Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor och svar kring distansstudier

Med start onsdagen 18 mars övergår all utbildning till distansstudier*. Nedan finns de vanligaste frågorna och svaren kring det nya läget. Sidan uppdateras dagligen.

 

 • Hur länge gäller beskedet om distansundervisning?  
  I rekommendationen om distansundervisning som gått ut från regeringen finns ingen tidsangivelse, utan beslutet gäller tills nya riktlinjer kommer. Elever, studerande och vårdnadshavare uppdateras när ny information finns.  

 • Hur hålls elever, studerande och vårdnadshavare informerade? Information uppdateras löpande via vår webbplats www.vgregion.se/naturbruk och via lärplattformen ping-pong 

 • Påverkas mitt studiemedel från CSN?  
  Information om studiemedel finns på centrala studiestödsnämndens webbplats www.csn.se. 

 • Kommer student och examensfirande genomföras som vanligt?  
  Studentfirandet för gymnasieskolorna kommer i år anpassas för att undvika trängsel och folksamlingar. Här finns information om årets studentfirande. 

  För Biologiska Yrkeshögskolan hålls istället ett examensfirande i januari tillsammans med de utbildningar som avslutas då.  
 • Ska jag betala för internatboende under den tid då studierna sker hemifrån?
  Eftersom vi inte kan ge någon vägledning om hur länge distansundervisningen kommer pågå, är vår rekommendation att elev eller vårdnadshavare kontaktar internatet och säger upp boendet. Normalt är uppsägningstiden 14 dagar men under dessa omständigheter kommer vi acceptera att boenden som sägs upp under april, avslutas under innevarande månad.

  Vid eventuell förändring av Skolverkets rekommendation och om vi skulle få möjlighet att återgå till undervisning på plats på skolan innan terminens slut, så kommer plats på internaten att finnas tillgänglig. Ni som har sagt upp ert boende kommer då att ha möjlighet att nyttja ett boende kostnadsfritt under återstående vårtermin.

  Länk till information kring uppsägning av internatboende.

 • Vart vänder jag mig om jag behöver stöd i distansundervisningen?  
  Om du behöver hjälp eller stöd med att få den nya situationen att fungera så är du välkommen att höra av dig till oss. Vi finns tillhands oavsett om du behöver extra stöd i undervisningen eller om du stöter på andra frågor eller bekymmer i den nya vardagen.
  Gymnasieelever:  Vänd dig till din mentor, elevhälsoteamet eller skolledningen.

  Vuxenstuderande: Vänd dig till utbildningsledare/kursansvarig eller skolledningen. 
 • Vart kan jag vända mig om jag har ytterligare frågor?  
  Gymnasieelever:  I första hand vänder du dig till din mentor. 
  Vuxenstuderande: I första hand vänder du dig till utbildningsledare/kursansvarig. 
* Gymnasiesärskolan är undantagen från beslutet om distansstudier. Elever på programmet för skog, mark och djur har undervisning på plats skolan som vanligt.

Senast uppdaterad: 2020-03-18 15:58