Naturbruksstyrelsen

Naturbruksstyrelsen får sitt uppdrag från Regionutvecklingsnämnden.

Styrelse för Biologiska Yrkeshögskolan samt naturbruksskolorna i Västra Götalandsregionen är Naturbruksstyrelsen, som består av sju ledamöter och tre ersättare.
Läs mer om styrelsen på följande länk

Post och e-post till naturbruksstyrelsen sändes till naturbrukskansliet.

Adress: 
Regionens Hus
541 80 Skövde

Telefon: 010 - 441 00 00
Telefax: 010 - 441 30 50

E-post: naturbrukskansliet@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-01-18 10:11