Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vallbaserade produkter

Vallbaserade produkter digital evenemangsserie
Tisdag 11 maj, kl 12.00-12.45
 

I del två i vår serie om grön bioraffinering visar vi de produkter som kommer ur raffinaderiet och hur de kan användas. Vi berättar om de vallbaserade foderprodukter som nu testas på nöt, gris och baggar och bjuder på ett studiebesök i laboratoriet på Hushållningssällskapet Sjuhärad där biogasförsök görs.

Förutom proteinfoder utvinns också energiråvara vid raffineringsprocessen. Vi går under den här delen djupare in på ämnet bioenergi – varför är det viktigt och hur väl kan biogas konkurrera med andra drivmedel?

I den här delen medverkar:  
- Elisabet Nadeau, forskningsledare på SLU och Hushållningssällskapet Sjuhärad
- Göran Berndes, professor på Chalmers tekniska högskola
- Cecilia Hermansson, projektledare på Hushållningssällskapet Sjuhärad

Efter föredragen finns möjlighet att delta i en fördjupad diskussion kring de ämnen som tagits upp och även möjliga vägar till samverkan och utveckling för intresserade aktörer. Det finns naturligtvis även möjlighet att följa upp i individuella diskussioner. Du som vill delta stannar kvar på samma länk som det föregående evenemanget. Den fördjupade diskussionen pågår ca 12.45-13.30.

Anmälan
Anmälan görs via länken nedan. När du anmält dig får du ett bekräftelsemail med den länk du använder för att ansluta till evenemanget. I anmälan väljer du om du vill delta endast vid föredragen eller både föredragen och den efterföljande diskussionen.

Klicka här för att anmäla dig. 

 

Om Green Valleys

Evenemangsserien är en del i EU-projektet Green Valleys, som är ett samarbete mellan svenska och danska aktörer med målet att skapa en utvecklingsplattform för grön bioraffinering och cirkulära system. Arbetet startades 2018 och sedan dess har testanläggningar byggts upp på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda samt på Aarhus universitet i Danmark. Inom projektet görs också foderförsök med de produkter som kommer ur raffinaderiet.

Green Valleys finansieras av EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak och är ett samarbete mellan Agroväst, Aarhus Universitet, Chalmers tekniska högskola, Skive kommune, SLU, Hushållningssällskapet Sjuhärad och Naturbruksförvaltningen, Västra Götalandsregionen.


Senast uppdaterad: 2021-04-26 11:19