Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Detektion av växtsjukdomar med specialsökande hund

En person tillsammans med en hund som söker efter växtskadegörare på ett rapsfält.

De flesta växtodlare har någon gång behövt tampas med olika typer av växtskadegörare, växtsjukdomar eller ogräs. Ofta är det både kostsamt och tidskrävande att söka upp och identifiera dem och får man angrepp av vissa växtsjukdomar kan det till och med gå så långt att en hel skörd måste kasseras.

De flesta växtodlare har någon gång behövt tampas med olika typer av växtskadegörare eller ogräs. Ofta är det både kostsamt och tidskrävande att söka upp och identifiera dem och får man angrepp av vissa växtsjukdomar kan det till och med gå så långt att en hel skörd måste kasseras.

Därför startas nu en projektgrupp som ska testa hur sökhundar kan användas för att hitta dessa oönskade inslag på fält, i utsäde eller på maskiner och verktyg med hjälp av sökhundar. Gruppen kommer till en början titta på vilka möjligheter som finns för att använda sökhundar inom växtodling. Projektet koordineras av Västra Götalandsregionens Naturbruksförvaltning och de praktiska testerna kommer bland annat ske på Naturbruksskolan Uddetorp i Skara och hos lantbruksföretag och spannmålsmottagningar.

Man kommer både undersöka vilka typer av växtskadegörare och ogräs som hunden kan söka upp och även vilka platser och tillfällen som är mest lämpliga att använda hundarna på. Exempelvis kommer man testa hundens förmåga att söka i utsäde, på fält och på maskiner och redskap för att se vad som är mest effektivt och träffsäkert. Gruppen kommer också titta på hur en affärsmodell för sökhundar inom växtodlingsbranschen kan se ut och hur det kan bidra till lönsamhet för både hundförare och växtodlare. Den senaste tiden har sökhundar börjat användas flitigt för att söka efter granbarkborrar, det är ett exempel på när hundars förmågor kan leda till ekonomiska vinster och effektivisera arbetssätten.

Gruppens uppdrag är därför att titta på vilka behov som finns inom lantbruket och om det finns sådana möjligheter även där. Det skulle exempelvis kunna handla om att hyra in ett hundekipage för att kontrollera en leverans med utsäde innan den används för sådd eller att göra det säkrare att hyra in maskintyper man inte har på den egna gården om en sökhund först kan kontrollera att maskinen är fri från spår av ogräs och växtskadegörare. Målet är att kunna bygga en affärsmodell som är lönsam för båda parter och kan introduceras på marknaden.

Projektet har föregåtts av en innovationsgrupp inom EU-programmet EIP-agri.

Jörgen Holmén

Verksamhetsutvecklar
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Finansiär

Projektet finansieras av Jordbruksverkets EIP-fond för innovationer inom jordbruk, trädgård och rennäringen.

Senast uppdaterad: 2020-10-12 13:12