Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sammanfattade rapporter om kulturlivets förutsättningar

Inför Kulturting 2021 den 8 oktober fick de anmälda tillgång till en hemsida där vi samlat fördjupningsmaterial och inspiration, för att erbjuda en övergripande nulägesbild inför konferensen. Där erbjöd vi bland annat fem sammanfattningar av rapporter som på olika sätt belyser kulturlivets förutsättningar inför en nystart. Här nedanför kan du ta del av alla sammanfattningar.

Vilka ingredienser bidrar till en framgångsrik konstnärs- och kulturpolitik? Hur har pandemin påverkat kultursektorn i Sverige och Norden? Och hur ska kulturen finansieras?

Sammanfattningarna har tagits fram av Förvaltningen för kulturutvecklingen och är inlästa av skådespelaren Karin Andersson.

Så fri är konsten

Myndigheten för kulturanalys (2021)

Rapporten, som gjordes på uppdrag av regeringen, visar hur den kulturpolitiska styrningen påverkar den konstnärliga friheten samt hur kulturpolitiken organiserats på regional och kommunal nivå.

 

Läs Myndigheten för kulturanalys rapport "Så fri är konsten" i sin helhet här. 

Pandemins konsekvenser för kultursektorn

Svensk Scenkonst, Kulturrådet och Nordiska ministerrådet (2021)

Under pandemin har ett flertal organisationer tagit fram olika rapporter där man kartlagt pandemins konsekvenser för kultursektorn. Här har vi samlat ett par slutsatser från tre av dem:

  • Svensk Scenkonsts enkätresultat från deras medlemmar 2021, som de gjorde för att överblicka pandemins långsiktiga konsekvenser för scenkonsten.
  • Kulturrådets rapport från 2021 efter Kulturskolecentrums enkät om pandemins konsekvenser på Sveriges kulturskolor.
  • Nordiska ministerrådets rapport från 2021 som de benämnde som en ögonblicksbild av den pågående coronapandemins effekter på kultursektorn, i medlemsländerna Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island.

 

Läs Svensk Scenkonsts rapporter om pandemin konsekvenser, samt återstart för scenkonsten, i sin helhet här. 

Läs Kulturrådets rapport "Enkätresultat: Kulturskolor under pandemin" i sin helhet här. 

Läs Nordiska ministerrådets rapport "Covid-19-pandemiens effekter på kultursektoren i de nordiske landene" i sin helhet här.  

Konstnär – oavsett villkor?

Statens offentliga utredningar (2018)

Det här är en sammanfattning av betänkandet Konstnär – oavsett villkor?, den ”Konstnärspolitiska utredningen” som överlämnades till regeringen 2018. Utredningen skulle bland annat se över villkoren för professionellt verksamma konstnärer samt ge förslag på en ny konstnärspolitik som stärker möjligheterna att försörja sig på konstnärligt arbete.  

 

Läs SOU:s rapport "Konstnär - oavsett villkor?" i sin helhet här. 

I Skrivelsen "Politik för konstnärers villkor" (2021) lämnas en redovisning av hur regeringen arbetar för att stärka konstnärers villkor och innehåller regeringens bedömningar och genomförda åtgärder. Välkommen att läsa den här.  

Kulturlivet, näringslivet och pengarna 

Myndigheten för kulturanalys (2013)

Trots att den har några år på nacken så är frågorna samt analysen fortfarande högaktuell när det kommer till kultursektorns utmaningar gällande näringslivets kompletterande finansieringar. 

Läs Myndigheten för kulturanalys rapport "Kulturlivet, näringslivet och pengarna" i sin helhet här.  

Västra Götalandsregionens   kulturstrategi  2020–2023 

Syftet med Kulturstrategin är att skapa en gemensam kulturpolitisk utgångspunkt i Västra Götaland. Den beskriver de megatrender som påverkar kulturlivets utveckling men ger också vägledande perspektiv för hur kulturpolitiken ska genomföras.  

Läs Västra Götalandsregionens Kulturstrategi 2020-2023 i sin helhet här.  

Läs kortversionen av Västra Götalandsregionens Kulturstrategi 2020-2023 här. 


Senast uppdaterad: 2021-10-27 09:10