Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Agroforestry - skogsjordbruk

skogsjordbruk

Vill du lära dig mer om hållbara odlingssystem?

Beskrivning
Utbildningen Agroforestry handlar om hur vi på bästa sätt tar hand om allt från mindre odlingsområden till större arealer genom hållbara odlingssystem. För att bättre förstå systemet ges du en relevant grund inom marklära, beskärning, skog, entreprenörskap och specialiserad trädgårdsodling med praktiska och teoretiska moment där agroforestry i nordiska klimat är i fokus.

Kurser
Marken och växternas biologi (BIGMAN0)
Entreprenörskap och företagande (FÖRENT0)
Mångbruk av skog (SKOMÅN0)
Beskärning och trädvård (SKÖBEK0)
Trädgårdsodling – specialisering (TRRTRA00S)

Utbildningsform
Utbildningen ges som distansutbildning i 50% studietakt och omfattar 500 poäng samt innehåller 6 platsbundna träffar, om vardera tre sammanhängande dagar fördelat under utbildningstiden. En del av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL). 
 
Du som studerande kommer under hela utbildningen att arbeta i vår digitala
utbildningsplattform PingPong och behöver ha tillgång till en dator och internetuppkoppling.

Studieort utbilningsträffar
Antagning sker till Naturbruksförvaltningens vuxenutbildning i Västra Götalandsregionen, du som studerande kommer att ha din undervisning på vår filial Angereds gård i Göteborg. 
Observera att utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter.

Kurslitteratur
Meddelas vid kursstart.

Kostnad
Du bekostar själv din kurslitteratur och eventuella arbetskläder. Resekostnader och boende i samband med utbildningen står du själv för.

Studieekonomi
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.
 
Betyg
Betygsskalan har 5 godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F.

Förkunskap
Du skall ha minst grundskola med lägst betyg godkänd i svenska eller svenska som andraspråk.

 

Jan Andersson

Utvecklingsledare
Telefonnummer

Frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-08-05 13:03