Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Peat Valley+ - Samverkan för bättre utbildning

Erasmus+

Moderna skolor behöver idag erbjuda både forskning och utbildning på hög nivå, fungera som samhällsinnovatörer och vara lyhörda på arbetsmarknadens behov. För att lyckas med det krävs ett tätt samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn. Därför deltar vi i EU-projektet Peat Valley+, som handlar om att stärka det regionala samarbetet mellan utbildningsinstitut, näringsliv och offentlig sektor.

Projektet syftar också till att skapa fler kortare livsmedelskedjor, främja användandet av lokalproducerad mat och skapa en starkare koppling mellan stad och land. Målet med projektet är bland annat fler regionala livsmedelskedjor, en större förståelse av vad som behövs för att tillgodose behovet från storkonsumenter och en mer dynamisk livsmedelsbransch med ett starkare nätverk.

Som en del i projektet har våra elever på Biologiska yrkeshögskolan (BYS) deltagit i utbyten med holländska studenter för att lära varandras arbetsmetoder. De har också fått följa utvalda råvaror hela vägen från jord till bord, för att undersöka hur en livsmedelskedja kan se ut och hur den skulle kunna bli bättre.

Projektet genomförs i samarbete med Högskolan i Skövde och är ett svenskt bidrag till EU-projektet Peat Valley+. Det svenska pilotprojektet samverkar med liknande försök i Belgien och i Nederländerna. Samarbetet ger ökade möjligheter till kompetensförsörjning och metodutveckling.


Senast uppdaterad: 2019-06-20 11:07