Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

26/4 Bibliotopia – en dag om bibliotekens framtid

Bibliotopia är en mötesplats för alla som har intresse av biblioteksutveckling. Syftet är att inspirera och öppna upp för diskussion kring bibliotekens demokratiska uppdrag, framtida möjligheter och utmaningar. Dagen riktar sig i första hand till politiker, biblioteksmedarbetare, kommunutvecklare, kultur-och bibliotekschefer och övriga intresserade.

Hur kan samverkan stärkas för en långsiktig och kraftfull infrastruktur för biblioteken? Hur får vi unga att hitta bildningsglädje? Jerry Määttä diskuterar kvalitetslitteraturens funktioner och möjligheter på biblioteken. Anna Troberg vrider och vänder på bibliotekariernas utsatthet. Kommunpoeten Jimmy Alm berättar om vad han faktiskt gjorde i det stormiga projektet. Dessutom en hel del skratt med Sveriges mest högljudda bibliotekarie.
Moderator för dagen är Karin Klingenstierna.
Varmt välkomna!

När: 26 april, kl 8.00-16.15
Var: Borås, Kuben, Navet Science Center
Kostnad: 300kr + moms (fika och lunch ingår)
Anmälan: Sista anmälningsdag 12 april

ANMÄLAN


Program

Moderator: Karin Klingenstierna

08.00 // Incheckningen öppnar, kaffe/te och smörgås

09.00 // Välkommen till Bibliotopia 2023!
Carl Forsberg (MP) förste vice ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Magnus Haggren, förbundsdirektör, Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund.

09.15 // Är en väl fungerande samverkan svaret på bibliotekens utmaningar?
För ett år sedan beslutade den dåvarande regeringen om en strategi för ett stärkt biblioteksväsende. En av utmaningarna som lyfts i strategin är att det finns svagheter i den nationella infrastrukturen. Kopplat till denna utmaning fick Kungliga biblioteket (KB) ett särskilt uppdrag att ta fram förslag på former för stärkt samverkan. Karin Grönvall presenterar här KB:s arbete med uppdraget och hur en stärkt samverkan kan bidra till en kraftfull, långsiktig infrastruktur för biblioteken.

09.50 // Angiveri och osäker armlängd – bibliotekariernas utsatthet i det nya politiska klimatet
Det nya politiska klimatet innebär potentiellt stora förändringar för biblioteken och de som arbetar i dem. Två frågor som är centrala är dels Tidöavtalets förslag om att ålägga offentliganställda att rapportera in papperslösa till myndigheterna, dels den hotade principen om en armlängds avstånd. Anna Troberg ger en lägesbeskrivning och tankar om vägar framåt.

10.35 // Paus

10.55 // Biblioteket på jobbet – en ny roll för vår tid
Arbetslivet idag väcker ständiga utmaningar kring kompetens, hälsa och välfärd. Här kan biblioteksverksamhet på jobbet bidra med både kompetenser och metoder. Idag är det främst fackförbunden som driver frågan om arbetsplatsbibliotek för personalens läsning på fritiden. Men hur skulle kommunala bibliotek kunna göra nya, spännande satsningar på arbetsplatsbibliotek? Pamela Schultz Nybacka

11.30 // Bibliotek TioTretton – där lugn och kaos går hand i hand
TioTretton är ett bibliotek bara för barn mellan tio och tretton år. Här får inga andra komma in. I biblioteket finns, förutom mängder av böcker, ett kök, en robot, en ateljé och ett labb med datorer. Här bestämmer barnen själva över sitt besök, sin tid och sin läsning. Här funderar, prövar och pratar personal och barn fram verksamheten tillsammans och här anpassar sig biblioteket efter barnen i stället för att barnen ska anpassa sig till biblioteket. Amanda Stenberg och Natalia Tapia Pardo

12.05 // Knalle-lunch

13.15 // Kritisk och redaktionell kompetens på bibliotek
Det faktum att medborgarna i allt högre utsträckning har litteraturen på internet snarare än i bokhyllor och bibliotek har förändrat villkoren för att uppfylla bibliotekslagens ändamålsparagraf. Gränssnittet mellan IRL och online blir ett allt viktigare arbetsfält och biblioteken blir i växande grad publicister. Därav följer en rad möjligheter och svårigheter, men en sak är klar: biblioteken måste tillskapas kritisk och redaktionell kompetens. Magnus William-Olsson

13.50 // Kvalitetslitteraturen och biblioteken
Med utgångspunkt i rapporten Skilda världar. Kvalitetslitteraturens villkor i Sverige idag diskuterar Jerry Määttä kvalitetslitteraturens funktioner och möjligheter på biblioteken. Han presenterar olika definitioner av kvalitetslitteratur och beskriver hur villkoren för den ser ut på bokmarknaden idag och särskilt diskuteras bibliotekens betydelse för kvalitetslitteraturen, bokutgivningens bredd och inte minst kvalitetslitteraturens synlighet i offentligheten.

14.25 // Kommunpoeten
Under hösten 2021 blev Jimmy Alm uppmärksammad i riksmedia för sitt projekt Kommunpoesi. Många blev upprörda över att Tranemo kommun hade anställt en poet, vilket inte var sant. Lika många hade åsikter om projektet, som precis hade inletts. På Bibliotopia berättar Jimmy Alm om hur han blev kommunpoet och vad han faktiskt gjorde i projektet.

14.45 // Fika

15.05 // En lovsång till bildning som fundamentet för bibliotekens verksamhet
Bildning pågår hela livet och har till skillnad från utbildning varken en distinkt början eller något tydligt slut. Bildning hänger också samman med demokrati, personlig utveckling och kunskap, och alla vi som redan befinner oss på livets bildningsresa vet att när någon lyckats öppna våra dörrar till okända bildningsvärldar ger det starka upplevelser – och kanske minnen för livet. Frågan är dock hur vi får unga att hitta denna bildningsglädje utan att tvinga dem (till exempel med argument om att det är nyttigt för dem)? 
Johan Söderman

15.40 // Sveriges mest högljudda bibliotekarie?
Hanna Voog är bibliotekarie och ståuppare. Hon kompletterar dammiga hyllor och tysta läsesalar med att skämta, mest på egen bekostnad, och gräver där hon står; komiska betraktelser av livet i stort, familjen och det udda samhälle vi alla lever i.

16.00-16.15 // Avslutning

Bibliotopia är ett samarrangemang mellan Förvaltningen för kulturutveckling och Knallebiblioteken (samverkan för biblioteken i Boråsregionen).

Presentationer

Karin Klingenstierna

Karin Klingenstierna är professionell moderator och artist. Hon har varit verksam i 25 år och är flitigt anlitad på svenska och internationella scener. Karin har en bakgrund som gymnasielärare i språk, och har ett levande intresse och engagemang för bildnings- och demokratifrågor. Det är andra gången hon modererar Bibliotopia.

Amanda Stenberg/Natalia Tapia Pardo

Amanda Stenberg är bibliotekspedagog och planeringsamordnare på TioTretton och har varit med sedan starten 2011. Natalia Tapia Pardo har ett förflutet som teaterpedagog och arbetar nu som bibliotekspedagog på TioTretton.

Anna Troberg

Förbundsordförande för fackförbundet DIK som organiserar Sveriges bibliotekarier och andra som arbetar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. Hon är en flitig debattör kulturpolitiska och fackliga frågor. Hon har tidigare varit verksamhetschef för Wikimedia Sverige och även arbetat som bokförlagschef, översättare och författare.

Jimmy Alm

Växte upp i Dalsland och började skriva när han bodde i London 2004. Efter studier på Författarskolan i Lund (2016-2018) hittade han fram till sin metod Dikta dig. I sitt senaste projekt Kommunpoesi arbetade han under ett år som kommunpoet i Tranemo kommun. Jimmy Alm sammanfattar ett av Sveriges mest uppmärksammande kulturprojekt i sin bok Sveriges första kommunpoet som utkom i december 2022.

Jerry Määttä

Docent i litteraturvetenskap och lektor i historia med kulturvetenskaplig inriktning vid Stockholms universitet och kursansvarig för utbildningen i Förlagskunskap. Han disputerade med avhandlingen Raketsommar: Science fiction i Sverige 1950–1968, hur science fiction lanserades och mottogs på den svenska bokmarknaden på 1950- och 1960-talet och har sedan dess forskat om den samtida svenska bokmarknaden, litterära priser, ljudböcker samt svenska och anglosaxiska dystopier och undergångsberättelser. Tillsammans med Ann Steiner och Karl Berglund skrev han nyligen rapporten Skilda världar. Kvalitetslitteraturens villkor i Sverige idag (2022).

Hanna Voog

Bibliotekarien som kompletterar dammiga hyllor och tysta läsesalar med att åka runt om i Sverige och locka till skratt. Hon började som ståuppartist för bara några år sedan men redan under sitt första år norpade hon hem Årets rookie på Malmö Comedy Club och tog bronsmedalj på Grand Comedy Slam under Lund Comedy Festival 2019.

Johan Söderman

Professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet. Södermans forskningsintressen berör samhälleliga, pedagogiska, estetiska/musikaliska och kulturella implikationer på barn- och ungdomskultur, sociala rörelser, civilsamhälle, vuxnas lärande och folkbildning. Hiphop är ett dominerande tema bland hans publikationer men han har även studerat musikens funktion inom föreningar bildade på etnisk grund och idrottsrörelsens folkbildning.

Karin Grönvall

Riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket (KB). KB är Sveriges nationalbibliotek och har bland annat uppdrag att främja samverkan inom biblioteksväsendet. Karin har en examen i biblioteks- och informationsvetenskap från Uppsala universitet och började sin yrkesbana på KB. Hon har sedan arbetat som chef på flera lärosätesbibliotek innan hon återvände i augusti 2019 till KB. De förändringar i samhället som inte minst digitaliseringen medför, betyder stora utmaningar och möjligheter för biblioteken att utveckla sina roller.

Magnus William-Olsson

Poet, essäist och kritiker med ett tjugotal egna böcker och en handfull översatta böcker (bland andra Sapfo, Kavafis, Gamoneda, Gervitz, Pizarnik) på sin verklista. Hans dikter är översatta till över tjugo språk. Han är redaktör för två skriftserier W&W Internationell Poesi (nu avslutad) och Ariel Litterär Kritik vars titlar finns nedladdningsbara på skriftserien.se

Pamela Schultz Nybacka

Universitetslektor, Fil.dr. i Företagsekonomi och litteraturvetare. Hon är grundare av Bibliotekarieprogrammet på Södertörns högskola och konsult. Hennes forskning handlar bland annat om bokläsning, bibliotekarieprofessionen, olika bibliotekstyper samt konst och kultur i offentlig miljö.

Eva Fred

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-03-21 15:53