Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nätverk för bibliotek

Förvaltningen för kulturutveckling erbjuder olika nätverk för bibliotekspersonal. På denna sidan hittar du de olika nätverken.

Nätverket är tänkt att vara ett forum för att diskutera arbetet med e-böcker på folkbiblioteken, jämföra olika leverantörer och tjänster, samarbeta kring urval och granskningar av utbud och diskutera urvalsprinciper bland annat.

Anmäl dig till nätverket genom att skicka ett mejl till Örjan Hellström, konsulent IT.

Örjan Hellström

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Nätverket är öppet för all bibliotekspersonal i regionen som är intresserad av frågor som digitala tjänster och biblioteksrelaterade IT-frågor.

Anmäl dig till nätverket genom att skicka ett mejl till Örjan Hellström, konsulent IT.

Örjan Hellström

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Nätverket är öppet för alla bibliotek i regionen som är intresserade av den nationella katalogen Libris, såväl de som redan är Librisregistrerande som de som planerar för en framtida övergång.

Anmäl dig till nätverket genom att skicka ett mejl till Örjan Hellström, konsulent IT.

Örjan Hellström

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Nätverket är öppet för all bibliotekspersonal i regionen som är intresserade av bibliotekets tillgänglighetsarbete.

Anmäl dig till nätverket genom att skicka ett mejl till Ninni Eriksson, konsulent tillgänglighet.

Ing-Marie "Ninni" Eriksson

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Nätverket är öppet för all bibliotekspersonal i regionen som är intresserade av bibliotekens arbete med flerspråkighet och inkludering.

Anmäl dig genom att kontakta Barakat Aldammad:
Mobil: 073 - 591 71 28
barakat.aldammad@vgregion.se

Nätverket är främst för bibliotekspersonal i regionen som är verksam vid bibliotek i socioekonomiskt utsatta områden. Idag representeras nätverket av biblioteken Biskopsgården och Frölunda i Göteborg, Hässlehuset och Norrby i Borås, Södra Ryd i Skövde och Kronan i Trollhättan.

Anmäl dig genom att kontakta: Barakat Aldammad

Barakat Aldammad

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Nätverket är öppet för all bibliotekspersonal i regionen som arbetar med och vill utveckla verksamheten riktad mot barn. 

Anmäl dig till nätverket genom att skicka ett mejl till Katarina Larsonkonsulent litteratur barn/unga.

Katarina Larson

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Nätverket är öppet för bibliotekspersonai regionen som arbetar med verksamhet riktad till unga och unga vuxna. 

Anmäl dig till nätverket genom att skicka ett mejl till Eva Fredkonsulent litteratur.

Eva Fred

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Nätverket är öppet för alla utbildade läsledare i regionen.  

Anmäl dig till nätverket genom att skicka ett mejl till Eva Fredkonsulent litteratur. 

Eva Fred

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Nätverket är öppet för all bibliotekspersonal i regionen som är intresserade av och vill diskutera frågor som rör bibliotekens pedagogiska arbete avseende digital kompetens och medie- och informationskunnighet (MIK). Det gäller såväl bibliotekens utåtriktade verksamhet gentemot biblioteksanvändare, som kompetenshöjande insatser för bibliotekspersonalen. En central resurs i detta arbete är Digiteket – vi delar med oss av hur vi kan använda Digiteket och hur vi kan bidra i Digitekets utveckling.

Anmäl dig till nätverket genom att skicka ett mejl till Kajsa Lunde, konsulent bibliotek.

Kajsa Lunde

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Nätverk för bibliotekschefer i Västra Götalandsregionen. Vill du gå med eller få mer info vänligen kontakta:

Daniella Brummer Pind
Enhetschef Bibliotek och litteratur
0720 84 30 08
daniella.pind@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2023-04-05 13:23