Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Småskalig virkesförädling: knuttimring, småskalig sågning och produktionsutveckling

Det här är en utbildning för dig som vill arbeta med trä som byggmaterial.

Du får fördjupade kunskaper om småskalig sågning,knuttimring och trämaterial, kunskaper om konstruktion och design av trädprodukter, produktutveckling och allt som behövs för att du ska kunna arbeta i en unik yrkesroll med anor.

Utbildningen är delvis förlagd på Svenljunga Naturbruksskola.

Timring är en nisch i byggbranschen som är förhållandevis liten idag. Byggtekniken har mycket gamla anor.
Redan vikingarna använde tekniken skiftesverk och senare kom knuttimringen in i bilden.

Intresset för dessa tekniker växer sig allt starkare, då man i dagens samhälle tittar mer och mer på att bygga hållbart och klimatsmart.

Det finns också ett ökat intresse för att renovera 1700- och 1800-tals hus med de traditionella byggmetoderna då dessa hus tenderar att ha mindre problem med skadesvampar och liknande. I kombination gammal byggteknik och ny energiteknik, produktutveckling och
design kan den här yrkesrollen utvecklas till en egen nisch där nya innovativa lösningar inom den småskaliga virkesförädlingen kan vara ett fruktbart område.

Som egen småföretagare inom virkesbranschen är det viktigt ha både bredd och djup i sin verksamhet och att kunna fortbilda sig inom sitt yrkesområde. Även intresset och efterfrågan för lokalt producerade specialsortiment i trä ökar och det finns idag utrymme för nya entreprenörer.

Förkunskap
Behörighet till yrkeshögskolan (Läs mer i Alvis)

Särskilda förkunskaper
Matematik 2 eller motsvarande

Studieform
Deltid-Distans

Kurser
 • Examensarbete
 • Ekonomi och entreprenörskap
 • Konstruktion och design
 • LIA 1
 • LIA 2
 • Maskinlära
 • Sågning
 • Virkes- och materiallära
 • Timring

Startdatum: 2020-09-07
Slutdatum: 2022-06-10

Kan jag söka om jag inte bor i Sverige?
Om du inte har svenskt personnummer, är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning och vill söka utbildningen; 

Kontakta oss på BYS: naturbruk.bys@vgregion.se eller tel.nr. 0700-82 57 00

Efter avslutad utbildning
Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Utföra sågning av virke
 • Planera och genomföra en timmerhusbyggnation
 • Starta och driva ett framgångsrikt fåmansföretag
 • Kunna nätverka
 • Kunna produktutveckla
 • Använda sociala medier

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Utföra sågning av virke
 • Planera och genomföra en timmerhusbyggnation
 • Starta och driva ett framgångsrikt fåmansföretag
 • Kunna nätverka
 • Kunna produktutveckla
 • Använda sociala medier

Jennie Larsson

Utbildningsledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-01-14 13:44