Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionalt utvecklingsstöd – barn och unga

För fjärde året i rad finns det, inom ramen för det regionala arrangörsstödet, särskilda medel avsatta för att främja barn-och ungdomskultur. Med kultur avser vi i detta sammanhang de konstformer som finns i Kulturkatalogen Väst. Genom stödet vill vi stötta initiativ och utvecklingsidéer som utgår från kommunernas egna behov av ett barnrättsarbete.

Vi har 150 000 att fördela. Alla kommuner i Västra Götaland kan ta del av stödet. Vi ser gärna att flera kommuner får möjlighet att genomföra sina idéer så därför ber vi om genomtänkta och rimliga summor i ansökningarna.

Sista ansökningsdag är 15 mars, 2022.
Besked meddelas 1 april, 2022.
Här hittar du Kulturkatalogen Väst.

Prioriterade områden

Tema för utlysningen ligger i linje med Barnkonventionen och artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad och riktar sig mot utvecklingsarbete för att öka barn och ungas möjlighet till inflytande och påverkan. Vi prioriterar ansökningar där barn och unga tydligt ingår även under planeringsstadiet.

Hur går det till?

Identifiera behov
Om barn, unga eller någon kulturverksamhet i din kommun har identifierat ett behov eller utvecklingsmål inom ovanstående område och ni har tankar och idéer kring något ni vill genomföra kan ni ta kontakt med någon av konsulenterna nedan. Vi är gärna med och utvecklar idéer tillsammans med er. 

Beviljade ansökningar från 2019, 2020 och 2021 finns här, som exempel på vad det kan vara.

I nästa steg fyller ni i en blankett som innehåller en beskrivning av vad ni vill göra och varför. Blanketten hittar du här.

Beslutet fattas av ansvarig chef på förvaltningen för kulturutveckling VGR, efter beredning av konsulenterna. Besked om beslut lämnas fredagen 1 april.

Genomförande
Från kommunen krävs en egen insats i form av personaltid för att genomföra och följa upp arbetet. Beroende på projektets inriktning bidrar Förvaltningen för kulturutveckling VGR med konsulentstöd före, under samt efter genomförandet.

Vi önskar att de erfarenheter och det lärande som sker i de kommuner som får stödet sprids till övriga kommuner i Västra Götalandsregionen. För att stödja det gemensamma lärandet organiserar vi därför årligen ett tillfälle där de kommuner som haft utvecklingsstöd redovisar sina erfarenheter och lärdomar efter genomförda aktiviteter och projekt. Den delningsdagen kommer att genomföras 24 februari 2023.

Urvalskriterier

När vi bedömer ansökningarna har vi dessa kriterier som utgångspunkt:

  • Projektet handlar verkligen om inflytande och delaktighet för barn och unga (0-18 år) inom kulturfältet.
  • Det planerade arbetet syftar till att utveckla nyskapande arbetssätt och, för kommunen eller verksamheten, tidigare oprövade metoder.
  • Barn och unga involveras konkret i projektet. Till exempel godkänner vi inte en utbildning för vuxna OM barn och ungas delaktighet.
  • Tänk in perspektiven tillgänglighet, jämställdhet och jämlikhet.
  • Kommunen gör ansökan själva eller är samarbetspart om till exempel en förening söker.

Åsa Jansson

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Jonna Börjesson

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-03-14 14:48