Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kultur- och naturmiljö

Vi arbetar med förebyggande och konsultativa insatser inom kulturmiljö och naturmiljö. Syftet är att bevara natur- och kulturarvet i regionen och samtidigt bedriva ett framtidsinriktat utvecklingsarbete.

En stor del av den regionala verksamheten består av utvecklings- och processtöd till kommuner och andra aktörer. Insatserna kan vara enstaka såväl som löpande under längre tid. Verksamheten bidrar med kompetens inom metod och vägval, såväl med specialistkunskap.

Kulturutveckling är remiss- och rådgivande instans till kommunerna när det gäller bygglov, planärenden, miljökonsekvensbeskrivningar och fornlämningar samt till länsstyrelsen i olika bidragsärenden. Förvaltningen erbjuder även rådgivning och expertkunskap till andra myndigheter, näringsliv, civilsamhället och till enskilda.

Fortbildning och evenemang

Vi erbjuder ett stort och varierat utbud av fortbildning och kompetensutveckling. Här hittar du bland annat seminarier, frukostträffar, inspirationsdagar, kurser och konferenser, framför allt för tjänstepersoner inom kommuner, kulturutövare, ideellt engagerade krafter och politiker.

Covid 19-pandemin

Läs mer om vilka insatser vi gör för att stötta kulturlivet och natur- och kulturarvets aktörer med anledning av den pågående pandemin.
Senast uppdaterad: 2020-11-03 10:06