Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sedan den 18 mars bedrivs all utbildning på distans 
Här samlar vi vanliga frågor och svar kring distansundervisning och covid-19

Frågor och svar kring distansstudier

Med start onsdagen 18 mars övergår all utbildning till distansstudier.* Nedan finns de vanligaste frågorna och svaren kring det nya läget. Sidan uppdateras dagligen.

 

 • Hur länge gäller beskedet om distansundervisning?  
  I rekommendationen om distansundervisning som gått ut från regeringen finns ingen tidsangivelse, utan beslutet gäller tills nya riktlinjer kommer. Elever, studerande och vårdnadshavare uppdateras när ny information finns.  

 • Hur hålls elever, studerande och vårdnadshavare informerade? Information uppdateras löpande via vår webbplats www.vgregion.se/naturbruk och via lärplattformen ping-pong 

 • Påverkas mitt studiemedel från CSN?  
  Information om studiemedel finns på centrala studiestödsnämndens webbplats www.csn.se. 

 • Kommer student och examensfirande genomföras som vanligt?  
  I nuläget är inget beslut fattat kring student- och examensfirande. När ny information finns tillgänglig meddelas elever, studerande och vårdnadshavare.  

 • Ska jag betala för kost och internat under den tid då studierna sker hemifrån?
  Elever betalar fortsatt hyra enligt plan men kostnaden för mat utgår. Kostnaden upphör den första april och mat för två veckor i mars återbetalas/jämkas när distansstudierna upphör. Beslutet grundas i att kommunerna fortsätter betala ut inackorderingstillägg då elever som hyr bostäder av privata hyresvärdar kommer fortsätta ha samma kostnad. På grund av detta har de allra flesta skolor som erbjuder internat valt att hantera frågan på samma sätt. Vi följer dock aktuella riktlinjer kring detta och kommer nya rekommendationer kan beslutet komma att ändras. 

  Då kostnaden för mat upphör återstår endast den del av kostnaden som betalas för logi. Kommunernas inackorderingstillägg täcker den största delen av denna kostnad. På länken nedan finns information om hur inackorderingskostnaden fördelas mellan kost och logi. Inackorderingstillägget betalas ut av respektive hemkommun och summan varierar därför beroende på vilken kommun man tillhör.

  Länk till information om kostnader för internat.

 • Vart kan jag vända mig om jag har ytterligare frågor?  
  Gymnasieelever:  I första hand vänder du dig till din mentor. 
  Vuxenstuderande: I första hand vänder du dig till utbildningsledare/utbildningsansvarig. 
Gymnasiesärskolan är undantaget från beslutet om distansstudier. Elever på programmet för skog, mark och djur har undervisning på skolan som vanligt.
Senast uppdaterad: 2020-03-30 09:24