Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Seminarier | Kulturting 2021

Under Kulturting erbjöd vi valbara seminarier på olika teman. Här nedanför kan du ta del av alla seminarier.

Unga invånare, allas mest åtråvärda målgrupp - men med minst inflytande och utan betalt?

Vilken roll ska nästa generations kulturbärare spela i nystarten av kulturen? Vi tittar på sambandet mellan ideellt arbete, kommunala strukturer, på drivkrafter och på arrangörskap som möjlighet.    

Medverkande

Mahan Zirdehi, frilansande dansare och arrangör.

Charlin Svanér dela Cruz, processledare inom kulturutveckling i Åmåls kommun.

Susanna Eskilsson Juhlin, verksamhetschef för Kultur- och fritid i Härryda kommun.

Samtalet leddes av Ernesto Escobar, konsulent för publik- och arrangörsutveckling på Förvaltningen för kulturutveckling. 

Krama din lokala kulturarbetare

Hur kan vi tillsammans skapa ett mer hållbart kulturekosystem med skäliga villkor för kulturarbetare?

Medverkande

Jimmy Alm, kommunpoet i Tranemo.

Annelie Högberg (S), ordförande för Kultur- och fritidsnämnden i Uddevalla kommun.

Per Hasselberg, verksamhetsledare på Konstfrämjandet.

Samtalet leddes av Eyrun Thorhallsdottir, danskonsulent på Förvaltningen för kulturutveckling.

Kulturens gränsgångare – när kulturen får spilla över i samhället

Kulturens gränsgångare är de som rör sig i många olika sammanhang och tydligt visar på hur kulturen kan stärka andra sektorer. Hur går de tillväga och hur ser förutsättningarna ut?

Medverkande

Heiti Ernits, doktorand vid forskningsinstitutet RISE och författare till rapporten "Omgiven av gränsgångare - Framväxten av nya samverkansroller i offentlig sektor".

Cathrine Berntsson, avdelningschef för Barn och unga samt tf kultur- och fritidschef i Tjörns kommun.

Medea Ekner, museispecialist och curator som arbetar med innovation och utveckling av museer i Sverige och internationellt.

Samtalet leddes av Karin Lundmark, konsulent för kultur- och samhällsutveckling på Förvaltningen för kulturutveckling.

Gräv där du står

Ett lokalsamhälle som är hållbart socialt, miljömässigt och kulturellt kan bättre möta förändringar. Hur kan myndigheter, ideella krafter och kulturarbetare tillsammans skapa en lokal delaktighet som gynnar samhällsutvecklingen?  

Medverkande

Julia Chronholm, processledare på Bottnafjorden ideella förening.

Emelie Roland, kommunutvecklare i Svenljunga kommun.

Yvonne von Friedrichs, professor på Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism på Mittuniversitet.

Samtalet leddes av Björn Ohlén, utvecklare på Förvaltningen för kulturutveckling.

Nya publikmönster – nya möjligheter?

Pandemitidens samlade erfarenheter kommer att innebära förändringar i framtidens publikdeltagande. Men på vilka sätt?

Medverkande

Jenny Johannisson, utredare, analytiker och ställföreträdande myndighetschef på Myndigheten för kulturanalys.

Sara Törn, produktionschef på Vara konserthus.

Victor Estby, verksamhetsledare för Bokdagar i Dalsland och Dalslands Litteraturförening.

Samtalet leddes av Johanna Hagerius, konsulent för arrangörs- och publikutveckling på Förvaltningen för kulturutveckling.

Och vem ska betala då?

Under pandemin har ett delvis nytt kulturlandskap vuxit fram så att kulturen kan nå fler. Men hur kan då fler även vara med och bidra ekonomiskt till kulturen? Och vilken roll kan näringslivet spela?

Medverkande

Ann-Sofie Köping Olsson, lektor och programsamordnare på Konst, kultur och ekonomi på Södertörns högskola.

Mirja Wester, VD på Göteborg Film Festival.

Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Samtalet leddes av Therese Ytter, litteraturkonsulent på Förvaltningen för kulturutveckling.


Senast uppdaterad: 2021-10-28 10:06