Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Utlysning: Residens Kulturmiljö Västra Götaland

kulturmiljöer med kyrka arkitektur och hus ifrån olika tidsåldrar

Vill du få chansen att fördjupa dig inom en angelägen fråga kopplat till kulturmiljön? Kanske omvärldsspana och få tid att analysera och utvärdera sådant du gått och funderat på. Kanske har du idéer som du samlat på dig och vill vidareutveckla eller testa som kan vara till nytta i ett vidare arbete med kulturmiljöfrågor? Då skall du söka vårt nyinrättade residens för kulturmiljö!

Nytt residens med inriktning kulturmiljö

Vi tänker att det finns många intressanta perspektiv på kulturmiljön som kan lyftas inom ramen för ett residens – frågor som är angelägna och av värde för den egna yrkesutövningen och utvecklingen men kanske också för branschen och samhällets behov.

Det kan handla om att utveckla arbetsmetoder, analysera och utvärdera och ta fram modeller eller underlag som kan vara till nytta i ett vidare arbete med kulturmiljön. Vi hoppas att ditt arbete kan bli ett viktigt bidrag i samhällsplaneringen eller i utvecklingen av olika platser i Västra Götaland.

Fokus ligger på tillämpning. Residenset kan bli ett sätt att verksamhetsutveckla, få tid och resurser att ta material eller idéer du samlat på dig i sin yrkesutövning till en ny nivå. Ta chansen att tänka utanför boxen och möjligheten att reflektera och våga utmana invanda tankesätt.

Prioriterade ämnesområden för residenset:

  • Gestaltad livsmiljö med särskilt fokus på kulturmiljön och det redan gestaltade
  • Kulturarv i en orolig tid
  • Klimat och kulturarv, hur hanteras exempelvis klimatanpassningsåtgärder i känsliga miljöer, vad betyder nya energikrav för vårt byggda kulturarv och dylikt
  • Byggnadstekniska frågor kopplade till kulturhistorisk bebyggelse, ventilation, solpaneler, brandskydd, tillgänglighet och dylikt

Vem kan söka?

Residenset riktar sig till yrkesverksamma i Västra Götaland. Man söker som privatperson.

Det här ingår i residenset

Residensperiod: Vår och/eller höst 2024, efter överenskommelse. Residenset föreslås omfatta två + två veckor på plats + en vecka som kan disponeras utsträckt.
Plats: Vistelse erbjuds i anslutning till vår verksamhet Slöjd & Byggnadsvård på Nääs (nära Floda i Lerums kommun) där möjlighet att samverka med förvaltningens kulturmiljöenhet erbjuds.
Logi: Boende finns i anslutning till arbetsplatsen. Boendet bekostas av residenset.
Mat: Mat ingår ej. Enklare kök för egen matlagning finns.
Resor: Ersättning för resor inom Västra Götaland utgår, efter överenskommelse.
Ersättning: Lön på 35 000 kr utgår.  
Övrigt: -

Ditt åtagande

Arbete inom ramen för din ansökan.

Efter avslutat residens vill vi ha en enkel avrapportering. Den kan göras på flera olika sätt, exempelvis via text och bild i en rapport och/eller via nätverksträffar, digitala föredrag, kurser, publikationer eller seminarier. Rättigheten till resultatet tillfaller residenstagaren men det skall tillgängliggöras i samverkan med Förvaltningen för kulturutveckling.

Ansökan

Du söker via det digitala formuläret du hittar här

Sista ansökningsdag: 15 oktober kl 24.00

Urval och kriterier

I urvalsgruppen ingår representanter från den regionala kulturmiljövården i Västra Götaland. Urvalsgruppen tittar särskilt på de kriterier som lyfts fram i Västra Götalandsregionens Kulturstrategi och Regional utvecklingsstrategi samt i samverkansdokumentet Kulturmiljö 2030. Insatser som främjar samverkan inom kulturmiljövården kommer premieras.

Besked till de antagna lämnas per mejl i slutet av 2023.

Kontakt

Marie Odenbring Widmark marie.odenbring@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2023-09-01 08:04