Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Innovationsgrupp EIP-agri: Detektion av växtsjukdomar med specialsökande hund

EIP-Agri är ett innovationsstöd i landsbygdsprogrammet. Syftet är att skapa bättre kopplingar mellan forskningsresultat, ny teknik och praktiskt arbete inom jordbruk, trädgård och rennäring för att få fram bra, praktiska och innovativa lösningar på branschens utmaningar. Gruppbildningsstöd har beviljats för innovationsprojektet ”Detektion av växtsjukdomar med hjälp av specialsökande hund”.

I projektet arbetar en innovationsgrupp med att lägga en grund för ett tilltänkt genomförandeprojekt. Syftet är att kunna detektera växtskadegörare och invasiva ogräs med hjälp av specialsökande hundar. Idag används motsvarande för att detektera exempelvis granbarkborrar och vägglöss. I gruppbildningsprocessen förs växtodlingsexperter samman med hundexperter inom specialsök. Målet är att avsevärt minska spridning och begränsa angrepp av växtskadegörare och invasiva ogräs genom tidig detektion. Behovet av bekämpningsmedel förväntas kunna minskas genom att specialsökhundar snabbt och effektivt kan påvisa förekomst av växtskadegörare. Dagens jordprover är kostsamma och tidskrävande och utgör endast stickprov till skillnad från hundar som kan söka av hela fält.

En ansökan om ett genomförandeprojekt har lämnats in till Jordbruksverket i januari 2020.

Finansiär

Projektet finansieras av Jordbruksverkets EIP-fond för innovationsprojekt inom jordbruks- trädgårds- och rennäringen.

Senast uppdaterad: 2020-03-25 16:27