Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Att skapa en röd tråd

I vår ska vi göra en show. Det gör vi varje vår. Vad ska vara med i showen? Vad tycker vi är det viktigaste? Vad tycker eleverna är det viktigaste? Hur ska allt hänga ihop? I år ska vi hinna prata om detta. Så går en vecka. Vi behöver prata om det. Men så är två sjuka. Så går en vecka till. När ska vi hinna prata med varandra om showen? Vilka orkestrar ska vara med? Ska alla vara med lika mycket? Ska vi bjuda in andra än elevernas närmaste? Jag tror det är en hel del som vi skulle behöva sitta ner och prata om så att vi har samma syn. Så går ytterligare en vecka. Vi hinner nog inte ses. Men vi kan väl köra på det vi gjorde förra året? Det funkar. Så dåligt var det inte. Barnen tyckte det var kul. Och så är det är dags. Allt går bra och det är uppskattat. Men hängde de olika delarna ihop? Vad minns de som var med? Hur kändes det i publiken? Nästa år ska vi planera bättre. Nästa år ska vi hinna…

”En röd tråd” berör hur saker och ting hänger ihop i en föreställning eller ett framförande. Att det blir en enhetlig scenkonstupplevelse. En röd tråd kan vara ett redskap för att hjälpa oss göra medvetna pedagogiska och konstnärliga val. Om vi vet vad vi vill förmedla, vad vi hoppas publiken ska uppleva, då är det lättare att skapa de olika delarna till den gemensamma helheten. För en publik kan en röd tråd vara tydlig eller subtil. Men själva syftet med en röd tråd är att det upplevs hänga ihop. Ur elevens perspektiv är den röda tråden viktig för att känna att man är en del i ett större sammanhang och för att förstå hur ens egen insats hänger ihop med helheten.

Att arbeta med ett tema är ett verktyg för att skapa en röd tråd. För att kunna arbeta nytänkande med teman är det viktigt att blicka ut och lyssna till vad eleverna själva är intresserade av så att temat kan uppmuntra till kreativitet och deltagande. En uppgift som pedagog är att med sin kompetens guida eleverna genom temat och utifrån det också ge förslag på infallsvinklar och material som både kan vara nutida och äldre. 

När det gäller att skapa en röd tråd och att arbeta utifrån ett tema finns också tips och idéer i kapitlen om Delaktighet, Tecken på scenen, Att välja musik eller Scenkläder.

Man kan även sträva efter en röd tråd i hela sin verksamhet. Det kan påverka både verksamhetsstrategi, arbetsmetod och synen på sig själv, elever och kollegor. Fördelen med att saker och ting hänger samman är att en verksamhet tydligt kommunicerar samma saker. Att det finns en samsyn om vad något är till för eller betyder.

Förslag!

  • Att arbeta med ett tema eller en röd tråd tar tid. För att vi ska kunna presentera något så bra som möjligt är det viktigt att vi har en gemensam bild av vad vi vill åstadkomma. Det behöver finnas utrymme i hela verksamheten för att göra det möjligt för konstformer att arbeta tillsammans och elever att vara med i planeringen.
  • Använd gärna en eller flera konferencierer eller berättare som kan binda ihop det ni vill framföra. Skriv ett manus.
  • Att använda en ramberättelse är ett enkelt sätt att få en röd tråd. Tänk igenom vem eller vilka som ska föra berättelsen vidare.
  • Utse både pedagoger och elever som är ”det yttre ögat” under repetitioner. Observera och reflektera över energinivå, tajming, stämning, entré och sorti.

Hur gör vi?

Fundera tillsammans...

  • Hur gör vi för att skapa en röd tråd?
  • Vilka är våra bästa tips för att skapa en känsla av ett sammanhang och att saker och ting på scenen hänger ihop?
  • Vem är konferencier? Vad säger vårt val av konferencier? Ålder, kön, uttryck, status.
  • Vilken roll har konferencieren, vilka arbetsuppgifter har den och varför?

Tips!

  • Här kan du läsa två av våra skrifter om att lära sig tolka det som sker på scenen. ”Våga se” och ”Vässa blicken” handlar om att titta väldigt noga på det som sker på scenen och utifrån det tolka en upplevelse.
  • Kodcentrum har tagit fram Kodboken, med tips på olika sätt att leka fram handlingen, den röda tråden, till din berättelse. Här hittar du Kodboken...

Workshop

Här hittar du en workshop till kapitlet Att skapa en röd tråd...


Senast uppdaterad: 2021-02-18 13:56