Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stöd och stipendier

Här samlar vi information om aktuella utlysningar från förvaltningen. Vi berättar också om de former av stöd och stipendier som Västra Götalandsregionen i stort erbjuder.

 

Aktuella utlysningar

  • Vill du sätta ord på det du gör, gestalta slöjdandet med bokstäver? Genom att läsa om och skriva utifrån handens arbete närmar vi oss det skrivna ordet från ett slöjdperspektiv och fördjupar samtalet om slöjdens inneboende poesi. Nu söker vi slöjdare med intresse för det skrivna språket som vill utforska möjligheterna att förmedla, översätta, skriva utifrån, låta sig inspireras av traditionella material och slöjdmetoder. Vi söker också poeter, författare, essäister, kritiker – skribenter av alla slag – som i sitt arbete vill fördjupa sin kunskap om vad slöjd är och skriva inifrån praktiken. Sök senast 10 oktober.

  • Under 2022 har kulturnämnden möjlighet att stödja insatser som främjar ett utökat användande av digitala lösningar för att bidra till ett brett deltagande och ett robust kulturutbud i länet. I arbetet ska kulturutbudet utanför de större städerna fortsatt vara i fokus. Det innebär tre typer av utlysningar som är öppna under 2022.

  • Har du en cirkusproduktion under utveckling? Nu kan du söka stöd för samproduktion med Förvaltningen för Kulturutveckling i Västra Götalandsregionen. En total pott på 80 000 kronor finns att söka ur, där 1–2 produktioner väljs ut för vidareutveckling och genomförande under 2023. Sök senast 16 oktober.

  • Har du nyfikenheten och drivkraften att involvera människor som är nya för dans som konstform? Kanske känner du till en plats som vill bli utmanad av dansens mångfald? Eller vill du utveckla en egen metod? Nu utlyser Förvaltningen för kulturutveckling ett communitydansprojekt, som ska påbörjas under 2022.

  • För sjunde året utlyses nu Västra Götalandsregionens översättarstöd. Det går till svensk översättning av litterära verk skrivna på andra språk än svenska. Det kan vara utländska språk likaväl som något av våra nationella minoritetsspråk. Det går även att ansöka om stöd för provöversättning. 200 000 kr finns totalt till fördelning för de båda stöden.

  • Are you an author or literary translator? Do you need access to your own room? Are you looking for somewhere to work that offers peace, quiet, and renewed inspiration? Are you interested in meeting other cultural creators? If so, you can apply to AIR Litteratur Västra Götaland for a one-month residency grant in the autumn of 2022. The closing date for applications is June 26th.

  • Är du verksam som författare eller översättare? Behöver du tillgång till ett eget rum? Söker du arbetsro och ny inspiration? Är du intresserad av möten med andra kulturskapare? Nu kan du söka en månads vistelsestipendium under hösten 2022, inom ramen för AIR Litteratur plats och kultur. Sök senast 26 juni.

  • Är du författare, serietecknare, illustratör eller skribent och vill medverka på Västsvenska författardagarnas utbudsdag för litteratur? Här är ett ypperligt tillfälle att presentera/pitcha dig och ditt författarskap. Du är verksam och bor i Västra Götalandsregionen.

 

Regionala stödformer

Västra Götalandsregionen genomför i praktiken sin kulturpolitik genom att ge skriftliga uppdrag och ekonomiska bidrag till regionala institutioner, organisationer och stöd till det fria kulturlivet. Man ger också ut stipendier och möjligheter till internationellt utbyte för konstnärer och kulturarbetare i regionen.

Nystart kulturliv

Nu nystartar vi kulturlivet i regionen! Med tidigare erfarenheter och nyvunna kunskaper kan vi tillsammans verka för ett rikt, hållbart och långsiktigt kulturliv. Här har vi samlat flera av de verktyg och stöd vi kan erbjuda för just nystarten.

Inköp av konst och konstuppdrag

VGR:s konstenhet ansvarar för konstnärlig gestaltning i samband med ny-, om- och tillbyggnation samt i inhyrda lokaler där regionen bedriver verksamhet. Enheten köper in konst, och ger även uppdrag till konstnärer.

Senast uppdaterad: 2022-07-04 10:42