Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

För dig som jobbar med kultur i en kommun i Västra Götalandsregionen

Information på nationell nivå

På en presskonferens 21 augusti presenterade regeringen ett förslag om ett nytt stort ekonomiskt paket på en och halv miljard kronor till kulturen under 2020. 

Det är inte beslutat hur stöden kommer att fördelas och av vem. Regeringen har också föreslagit att 1 miljard kronor avsätts för 2021 för omställning och återstart av kulturaktiviteter i hela landet. 

Regeringen har också föreslagit permanent ökade satsningar på kulturen. Det föreslås ske bland annat genom en förstärkning av kultursamverkansmodellen och av områdena barn och ungas tillgång till kultur, kulturskapares villkor, centrala museer, myndigheter och stiftelser, läsförmåga och bibliotek samt en ökning av statens inköp av konst.

Regeringens pressmeddelande 9 september 2020   

Kulturrådet

Kulturrådet har fått i uppdrag att fördela den största delen av regeringens krispaket på 500 miljoner till kulturen.
Ansökningstiden har gått ut.

Ur Sveriges Radios sammanfattning: "Sedan tidigare är det känt att statligt finansierade kulturinstitutioner inte kan ansöka om pengar, men enligt dagens besked är de 500 miljonerna inte heller sökbara för verksamheter som i vanliga fall finansieras av region och kommun (genom kultursamverkansmodellen), till exempel länsmuseer och länsteatrar.
– Vi får fortsätta prata mellan stat och de olika aktörerna. Staten kommer fortsätta att skjuta till stora summor till kommuner och regioner och i det samtalet måste man också värna kulturens infrastruktur runt om i landet."  

Så kommer regeringen fördela de 500 miljonerna till kulturlivet på sr.se 

Kulturdepartementet

Kulturdepartementets webbsida med pressträffar som kulturminister Amanda Lind har hållit med olika aktörer från kulturlivet

Sveriges kommuner och regioner

Så påverkas kultur- och fritidsverksamhet i kommun och region med anledning av coronaviruset. 

Information på regional nivå i Västra Götalandsregionen

Läs också ett urdrag ur referatet nedan. 

Västra Götalandsregionens Kulturnämnd

Nyhetsbrev om nya villkor och redovisning av projekt- och verksamhetsbidrag. Extrautskick till samarbetspartners och projektägare med stöd från kulturnämnden. (Publicerat april 2020)

Det regionala arrangörsstödet 

I det rådande läget med covid-19 har många kommuner beslutat att ställa in planerade kulturarrangemang. Även inställda kulturarrangemang kan innebära kostnader för kommunerna. Styrelsen för kulturutveckling har beslutat att stötta kommunerna och värna kulturutövarna genom att tillåta att det regionala arrangörsstödet kan sökas och användas även för inställda arrangemang där kommunen har kostnader.

Arrangörsstöd för barn och unga på vgregion.se

Omfattningen av stödet har tillfälligt förändrats att också omfatta streamat, livestreamat och utomhus.

Referat från samtal med Annika Strömberg, webbinarium 8 maj 2020. 

Kultur som infrastruktur

Regionstyrelsen har slagit fast att VGR inte bara ska rädda liv inom sjukvården utan även måste tänka långsiktigt för att bygga ett robust samhälle och där är kulturen en del av infrastrukturen vilken måste bevaras för att vi ska kunna återgå till ”det nya normala”.

En stor del av stödet från kulturnämnden är inriktat på konstnärliga utövare. För övrigt berättar Annika Strömberg om följande stödinsatser: 

Ideella biografer och andra föreningar

-Biografer som drivs i ideell regi eller av ekonomiska föreningar utan vinstutdelning, får ett stöd utbetalt för för uteblivna intäkter.

-medel riktas om så att Samsam ska kunna söka stöd för föreningar som ansöker om stöd för upparbetade kostnader för inställda evenemang samt kunna stötta medlemmarnas akuta behov, främst med driftskostnader för lokaler. Medlemmar i Samsam är Våra Gårdar, Folkets hur och parker samt Bygdegårdarna.

Om ingenting nytt tillkommer utlyser kulturnämnden pengar för utvecklingsprojekt den 15 sept enligt ordinarie rutin.

EU-medel

Även på EU-nivå har det gjorts anpassningar som kan komma kultursektorn till del. Kreativa Europa har senarelagt ansökningstider och Europeiska socialfonden hade en utlysning vecka 18. Där har ansökningstiden gått ur men det kan vara klokt att bevaka projekt som beviljas för de kan handla om små företag eller kulturella och kreativa näringar.

Europeiska socialfondens webbplats

Om man behöver stöd i kontakten med EU kan man vända sig till koncernavdelningen kultur eller till  TILLT.

TILLIT:s webbplats

Annika Strömberg hänvisar till kulturnämnden när det gäller möjligheten att det kan komma fler stöd till kulturen. Det finns glapp i de insatser som hittills utlysts. Om regeringen skulle komma att betala ut krispengar till regionen i stort skulle en liten rännil kunna komma även kulturen till del. 

Här finns mer information om kulturnämndens stödpaket, vi gör tillägg på sidan när vi har mer information om stöden.

Covid-19:s påverkan på kultur- och föreningsliv (vgregion.se)

Kulturnämndens information med anledning av Covid19 uppdateras kontinuerligt.

Ideell kulturallians åtgärdsförslag för att värna den lokala kulturen

Ideell kulturallians är en samarbetsorganisation för det civila samhällets organisationer på kulturområdet.

Organisationen har tagit fram ett brev med åtgärdsförslag för att värna den lokala kulturen och föreslår bland annat hyresfria månader och riktade krispaket för att möta tappade intäkter.
Brevet vänder sig till KSO, oppositionsråd, kommundirektör samt kultur- och fritidschef eller motsvarande. 

Ideell kulturallians webbplats

 

Senast uppdaterad: 2021-08-27 11:48