Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hovslagare kvalificerad tilläggsutbildning 200 YH-poäng

Jobbar du redan som hovslagare och vill kunna ansöka till Jordbruksverket om en godkänd behörighet? Ta nästa steg med vår kvalificerade tilläggsutbildning och fördjupa din hovslagarkompetens!

Den kvalificerade tilläggsutbildningen för yrkesverksamma hovslagare är en vidareutbildning som ska leda till att du kan bredda och fördjupa din egen kompetens inom yrket. Utbildningen leder också till att du ska kunna ansöka till jordbruksverket om en godkänd behörighet för hovslagare och därvid ha kunskaper och kompetens för att arbeta inom yrkesgruppen djurhälsopersonal.

Utbildningens innehåll baseras på vetenskap och väl beprövad erfarenhet och samverkan sker med veterinärer med spetskompetens inom hovrelaterade områden, biomekanik, anatomi, fysiologi, hovsjukvård med mera.

Utbildningens upplägg
Utbildningens upplägg är baserat på att du som yrkesverksam hovslagare ska kombinera det egna företagandet med kompetensutveckling. Undervisningen sker både på plats i skolan och ute i externa stallar samt i din egen verksamhet. Den externa undervisningen ger en utveckling av det egna nätverket. Du får möjlighet att arbeta och studera den högpresterande hästen i dess rätta miljö. Du får arbeta med professionella hästmänniskor och ta del av deras erfarenhet och kunskap där vikten av god hovvård står i centrum.

Förkunskap - Behörighet till yrkeshögskolan
I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Särskilda förkunskaper
  • Genomgången grundutbildning godkänd av Jordbruksverket alternativt motsvarande påvisbar kompetens (t.ex  minst 5 års yrkesarbete på heltid som hovslagare, anställd eller som egen företagare
  • Två års yrkeserfarenhet på heltid efter avslutad grundutbildning alternativt motsvarande påvisbar kompetens. Ska styrkas genom t ex F-skattsedel, anställningsintyg
Ämnesområde
YH Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske
Utbildningskategori
YH Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske
Studieform
Deltid-Distans
Kurser
  • Smittskydd och lagstiftning
  • Examensarbete
  • Balansering och korrigering
  • Fölkorrigering
  • Hovreparationer och hovsjukdomar
  • Fysiologisk skoning fördjupning

Startdatum: 2020-08-10
Slutdatum: 2021-08-06

Utbildningen börjar: 2019-08-12
Utbildningen avslutas: 
2020-08-07

Hur ansöker jag?
Du kan söka utbildningen genom att följa denna länk.

Kan jag söka om jag inte bor i Sverige?
Om du inte har svenskt personnummer, är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning och vill söka utbildningen; 
Kontakta oss på BYS: naturbruk.bys@vgregion.se eller tel.nr. 0700-82 57 00

Kan jag få CSN?
Ja, utbildningen berättigar till studiemedel via CSN.

Var finns utbildningen?
Utbildningen finns i Skara och är en yrkeshögskoleutbildning på 75 procent i drygt två terminer. Teoretiska kurser och skolförlagda praktiska moment varvas med egna uppgifter som redovisas vid kommande kursblock. Du får en yrkesverksam mentor som stöd under utbildningen.

Gunilla af Kleen

Utbildningsledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2017-08-01 10:17