Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Checklista

Nu är det dags för en checklista. Du kan skriva en egen som passar din verksamhet, eller använda våra, de finns även som PDF-filer. En checklista kan aldrig ställa alla de viktiga frågorna och den kan inte heller ge svar på alla de frågor som uppstår efter vägen, men den kan vara en bra början. 

Checklista för verksamheten i stort

 • Vi har en verksamhetsplan som beskriver vår verksamhets kärna, mål och syfte. Där finns också våra olika målgrupper beskrivna.
 • Vi har en kommunikationsplan, kopplad till verksamhetsplanen, för hur vi presenterar verksamheten till exempel på hemsida, i sociala medier, och i tryckt material.
 • Vi har en policy för hur vi väljer bilder när vi presenterar vår verksamhet.
 • Vi har en policy för vilket/vilka språk vi använder i vår kommunikation.
 • Vi för statistik kring jämställdhet och mångfald till exempel i de bilder vi använder för att presentera verksamheten och kring upphovspersonerna i vår repertoar.
 • Vi har koll på GDPR och övrig relevant lagstiftning till exempel kring när vi och/eller andra, fotograferar eller filmar våra evenemang.

Checklista generellt i det pedagogiska arbetet

 • Vi har diskuterat vilka normer som är starka i de grupper vi undervisar i, och har en gemensam handlingsplan för hur vi arbetar för att inkludera fler.
 • Var och en i arbetslaget tar ansvar för att arbeta jämställt och inkluderande med sina elevgrupper.
 • Vi avsätter gemensam mötestid regelbundet för att diskutera större, gemensamma projekt.

Checklista vid ”prova-på-dagar” eller annan rekrytering

 • Vi har diskuterat vilka grupper vi redan når, och definierat vilka grupper vi behöver nå.
 • Vi har en plan för att representera en så stor mångfald som möjligt när vi möter potentiella nya elever.
 • Vi har tagit fram en allmän information för potentiella nya elever, där vi noga tänkt igenom hur vi kan nå fler.

Checklista vid framträdande

 • Vi har en struktur för hur vi kan låta eleverna vara delaktiga kring till exempel tema eller material.
 • Vi har säkerställt att alla har en självklar plats på scenen, oavsett funktionsförmåga.
 • Vi har erbjudit eleverna alternativ till att stå på scen, till exempel att ställa i ordning, hjälpa till med ljud/ljus eller att vara scenpersonal.
 • Vi har en övergripande plan, med en ansvarig för helheten, ”den röda tråden” och de tecken som kommuniceras i framträdandet.
 • Vi har avsatt tid till att till exempel lyssna på musikförslag tillsammans, analysera texter eller göra research kring artister, kläder etcetera.
 • Vi har avsatt tid till att träna entréer, sortier och applådtack.
 • Vi har avsatt tid för efterarbete, känslor och reflektioner, tillsammans med eleverna.
 • Vi har avsatt tid för utvärdering i arbetsgruppen.

Checklista för verksamheten (PDF)
Checklista i det pedagogiska arbetet/vid prova-på-dagar (PDF)
Checklista vid framträdande (PDF)


Senast uppdaterad: 2022-01-04 10:09