Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samtalsregler för workshops

Att sätta upp gemensamma samtalsregler för den samlade gruppen i början av workshopen skapar förutsättningar för ett öppnare och mer utvecklande samtal för alla som deltar. Det är viktigt att alla upplever ett respektfullt samtalsklimat för att kunna delta på lika villkor.

1. Inkludera alla 

Istället för att prata i termer av "vi och dom" skapar vi ett mer inkluderande och fördomsfritt klimat genom att tänka att alla finns i rummet. Alla typer av sexuella läggningar, religioner, könsidentiteter, etniciteter, funktionella förutsättningar och så vidare. Utgå från att "alla" finns i rummet.

Hur tycker du att skillnaden blir i följande exempel:

a) "För de som inte kan ta trapporna så finns det hissar borta till höger"
b) "För de av oss som tar hissen finns den borta till höger"

a) "De som måste be på arbetstid kan använda vårt vilorum."
b)"De av oss som ber på arbetstid kan använda vårt vilorum."

2. Visa respekt

Ditt bagage påverkar hur du subjektivt uppfattar och tolkar din omgivning. Fundera gärna över hur just ditt bagage ser ut. Tänk sedan på att inte förutsätta att andra delar samma erfarenheter som du. Vi vet inte vad andra kan eller har varit med om tidigare. Kom ihåg att vi har olika förkunskaper och erfarenheter av de teman som tas upp, så visa respekt.

3. Provtänk och tolka varandra snällt

Att prata om respekt, normer, jämlikhet och hur vi är med och mot varandra är ofta svårt eller ovant och i många fall även känsligt. För att skapa lärande och förståelse krävs både tålamod och ömsesidig respekt. Tillåt varandra att pröva era tankar och var nyfiken på vad andra vill få sagt. Det är inte alltid så lätt att få till perfekta formuleringar direkt. Fråga gärna:

"När du säger så tolkar jag det som att ... är det så du menar?" "Hur menar du nu?" "Kan du utveckla?"

Samtalsreglerna är inspirerade av verktyget respekttrappan.se som är framtaget av Make Equal.


Senast uppdaterad: 2020-10-20 15:08