Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Grundläggande djursjukvård - Häst

häst

Beskrivning
Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom djursjukvård med inriktning mot häst. Utbildningen ger både teoretiska och praktiska kunskaper i ämnen som rör friska och sjuka djurs hälsa och välmående.
Utbildningen ger en ökad förståelse för omvårdnadsarbete på häst och ger även god insyn i lagar och regler som reglerar djurens hälso- och sjukvård.  Utbildningen ger också kunskaper i anatomi och fysiologi, hästars beteende och hantering, skötsel och omvårdnad, foderkunskap, ergonomi och säkerhet, vårdhygien och smittskydd, sjukdomslära, bandageringsteknik, medicineringsteknik, rehabilitering m.m. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt så bör du ha kunskap och tidigare erfarenhet av hästhantering.

Kurser
Djurens biologi (BIGDJE0)
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 (DJRDJU01)
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2 (DJRDJU02)
Hästkunskap 2 (HÄTHÄS02)

Utbildningsform
Undervisningen sker på distans med sju platsbundna obligatoriska träffar á två till tre dagar. Utbildningen ges på halvtid under 50 veckor vilket omfattar 500 gymnasiepoäng. 15 % av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Du som studerande kommer under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform.

Studieort utbildningsträffar
Antagningen sker till Vuxenutbildningscentrum Uddetorp. Du som studerande kan komma att ha undervisning vid våra anläggningar Uddetorp i Skara, Sötåsen i Töreboda och Axevalla hästcentrum.

Kurslitteratur
Meddelas vid kursstart.

Kostnad
Du bekostar själv din kurslitteratur och eventuella arbetskläder. Resekostnader och boende i samband med utbildningen står du själv för.

Studieekonomi
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.
 
Betyg
Betygsskalan har 5 godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F.

Förkunskap
Du skall ha minst grundskola med lägst betyg godkänd i svenska eller svenska som andraspråk.

Lena Rydefjord

Gymnasielärare
Telefonnummer

Frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-08-01 13:53