Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Green Valleys - Testpilot för grön bioraffinering

Just nu testkörs en unik testanläggning för bioraffinering på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda. Anläggningen är en del i ett större EU-finansierat projekt där flera aktörer deltar med syftet att skapa en ny plattform för utveckling av grön bioraffinering och cirkulära system.

Genom att odla och processa fleråriga grödor kan man utvinna flera råvaror – dels fodermedel och proteinfoder som passar för lantbruksdjur men också energiråvaror som kan användas för att exempelvis utvinna biogas. Anläggningen på Sötåsen är tänkt att fungera som en testpilot för en gårdsbaserad anläggning i ekologisk drift och samtidigt byggs en större anläggning vid Aarhus Universitets forskningscentrum AU Foulum som drivs konventionellt. Olikheterna i de två anläggningarnas förutsättningar kommer ge värdefull information då den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten ska utvärderas.  

Anledningarna till att anläggningen byggs just på Sötåsen är flera – dels finns redan en biogasanläggning på gården som kan integreras med raffinaderiet och man har också möjlighet att utnyttja den befintliga vallodlingen samt testa fodermedlen i gårdens ekologiska mjölk- och grisproduktion. På skolan och inom Naturbruksförvaltningen finns också en stor erfarenhet av liknande utvecklingsprojekt och testanläggningar.

Det treåriga projektet möjliggörs i Sverige genom stöd från EU Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak och Västra Götalands regionutvecklingsnämnd och har totalt fått medel motsvarande fem miljoner euro.  Samarbetspartners är Agroväst, Chalmers, Naturbruksförvaltningen, SLU och Hushållningssällskapet Sjuhärad där Agroväst tar rollen som projektledare.


Senast uppdaterad: 2021-06-07 16:50