Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sedan den 18 mars bedrivs all utbildning på distans 
Här samlar vi vanliga frågor och svar kring distansundervisning och covid-19

Seminarium: Biologisk mångfald i odlingslandskapet

Varför är biologisk mångfald så viktigt för vår framtid? Räcker det att så en blomsterremsa för att gynna insekterna? Vad är egentligen en SamZon och hur kan vi mäta effekten av de insatser vi gör?

Välkommen till ett seminarium där forskare och experter från bland annat Jordbruksverket, RISE, Naturbruksförvaltningen, Lantmännen och Hushållningssällskapet berättar om olika sätt att jobba för biologisk mångfald i odlingslandskapet. Under de senaste två åren har vi testat och utvärderat olika insatser för biologisk mångfald på naturbruksskolorna. Under en inspirerande dag delar vi med oss av kunskap och erfarenheter från projektet och tipsar om hur du kan bidra utifrån dina förutsättningar. Vi tittar också framåt och diskuterar hur lantbrukare kan få betalt för sina insatser.

Datum och tid: tisdagen den 4 februari 10.00-16.00
Plats: Naturbruksskolan Sötåsen

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch. Det enda du behöver göra är att anmäla dig via formuläret längst ned på sidan. 

09.30 - Kaffe 

10.00 - Välkommen och inledning

Biologisk mångfald i jordbrukslandskapet
Pernilla Tidåker, Universitetslektor SLU. Forskare inom jordbrukets miljöpåverkan med speciellt intresse inom ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

Erfarenheter från projektet "Mångfald på slätten"
Petter Haldén, Naturvårdsrådgivare vid Hushållningssällskapet samt Jordbruksverkets regionala projektledare i Mellansverige för Mångfald på slätten.

Gynna nyttoinsekter i grönsaksodling
Elisabeth Ögren, Jordbruksverket. Rådgivare i ekologisk trädgårdsproduktion på Jordbruksverket. Arbetar med informationsmaterial och fortbildning av rådgivare inom ekologisk produktion.

Fåglar, fjärilar, bin och humlor på Sötåsen och Uddetorp samt hur man omsätter det till en skötselplan
Olle Kvarnbäck, Naturvisaren. Agronom och biolog som arbetar med biologisk mångfald och multifunktionalitet i olika natur- och kulturmiljöer. Samt Birgit Landquist, projektledare RISE Jordbruk och livsmedel.

Rovlevande skalbaggar på Sötåsen och Uddetorp
Bengt Weidow, läroboksförfattare och skalbaggsexpert

Detta har vi gjort på skolorna och dessa erfarenheter har vi skaffat oss
Britt-Marie Benjaminsson, yrkeslärare/verksamhetsutvecklare på Naturbruksförvaltningen
Hans Nilsson, yrkeslärare/verksamhetsutvecklare på Naturbruksförvaltningen
Per-Erik Larsson, yrkeslärare/verksamhetsutvecklare på Naturbruksförvaltningen

12.30 - Lunch

SamZoner - vad är det och vilka resultat har man uppnått?
Helena Elmqvist, Verksamhetsledare Odling i balans som driver projektet SamZoner där man på ett antal pilotgårdar odlar örter och blommor mångfald, skydd av vatten, fler pollinerare, nyttodjur, fältvilt med mera 

Vad kan Lantmännen göra för att gynna biologisk mångfald i odlingslandskapet
Claes Johansson, Hållbarhetschef, Lantmännen

CAP:s miljöeffekter och resultatbaserad ersättning till lantbrukare för biologisk mångfald.
Maria Unell, projektledare CAP:s miljöeffekter Jordbruksverket som bland annat arbetar med ett pilotprojekt för att undersöka om och hur ett resultat- och värdebaserat ersättningssystem skulle fungera i Sverige

16.00 - Avslut

Moderatorer
Birgit Landquist, projektledare RISE Jordbruk och livsmedel. Arbetar brett med hållbarhetsfrågor inom jordbruk och livsmedel
Björn Roland, växtodlingsrådgivare i eget företag 

Dagen avslutas med en paneldiskussion med föredragshållarna

Fyll i formuläret för att anmäla dig till seminariet.

Om projektet

Projektet för att gynna biologisk mångfald har pågått sedan 2017 och är ett samarbete mellan Naturbruksförvaltningen, Jordbruksverket, Forskningsinstitutet RISE, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Naturvisaren. Målet har varit att ta fram modeller för att gynna biologisk mångfald i jord- och skogsbrukslandskapet och mäta verksamhetens klimatavtryck. För att nå dit har olika insatser testats på Naturbruksskolorna Sötåsen, Uddetorp och Svenljunga som sedan mätts och utvärderats.

Senast uppdaterad: 2019-12-23 10:47