Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Market Gardener - Stadsodlare

market gardner

Vill du odla ekologiska grönsaker till försäljning?

Utbildningen Market Gardener ger dig fördjupade kunskaper i småskalig grönsaksodling; planering, etablering, sådd, skötsel, skörd och marknadsföring.
Under utbildningen får du chansen att både teoretiskt och praktiskt gå igenom säsongens alla odlingsmoment, med stöd i de senaste metoderna, materialen, verktygen och maskinerna.
 
På ca. 500–5000 kvadratmeter kan du bygga upp en lönsam grönsaksodling med låga investeringskostnader och möjlighet till hel- eller deltidsförsörjning. De småskaliga ekologiska odlarna med nära kontakt till sina lokala kunder är en spännande del i utvecklingen av framtidens jordbruk. Kom med du också!
 
Utbildningen ges som distansutbildning i 50% studietakt och omfattar 300 poäng samt innehåller 5 platsbundna träffar, om 2 till 4 sammanhängande dagar, fördelat under utbildningstiden. En del av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL), vilket i detta fall motsvarar 2,5 veckors heltidsarbete ute i en odlingsverksamhet. 
 
Du som studerande kommer under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform PingPong och behöver ha tillgång till en dator och internetuppkoppling.
 
Efter utbildningen kan du exempelvis starta eget företag samt starta eller utöka din egen odling.
 
Antagning sker till Naturbruksförvaltningens vuxenutbildning i Västra Götalandsregionen, du som studerande kommer att ha din undervisning på vår filial Angereds Gård i Göteborg.
 
Utbildningen är ett samarbete med Göteborgs Stad som driver det treåriga projektet ”Modellodlingen” på Angereds Gård, läs mer här; https://stadsnaraodling.goteborg.se/modellodling-pa-angereds-gard/
 
Observera att utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter.

Kurser
Entreprenörskap och företagande (FÖRENT0)
Trädgårdsodling – specialisering (TRRTRA00S)
Trädgårdsodling – specialisering (TRRTRA00S2)

Kurslitteratur:
Meddelas vid kursstart.
 
Kostnad:
Du bekostar själv din kurslitteratur och eventuella arbetskläder.
 
Studieekonomi:
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. www.csn.se
 
Betyg:
Betygsskalan har 5 godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F
 
Notera:
Resekostnader och boende i samband med utbildningen står du själv för. 

Endast sökbar för:
Egna företagare; F-skattesedel alternativt bevis om momsregistrering måste bifogas ansökan.
Ett avtal där företaget förbinder sig att betala utbildningskostnaden måste tecknas innan antagning görs. Avtalet skickas till företaget när antagningskansliet har fått alla obligatoriska uppgifter.

Kostnad:
2019 års pris är 93,75 kr per studiepoäng, exkl moms 25%

Jan Andersson

Utvecklingsledare
Telefonnummer

Frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-08-05 13:03