Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Småskalig uppgradering av biogas

Biogas är en av de mer miljövänliga energikällorna vi har idag och en sak vi kan uppgradera till fordonsgas är den gödselgas som bildas av kor.

Idag saknas det kostnadseffektiva sätt att uppgradera denna typ av biogas till en renare form av fordonsgas, därför har vi tillsammans med våra samarbetspartners skapat en testbädd för att se hur en sådan uppgradering skulle kunna gå till. Ett av huvudmålen med projektet är att demonstrera ett system som producerar uppgraderad biogas av två olika kvaliteter och som avskiljer ammoniak vid uppgraderingsprocessen av biogas. Projektets andra huvudmål är att öka kunskapen om småskalig användning av uppgraderad biogas bland lantbrukare, konsulter, rådgivare och teknikleverantörer.
På naturbruksskolan Sötåsen har en test- och demonstrationsanläggning byggts och under våren 2017 lyckades vi uppgradera biogasen till en sådan hög metannivå att den är godkänd. Vår förhoppning är att projektet ska generera en ökad etablering av mindre biogasanläggningar som i sin tur leder till en mindre miljöpåverkan inom den gröna näringen.


Senast uppdaterad: 2019-06-20 11:01