Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tips och råd till föreningar och arrangörer

Kulturföreningar som tillhör en distriktsorganisation och/eller en nationell organisation bör i första hand kontakta den. Lokala föreningar kan också kontakta sin kommun för att få råd och information. Vissa kommuner omfördelar i sina budgetar för att mildra konsekvenserna av Coronapandemin för det lokala kulturlivet.

Tidigare nyheter: 

På en presskonferens 21 augusti presenterade Regeringen ett förslag om ett nytt stort ekonomiskt paket på en och halv miljard kronor till kulturen under 2020. Det är inte beslutat hur stöden kommer att fördelas och av vem. Regeringen har också föreslagit att 1 miljard kronor avsätts för 2021 för omställning och återstart av kulturaktiviteter i hela landet. 

Regeringen har också föreslagit permanent ökade satsningar på kulturen. Det föreslås ske bland annat genom en förstärkning av kultursamverkansmodellen och av områdena barn och ungas tillgång till kultur, kulturskapares villkor, centrala museer, myndigheter och stiftelser, läsförmåga och bibliotek samt en ökning av statens inköp av konst.

Länk till pressmeddelande: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/kulturens-delar-av-budgeten/  

Lokalhyresstöd

Du som hyresgäst kan komma överens med din hyresvärd om en tillfällig hyressänkning. Hyresvärden ansöker då om stöd hos Länsstyrelsen Västra Götaland via ett e-formulär som håller på att tas fram.
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/planering-och-byggande/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher.html

Boverkets webbinarium om lokalhyresstöd, från den 15 maj:
https://edge.media-server.com/mmc/p/i2ows3jf

Omställning

Innan ni ställer in arrangemang, fundera över om det går att lösa på annat sätt: skulle det funka att begränsa antalet deltagare? Hur säkerställer ni i så fall att högsta tillåtna antal hålls? Skulle det gå att arrangera digitalt?

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns en checklista med råd om riskbedömning och åtgärder för arrangörer:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Nationell information till civilsamhället

MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
MUCF har, med anledning av coronavirusets spridning, fått i uppdrag av regeringen att sammanställa och sprida nödvändig information till organisationer inom civilsamhället.

Resurser för digital omställning

Studieförbunden är en resurs med stor kompetens, som exempelvis erbjuder:

  • Live-streaming av kulturprogram, exempelvis föreläsningar och mindre konserter.
  • Erbjudande av digitala verktygslådor med tips och idéer för att hitta enkla lösningar för att mötas digitalt.
  • Studiecirklar i hur man startar digitala cirklar
  • Studiecirklar i hur man kan leda digitala cirklar 

Kontakta studieförbunden direkt eller Västra Götalands bildningsförbund.  

Här nedan är ett urval av många liknande tjänster på marknaden. Kontakta våra konsulenter för mer info.

https://obsproject.com/sv – gratis programvara för digitala sändningar

Abundo Livestreamingtjänst 

Streamify – Skapa andra intäkter genom Streamifys intäktsdelning

Guppy – Underhållningswebbplats för att nå ut till en bred publik

STIM - Stöd för att streama konserter

Svensk Scenkonst – Bransch- och arbetsgivarorganisation som erbjuder juristhjälp som ex. avtalsskrivning för sina medlemmar.
Motsvarande organisationer för andra konstarter erbjuder liknande hjälp. 

Digiteket – Digiteket är en digital lärplattform för bibliotek. Här erbjuds kortkurser om datalogiskt tänkande och källkritik, att streama och att hålla i videomöten. Bra för långt fler än bibliotekarier!

Nätverkstans medieverkstad ger vägledning om digitala sändningar och liknande.

Länkar från webbinarium 27 maj med Jessica Bergström

Den 27 maj 2020 sände vi ett webbinarium om stöd till hembygdsföreningar och andra mindre kulturarvsaktörer. Sändningen kan ses i efterhand på Facebook eller på YouTube (textad). 

Jessica Bergström, Förvaltningen för kulturutveckling gav råd och tips om hur man kan tänka och vilka man kan samverka med för att anpassa verksamheten till den rådande situationen.

Sveriges hembygdsförbund
https://www.hembygd.se/shf

Bygdegårdarnas riksförbund 
https://bygdegardarna.se/

Arbetslivsmuseernas samverkansråd
https://www.arbetsam.com/

Prisma
En digital plattform för berättelser om industrisamhällets kulturarv. Erbjuder hjälp med mobilanpassad guidning. Prismavg.se är både en marknadsföringskanal och ett verktyg för kulturarvsföreningar i VGR.
Erbjuder kostnadsfria utbildningar som riktar sig till dig som bedriver ett besöksmål inom kulturarvssektorn.
Prisma Västra Götaland: https://www.prismavg.se/  

Hembygden och landskapet
Dokumentationsprojekt för hembygdsföreningar där man tar fram ett material om hur landskapet runt hembygdsgården har förändrats. Kontakta hembygdsförbundet eller Kulturutveckling.

Senast uppdaterad: 2021-08-27 11:48