Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Residens för film <3 musik i Bengtsfors

Förvaltningen för kulturutveckling i samarbete med Bengtsfors kommun öppnar nu ansökan till ett nystartat konstartsövergripande residens för film och musik. Här kan du/ni som söker fördjupa eller initiera ett filmprojekt eller annat audiovisuellt projekt där du samarbetar med en musiker.

Residenset fokuserar på konstnärligt undersökande arbete mellan konstarterna och innebär en möjlighet till fördjupat arbete samt inspiration av platsen och dess omgivningar. Huvudsökande filmare söker för att initiera eller fördjupa samarbete med verksam musiker. Residenset ger er möjlighet att fördjupa er i projektutveckling i ett initialt skede eller i slutförande av en film eller annat audiovisuellt projekt. 

Inriktning – Vem är du? 

Denna residensplats vänder sig till dig som arbetar med film och vill fördjupa ett samarbete med musikutövare. I ansökan motiverar du tydligt vad det är du tänker utforska eller arbeta med. För att söka bör du ha visat prov på konstnärligt filmskapande genom t ex kortfilm som visats på festival, TV eller liknande publikt sammanhang. (I det projekt du söker med identifierar du dig som regissör eller manusförfattare.) Residensplatsen arvoderas med 10 000 kr per person för tio dagar på faktura. 

Medsökande 

Tanken är att initiera eller fördjupa ett planerat, eller redan existerande samarbete mellan kreatörer från musiken och filmen. Medsökande musiker eller kompositör arvoderas med 10 000 kronor på faktura. 

Publikt möte  

I residenset ingår också ett publikt möte. Då residenset ligger samtidigt som Filmfestival på Dal kommer det arrangeras någon form av presentation med filmvisning i anslutning till det. Ett publikt möte är ett viktigt forum där konstnärer och den lokala miljön träffas och gemensamt samtalar kring/upplever det konstnärliga arbetet. Det blir en fördjupning i platsen och utveckling för både publik, arrangör och konstnärskap. Planering sker tillsammans med residenskonstnärerna. 

Vem kan söka? 

Alla verksamma filmare kan söka. Huvudsökande måste vara bosatt i Västra Götalandsregionen. Medsökande ska vara bosatt eller verksam i Sverige.  

Praktisk information 

Period: Residensperiod  10–19 mars eller 6–10 + 13–17 mars 2023.  
Plats: Biograf Odéon, Bengtsfors kommun.

Detta erbjuder residenset 

 • Logi och lokal att vara verksam i under residensperioden 2023 
 • Residensplatsen arvoderas med 10 000 kr per person för tio dagar på faktura. 
 • Möjlighet att anordna workshop med för dig relevant innehåll. 
 • Publikt möte  
 • Kontaktytor med lokalsamhället i Bengtsfors kommun 
 • Inspirerande miljöer. 

Ansök senast  

Vi vill att du skickar din ansökan senast den 12 december 2022.  

Ansök här

Kriterier för ansökan och urval 

 1. Residens tilldelas endast filmskapare och musiker och ges till fysisk person, enbart privatpersoner kan söka.  
 2. Huvudsökande (filmskapare) skall vara bosatt i Västra Götaland. Medsökande (musiker) skall vara bosatt och verksam i Sverige.
 3. Residenset kan endast sökas av personer över 18 år, som tidigare visat prov på filmisk hantverksskicklighet genom t ex kortfilm som visats på festival eller haft distribution, respektive professionellt verksamma musiker.  
 4. Residenset kan sökas för manusbaserad film, dokumentär, animation eller för audiovisuellt konstprojekt.  
 5. Residenset kan inte sökas av filmskapare inskriven på grundläggande filmutbildning. 

Bedömningen och urval 

Vid bedömning tittar vi på projektidén (treatment och konceptbeskrivning) och era gemensamma tankar kring hur ni skall utnyttja residenstiden. I urvalsarbetet gör vi en sammanvägd bedömning av alla inkomna ansökningar. I urvalsgruppen ingår sakkunniga från konstfältet och representanter från Förvaltningen för kulturutveckling. 

Urvalsgrundande för projektidén: 

 • Projektets originalitet 
 • Samarbetet mellan sökande och medsökande 
 • Projektets angelägenhet för publiken och dess potential att nå ut 
 • Samarbeten med andra kreatörer som är viktiga för utvecklingen 
 • Förutsättningar för genomförande av idén 
 • Möjligheter till lokal förankring av projektet 

Förvaltningen för Kulturutveckling samlar regional kompetens inom bland annat olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av ett antal besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom tillgänglighet och barn och unga. Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet. 

Maja Kekonius

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Emma Johansson

Musikproducent Folk-, Världsmusik och Roots samt Barn och Unga
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-11-24 14:21