anstånd med skatter och tillfälliga arbetsgivaravgifter m.m. och var du kan få ersonlig rådgivning.

Samlad information till företagare till följd av coronaviruset på verksamts webbplats

Västra Götalandsregionens information till företagare

Effekterna av Coronaviruset, Covid-19 i näringslivet på vgregion.se

Kommunalförbunden

Kommunerna i Västra Götaland är organiserade i följande fyra kommunalförbund. Så här arbetar de med företagsrådgivning:

Konstnärsnämnden

Här samlar Konstnärsnämnden information som är relaterad till förändringar och åtgärder med anledning av Covid-19.

Konstnärsnämndens Krisstipendium är en del av det krisstöd som regeringen har avsatt för att mildra verkningarna i samband med Coronakrisen. Syftet med stipendiet är att kompensera för yrkesverksamma konstnärers intäktsbortfall till följd av utebliven ersättning i samband med inställda konstnärliga uppdrag som var planerade att äga rum under perioden 12 mars till 31 augusti 2020. Ansökningstiden har gått ut.

Länkar från Kulturutvecklings webbinarium 14 maj 2020 med Rasmus Heyman

Intervju den 14 maj 2020 med Rasmus Heyman, gruppchef Kulturella och kreativa näringar på Businessregion Göteborg (BRG). 

Webbinariet kan ses här i efterhand (textat)

Businessregion Göteborg, BRG har inga egna medel att dela ut, utan hjälper att hitta rätt. Man bedriver samverkan mellan alla aktörer inom klustret (från kreatörer till gallerister, förläggare, producenter med flera), gör mätningar och analyser.

Forum för kulturella och kreativa näringar – samlar klustret för att identifiera utvecklingsfrågor. ta kontakt med BGR så får du inbjudningar till Forum. 

Business region Gothenburgs webbplats

Företagslotsen – hjälpa till med rådgivning till dig som driver eget företag. 

Företagslotsen på BGR:s webbplats

Om du inte är verksam i Göteborgsregionen kolla med din kommun om de har en företagslots.  

Företagsakuten. Här kan man få goda råd och stöd att bena ut situationen. Ett medskick är att kontakta Företagsakuten helst innan konkurs är ett faktum, då kan man fånga upp nya möjligheter. 

Företagsakuten på BRG:s webbplats  

ADA är numer en ideell förening som är avknoppad från BRG. Särskild vägledning och mötesplatser för kreatörer i hela regionen Medlemmar är framför allt branschförbunden.
ADA:s webbplats

Krisåtgärder för företag
Förutom ovan nämnda krisåtgärder för företag nämndes i sändningen följande. Att sätta firman vilande innebär att man kan söka A-kassa. Reglerna för hur ofta man får sätta firman vilande har mjukats upp. Den tillfälliga regeländringen för A-kassa innebär att det kan räcka att man har varit medlem i en A-kassa i tre månader, istället för tidigare sex månader.

Om man saknar en firma kan man skicka fakturor via Frilansfinans men kolla först att det inte kan tolkas som att firman är aktiv.

Frilansfinans webbplats

Man kan skjuta upp skatten, vilket man bör vara aktsam med eftersom det är att jämställa med ett lån. Om firman skulle gå i konkurs blir skulden personlig och avskrivs inte hos Skatteverket.

Andra vägar till finansiering

Länkar från Kulturutvecklings webbinarium 5 juni med Lisa Belfrage

Den 5 juni 2020 sände vi ett webbinarium med Lisa Belfrage, regionutvecklare från näringslivsavdelningen på Koncernstab Regionutveckling.

Se webbinariet på Youtube (text finns)

Här kan man läsa mer om hur Västra Götalandsregionen arbetar med näringslivsutveckling: Näringsliv på vgregion.se

KKN – Kulturella och kreativa näringar är ett område där politikområdena kultur och näringsliv samarbetar. Västra Götalandsregionens program för kulturella och kreativa näringar:

Kulturella och kreativa näringar på vgregion.se

Regionala utvecklingsnämnden betalar inte pengar till enskilda företag, utan till andra aktörer som i sin tur samlar branschen. På verksamt.se finns exempel på sådana i VGR.
Regionala och kommunala stöd till följd av covid-19 på verksamt.se

Regionala utvecklingsnämnden tog den 4 juni beslut om att avsätta 4 miljoner extra för utveckling av KKN. Insatserna består i kompetensutveckling och utbildningar som kommer att nå omkring 500 företag.

Bland annat kommer det att erbjudas kompetensutveckling i entreprenörskap (Kulturakademin och Drivhuset) och ekonomi (Nätverkstan) som företag kan anmäla sig till.

Råd som Lisa Belfrage skickar med för att vara framgångsrik som företagare är att våga ta betalt och att synas t.ex. på Internet. Ett sätt att effektivisera det är att gå ihop med andra i kluster. BRG – Businessregion Göteborg erbjuder några sådana, ett annat sätt är att på eget initiativ gå ihop med andra KKN-företag i samma område.

Platsutveckling i Västra Götaland på vgregion.se

Regionen arbetar sedan några år tillbaka med långsiktiga platsutvecklingsprocesser där kulturföretag samverkar med andra näringar och kommunen för att utveckla en plats. Här finns en dokumentation av tidigare processer 

Samverkan för regional serviceutveckling - hållbara platser på vgregion.se

Länkar från Kulturutvecklings webbinarium 10 juni med Karin Dalborg och Leif Eriksson 

Intervjuer den 10 juni 2020 med Karin Dalborg och Leif Eriksson från Nätverkstan. 

Webbinariet kan ses på Youtube i efterhand (textat)

Nätverkstan har fått ett regionalt uppdrag att stötta små kulturföretag i hållbart kulturföretagande. Det startar i augusti 2020 och vänder sig till små kulturföretag som frilansande konstnärer, enskilda firmor, tidskrifter med flera i hela regionen. Insatserna görs tillsammans med Drivhuset. Deltagarna i projektet erbjuds bland annat rådgivning och utveckling för att komma vidare ekonomiskt hållbart med utgångspunkt i den konstnärliga drivkraften. Träffarna kommer att vara både digitala och fysiska och både i grupp och individuellt. Närmare information läggs ut på

Nätverkstans medieverkstad har regionalt uppdrag att stötta och ge råd till små kulturaktörer om till exempel streaming av scenkonstföreställningar och annan digitalisering.

Nätverkstans webbplats

Senast uppdaterad: 2021-08-19 10:55