Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Utlysning för danskonstnärer 2022

Har du nyfikenheten och drivkraften att involvera människor som är nya för dans som konstform? Kanske känner du till en plats som vill bli utmanad av dansens mångfald? Eller vill du utveckla en egen metod? Nu utlyser Förvaltningen för kulturutveckling ett communitydansprojekt, som ska påbörjas under 2022.

Målgruppen kan vara barn, ungdomar, äldre eller en blandning av flera generationer. Kanske söker du likheter, olikheter, befintliga grupper eller helt nya grupper? Projektet kan vara platsspecifikt eller ske i offentlig miljö. Målet är att ge mer dans åt folket, synliggöra nya berättelser och att utveckla dansen som konstform.

Vem kan söka?

Vi söker dig som är verksam danskonstnär i Västra Götaland, oavsett stil eller genre. Vi söker dig som har en tydlig, genomförbar idé – med en tydlig målgrupp. Vi ser gärna sökande som redan nu har en etablerad kontakt med den tänkta målgruppen.

Vi lägger även vikt vid att projektet ska ha regional spridning. Platsen kan vara den lokala närmiljön och dess kopplingar till speciella händelser, känslor, fenomen eller viktiga frågor gruppen vill lyfta. Genom communitydans laddas platsen också med nya minnen.

Vi ser gärna att du deltar i inspirationsdagen med Sadia Hussain inför ditt projekt.

Läs mer och anmäl dig här: 6/10 Konstens makt, magi och motstånd – En inspirationsdag med Saadia Hussain.

Hur går arbetet till?

Under projektets gång är du drivande som konstnär men också projektledare för att förverkliga din och gruppens idé och vision. Danskonsulenterna finns med som stöd under processen.

Du kommer också att närvara vid ett möte med vårt communitydansnätverk under våren 2023 för att berätta om dina erfarenheter efter avslutat projekt. Nätverket är en nationell plattform där du kommer att träffa nya kollegor och får möjlighet att dela kunskap och inspiration från fältet.

Verktyg i arbetet med communitydans

Danskonsulenterna på Förvaltningen för Kulturutveckling har under ett antal år arbetat inom communitydans och har utifrån dessa erfarenheter tagit fram olika handböcker, planeringsböcker och annat material. Materialet kan du hitta här.

Praktisk information

Genomförande: Påbörjas under 2022 och avslutas våren 2023.

Ersättning: 60 000 kr per projekt, cirka en och halv månads arbete, sammanhållet eller fördelat över tid, (inkluderar allt, som ev. resor, arvode, omkostnader knutna till projektet etcetera). Utbetalning sker mot faktura.

Dokumentation och redovisning: Dokumentation och redovisning av projektet genomförs av dig och skickas in till Förvaltningen för kulturutveckling efter genomfört projekt.

Ansökan: Du ansöker senast den 4 november  till anna.akerstrom@vgregion.se, se vad din ansökan ska innehålla nedan.

Besked om antagning: Vi ger besked om antagning senast den 22 november.

Din ansökan ska innehålla:

Namn

Adress
E-post
Telefonnummer

Beskriv din dansbakgrund och vad du arbetar med just nu?

Beskriv projektets mål, syfte, målgrupp, relevans och metod?

Har du deltagit i Saadias inspirationsdag den 6 oktober?

Har du kontakt med din tilltänkta målgrupp redan nu?

Beskriv din erfarenhet av communitydans, bifoga eventuella länkar.


Senast uppdaterad: 2022-09-16 16:32