Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hundföretagare

hundföretagare

Beskrivning
Utbildningen vänder sig till dig som vill möjliggöra start eller utveckling av ditt hundföretag, men även till dig som är anställd eller önskar anställning i hundbranschen och som vill ha fördjupad kunskap och utveckling. Utbildningen har fokus på hundkunskap samt på företagande och entreprenörskap.

Under utbildningen arbetar eleven med utveckling av affärsidé, får inblick i marknadsföring, försäljning, kundbemötande samt arbete med prissättning och budget. Kursen ger också kunskap inom lagar och regler relevanta för hundföretagande, skötsel av anläggningar, foder och näringsämnen, berikning, hygien & smittspridning, hundhantering, grundläggande djursjukvård och förståelse för hundens beteenden.
För att kunna tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt så bör du ha kunskap och tidigare erfarenhet av hundhantering.

Kurser
Företagsekonomi 2 (FÖRFÖR02)
Handel specialisering (HANHAN00S)
Hundkunskap 2 (HUNHUN02)
Hundkunskap 3 (HUNHUN03)
Träning av hund (HUNTRN0)

Utbildningsform och träffar
Antagningen sker till Vuxenutbildningscentrum Uddetorp. Du som studerande kan komma att ha undervisning vid våra anläggningar Uddetorp i Skara, Sötåsen i Töreboda och Axevalla hästcentrum.

Undervisningen sker på distans med sju platsbundna obligatoriska träffar á två till tre dagar. Utbildningen ges på halvtid under 50 veckor vilket omfattar 500 gymnasiepoäng. 15 % av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Du som studerande kommer under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform.

Kurslitteratur
Meddelas vid kursstart.

Kostnad
Du bekostar själv din kurslitteratur och eventuella arbetskläder. Resekostnader och boende i samband med utbildningen står du själv för.

Studieekonomi
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.
 
Betyg
Betygsskalan har 5 godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F.

Förkunskap
Du skall ha minst grundskola med lägst betyg godkänd i svenska eller svenska som andraspråk.

Lena Rydefjord

Gymnasielärare
Telefonnummer

Frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-08-01 16:06