Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sedan den 18 mars bedrivs all utbildning på distans 
Här samlar vi vanliga frågor och svar kring distansundervisning och covid-19

Gårdsbaserad produktion av biogas med askfilter-teknik

Biogas är en av de mest miljövänliga energikällorna vi har och genom att uppgradera den gödselgas som bildas på gårdar till biogas kan lantbrukare ta tillvara på de resurser som redan finns på gården och samtidigt bidra till ett mer hållbart lantbruk.

Utmaningen med gårdsbaserad biogasproduktion är att det idag saknas konkurrenskraftiga tekniska lösningar som är möjliga att använda även på mindre anläggningar. Därför finns det en stor outnyttjad potential för att producera biogas från svenska lantbruk och ett behov av att utveckla teknik som gör det möjligt att producera fordonsgas i mindre skala.

På Sötåsen i Töreboda finns en test- och demonstrationsanläggning för uppgradering av biogas. Där har vi i ett tidigare projekt lyckats uppgradera gasen till en sådan hög metannivå att den är godkänd att tanka fordon med. Eftersom testerna i biogasanläggningen varit lyckade är det nu dags att ta nästa steg och binda samman de olika momenten som testats till ett färdigt system.

Projektet har två mål: Dels att ta fram ett system för uppgradering av gasen med askfilter-teknik som kan användas på mindre gårdsbaserade biogasanläggningar och även att bygga och testa en prototyp för ett automatiserat system för rening med askfilter som lämpar sig för större anläggningar.

Förhoppningen är att bidra till att fler kan utnyttja de resurser som finns på den egna gården och bidra till ett mer klimatsmart lantbruk.

Senast uppdaterad: 2020-01-03 14:00