Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Trygg scen

Stolarna står i rader. Längst fram sitter eleverna som ska spela. Bakom sitter förväntansfulla vuxna. Äntligen ska de få se vad barnen har lärt sig. Så är det dags. ”Och nu på scenen – våra yngsta. En stor applåd för dem.” De yngsta tittar sig runt. Är det vi? Är det oss det gäller? Är det nu som vi ska upp? Är det nu jag ska spela? Hur ska jag våga?

Ibland finns inte en scen utan det är golvet i gymnastiksalen som används. Ibland är det golvet i ett klassrum med uppställda stolar som publikplatser. Ibland är det en riktig scen som framförandet ska ske på. Oavsett vilket, är det viktigt att tänka igenom hur eleverna bjuds upp så att de kan göra entré och sorti på ett tryggt och lustfyllt sätt. Är barnen små kan det vara en bra idé att någon hämtar dem och leder dem fram till scenen. En konferencier, en pedagog eller en äldre elev kan fungera som en guide under hela framträdandet. Använd gärna en röd tråd, ett tema eller en ramberättelse för att göra entré och sorti.

Är eleverna äldre är det en del av undervisningen att göra dem medvetna om att allt från entré, applådtack och sorti, är en del av scenkonstupplevelsen för publiken. Låt eleven öva på att presentera sig/varandra och det som ska framföras, så att momenten är väl förberedda och det känns tryggt inför framträdandet. Ska en konferencier presentera, gå igenom med eleven hur den vill bli presenterad.

Generellt handlar det om att vi som pedagoger ska göra rummet tryggt för alla som deltar. Ibland blir det inte så som det var tänkt. Som pedagoger behöver vi ha strategier för hur vi ska agera om någon plötsligt inte vill, börjar gråta, går av scenen, svimmar eller något annat oväntat händer. Vi behöver ha tänkt igenom detta i förväg, för att snabbt kunna agera utan att eleven blir ännu mer utsatt.

Efter framträdandet är det också viktigt att få lite tid för att prata med eleverna om hur det upplevdes. Hur kändes det? Är det något ni skulle vilja ändra på till nästa gång? Vad var bra? Framträdanden kan väcka känslor kring både prestation och perfektion hos oss alla och därför är det viktigt att ta hand om de känslorna både innan, under och efter.

Förslag!

  • Ska ni vara i en större lokal eller i en lokal som ni inte brukar repetera i, besök den gärna tillsammans. Om det inte går, visa bilder på hur den ser ut. Då kan varje elev förbereda sig och på olika sätt bekanta sig med lokalen.
  • Undersök lokalen så den är tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga.
  • Samla alla som deltar innan ni börjar och kör ett litet gemensamt ”pep-talk”. Då skapar ni sammanhållning bland alla och har också möjlighet att fånga upp frågor.
  • Samla alla som deltar efteråt för att prata igenom vad som hände och bekräfta upplevelser och känslor.
  • Öva och repetera alla moment (entré, var alla befinner sig under framträdandet, sorti, applådtack) inför ett kommande framträdande.

Hur gör vi?

Fundera tillsammans...

  • När känner sig våra elever trygga på scenen? Vad beror det på?
  • När känner sig våra elever inte trygga på scenen? Hur kan vi göra annorlunda?
  • Vilka idéer har vi för nästa framträdande?

Workshop

Här hittar du en workshop kring kapitlet Trygg scen...


Senast uppdaterad: 2021-02-18 13:59